Mevcut Enterkonneksiyon Hatlarının Net Transfer Kapasiteleri

2011 Şubat ayında Teiaş tarafından yayınlanan duyuruda 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği”nde “Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel şekilde işletilebilmesini ve/veya söz konusu ülke elektrik sistemindeki bir üretim tesisi ya da üretim tesisinin bir ünitesinin Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve/veya Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ulusal elektrik sistemine paralel çalıştırılabilmesini ve/veya enterkonneksiyon hatları ile komşu ülkede oluşturulacak izole bölgenin beslenmesi ve/veya asenkron bağlantı”  olarak tanımlanan “Uluslararası Enterkonneksiyon Şartı”na ve 26.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5784 sayılı Kanuna göre mevcut enterkonneksiyon hatları kullanılarak yapılabilecek ithalat/ihracat imkanları açıklanmaktadır.

Türkiye Elektrik Sisteminin ENTSO-E (eski UCTE) sistemine senkron paralel bağlanması konusundaki çalışmalar sonucunda 18 Eylül 2010 tarihi itibarı ile 1 yıllık Deneme Senkron Paralel İşletme aşamasına geçilmiştir.

Türkiye Elektrik Sisteminin ENTSO-E sistemine entegrasyonu ile birlikte batı komşularımız dışındaki ülkeler ile senkron paralel çalışma ancak bu ülkelerin de belirli standartları ve işlemleri yerine getirmesi ve ENTSO-E’nin onayı çerçevesinde mümkün olacaktır. Bu durumda ENTSO-E bağlantısını sağlayan hatların dışındaki mevcut tüm enterkonneksiyonlarımızın ENTSO-E kurallarına göre çalıştırılması gerekmektedir.

ENTSO-E kurallarına göre, DC bağlantı, pasif izole bölge ve ünite yönlendirme yöntemi, bu sistemle paralel çalışmaya başlayan bir ülkenin üçüncü ülkelerle enerji alış/verişlerinde kullanılan yöntemlerdir.

Türkiye-Bulgaristan

Hamitabat (Türkiye)-Maritsa East (Bulgaristan)  1 nolu Enerji İletim Hattının Planlama Standart Kapasitesi (400 kV, 158 km.):

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

2B, Rail 2×517 2×954 2×755 832 1360 995

Daha önce Babaeski (Türkiye)-Maritsa East (Bulgaristan) şeklinde olan bu Enerji İletim Hattı Hamitabat (Türkiye)-Maritsa East(Bulgaristan) olacak şekilde değiştirilmiştir.

Hamitabat (Türkiye)-Maritsa-East (Bulgaristan) 2 nolu Enerji İletim Hattının Planlama Standart Kapasitesi (400 kV, 149 km.) :

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

3B Cardinal 3×547 3×954 3×765 1268 2070 1510

Türkiye-Yunanistan

Babaeski (Türkiye)-Filippi (Yunanistan) Enerji İletim Hattının Standart Planlama kapasitesi (400 kV, 128 km.):

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

3B, Cardinal 3×547 3×954 3×765 1268 2070 1510

Senkron paralel işletme yöntemi ile:

Bulgaristan ve Yunanistan Elektrik Sistemleri Avrupa Anakıta Elektrik Sistemi (ENTSO-E) ile senkron paralel çalışmaktadır. 18 Eylül 2010 tarihinde başlayan ulusal elektrik sistemimizin ENTSO-E Sistemi ile Deneme Senkron Paralel İşletme çalışmalarında karalılığın sağlanması evresi devam etmektedir. Kararlılığın sağlanmasından sonra iki hafta sürecek ticari olmayan alışverişler başlayacak olup bu evrenin başarıyla tamamlanmasından sonra Deneme Paralel İşletme çalışmalarının 11 aylık ticari enerji alışveriş dönemi başlayacaktır.

Mevcut enterkonneksiyon hatlarının kapasitesi aylık olarak piyasanın kullanımına sunulacaktır. Bu dönemde Türkiye’den ENTSO-E’ye gerçekleştirilecek elektrik ihracatı 500 MW ile sınırlandırılmıştır. Deneme paralel işletme sürecinin bitmesinden sonra bu sınırlandırma kalkacaktır. ENTSO-E’den Türkiye’ye olan akışlarda piyasaya sunulacak kapasite Net Transfer Kapasitesi (NTK) ile sınırlandırılacak olup, söz konusu NTK değeri her ay piyasa katılımcılarına ilan edilecektir. Hesaplanan Türkiye-ENTSO-E alışveriş kapasitesinin % 65’i Türkiye-Bulgaristan sınırında, % 35’i Türkiye-Yunanistan sınırında tahsis edilecektir. Bu kapasitelerin yarısı Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafında, diğer yarısı ilgili İletim Sistemi Operatörü (ESO EAD veya HTSO) tarafından tahsis edilecektir.

ENTSO-E uygulamalarına uyumlu hale getirilmesi için Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş olup, taslak Yönetmelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun web sitesinde piyasa katılımcılarının görüşleri alınmış, değerlendirilmiş ve onay sürecine geçilmiştir.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafındaki kapasite tahsisi “İhale Yöntemi” ile piyasa katılımcılarına sunulacak olup konu ile ilgili idari ve teknik altyapı hazırlanmaktadır. Piyasa katılımcılarına yol gösterici nitelikte bir “İhale Kuralları Dökümanı” hazırlanmakta olup, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin onaylanmasından sonra Türkiye Elektrik İletim A.Ş web sitesinde ilan edilecektir.

Türkiye ­­- Gürcistan

Hopa (Türkiye)-Batum (Gürcistan) Enerji İletim Hattının Planlama Standart Kapasitesi (220 kV, 28 km.):

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

Rail 517 954 755 240 393 287

Ünite yönlendirme yöntemi ile:

-İhracat: Hopa TES’den (2×25 MW) ve Muratlı HES (115 MW)’den ünite yönlendirilerek santralların emreamadeliğine bağlı olarak maksimum 150 MW güçte enerji transferi mümkündür.

Net Transfer Kapasitesi        (NTK) : 150 MW

Kullanıma Açık Kapasite      (KAK): 150 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite  (KKK):     0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite        (TEK):     0 MW

İthalat : Enguri ve Vardnili HES’lerden ünite yönlendirilmesi ve bu yönlendirmenin Gürcistan Sistem Operatörü tarafından yazılı olarak teyit edilmesi koşuluyla maksimum 150 MW güçte enerji transferi mümkündür.

Net Transfer Kapasitesi        (NTK) : 150 MW

Kullanıma Açık Kapasite      (KAK):     0 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite  (KKK):     0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite        (TEK): 150 MW

İzole bölge besleme yöntemi ile:

– İhracat: Acara bölgesinde izole bölge oluşturulması kaydıyla 150 MW güçte ihracat mümkündür. (2010 yılı başından itibaren)

Net Transfer Kapasitesi        (NTK) : 150 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK) : 150 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK) :     0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK)  :    0 MW

– İthalat: 07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “26.09.2006 tarihli Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında Protokolde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 No’lu Protokol” 13.12.2010 tarihinde Türkiye ve Gürcistan Enerji Bakanları arasında imzalanmıştır.

TETAŞ Genel Müdürlüğü’nün 30.10.2008 tarihli Ek-Protokol ile süresi iki yıl daha uzatılmış olan Mübadele Anlaşması 13.12.2010 tarihinde sona ermiştir. TETAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Gürcistan’dan yapılmakta olan 75 MW güçte elektrik ithalatı yeni Ticari Anlaşma yapılıncaya kadar 14.12.2010 tarihinde durdurulmuştur.

Elektrik Piyasası İthalat İhracat Yönetmeliği Geçici 7. maddesi kapsamında, Ülke içerisinde oluşturulacak izole bölge besleme yöntemi ile elektrik enerjisi ithal edilebilmesine ilişkin süre 21.12.2010 tarih ve 2938-46 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı ile 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

24.07.2010 tarihinden itibaren 07.06.2010 tarih ve 2590-2 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı gereği, TETAŞ Genel Müdürlüğü ve Özel bir Şirket ile paylaşımlı olarak Gürcistan’dan yapılmakta olan ithalata 14.12.2010 tarihinden itibaren sadece Özel Şirket tarafından devam edilmektedir.

28.12.2010 tarih ve 2964-46 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı ile Özel Şirketin Gürcistan’dan yapmış olduğu elektrik ithalatı faaliyetine 21.12.2010 tarihinden itibaren 4 (dört) ayı geçmeyecek şekilde mevcut koşullarda devam etmesine karar verilmiştir.

Net Transfer Kapasitesi        (NTK) : 150 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK) :     0 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK) :     0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK)  : 150 MW

07.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “26.09.2006 tarihli Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında Protokolde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 No’lu Protokol” kapsamında TETAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 75 MW güçte elektrik ithalatına devam edilmesi için imzalanması beklenen Ticari Anlaşmanın imzalanmaması durumunda;

Net Transfer Kapasitesi        (NTK) : 150 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK) :   75 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK) :     0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK) :   75 MW

Doğu Karadeniz Bölgesinde tamamına yakını hidroelektrik olan mevcut ve kurulmakta bulunan santrallerin mevsimsel su durumuna göre yapacakları üretimlere bağlı olarak, Gürcistan’dan ithal edilecek elektrik enerjisi ile beslenen izole bölgenin güç talebine göre elektrik ithalatının azaltılması veya durdurulması söz konusu olabilecektir.

Senkron paralel işletme yöntemi ile:

Gürcistan Elektrik Sistemi ile senkron paralel çalışma koşulları oluşmamıştır.

Türkiye-Ermenistan

Kars (Türkiye)-Gumri (Ermenistan) Enerji İletim Hattının Planlama Standart Kapasitesi (220 kV, 80.7km.):

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

2B Cardinal 2X546 2X954 2294 480 786 574

Teknik olarak Kars TM’de 154/220 kV trafo mevcut olmadığından; hali hazırda bu hat üzerinden ihracat veya ithalat mümkün değildir.

Türkiye-Azerbaycan (Nahcivan)

Iğdır (Türkiye)-Babek (Nahcivan) Enerji İletim Hattının Planlama Standart Kapasitesi (154 kV, sınıra kadar 87.3 km., çift devre):

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

Hawk 281 477 496 110 180 132

Enterkonneksiyon hattı tek devre olarak kullanılmaktadır. (Gerekirse çift devre de kullanılabilir.)

Ünite yönlendirme yöntemi ile:

-İhracat: Türkiye Sisteminde ünite yönlendirecek uygun bir santral olmadığından mümkün değildir.

İthalat: Nahcıvan Sisteminde ünite yönlendirilerek TETAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 20 MW güçte enerji ithalatı yapılmaktadır.

Net Transfer Kapasitesi        (NTK) : 100 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK) : 80 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK) : 0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK)  : 20 MW

İzole bölge besleme yöntemi ile:

-İhracat: Türkiye tarafındaki bölgenin sistem koşulları nedeniyle en fazla 50 MW güçte ayda 35-40 Milyon kWh ihracat yapılabilmektedir.

Net Transfer Kapasitesi        (NTK): 50 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK): 50 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK): 0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK): 0 MW

-İthalat: Türkiye tarafında yaz ve kış aylarına göre değişen miktarda 40-70 MW’lık izole bölge oluşturulması mümkündür.

Elektrik Piyasası İthalat, İhracat Yönetmeliği Geçici 7. maddesi gereği 31 Aralık 2010 tarihinden itibaren EPDK Kurul Kararı ile sürenin uzatılmaması halinde, izole bölge besleme yöntemi ile ithalat mümkün olmayacaktır.

Net Transfer Kapasitesi       (NTK): 30-70 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK): 10-50 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK): 0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK): 20 MW

Senkron paralel işletme yöntemi ile:

Nahcivan  Elektrik Sistemi ile senkron paralel çalışma koşulları oluşmamıştır.

Türkiye-İran

Doğubeyazıt (Türkiye) – Bazargan (Iran) Enerji İletim Hattının Standart Planlama Kapasitesi (154 kV, 39,37 km.):

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

Cardinal 547 954 765 171 280 204

Ünite yönlendirme yöntemi ile:

-İhracat: Türkiye Sisteminde ünite yönlendirecek uygun bir santral bulunmadığından mümkün değildir.

İthalat: İran’da ünite yönlendirecek uygun bir santral bulunmadığından mümkün değildir.

İzole bölge besleme yöntemi ile:

-İhracat: İran elektrik sisteminde teknik olarak ayrılabilecek bölgenin verileriyle sınırlı olmak üzere yapılacak etütlerle Net Transfer Kapasitesi belirlenecektir.

-İthalat: Bugünkü koşullarda Türkiye sisteminde oluşturulacak izole bölge ve İran tarafındaki 50 MVA gücündeki trafonun sınırlaması nedeniyle maksimum 40 MW güçte ithalat yapılabilir. Bazargan TM’ne ikinci 154/132 kV trafonun tesis edilmesine bağlı olarak etüt yapılacak ve Net Transfer Kapasitesi tekrar belirlenecektir.

Elektrik Piyasası İthalat İhracat Yönetmeliği Geçici 7. maddesi kapsamında, Ülke içerisinde oluşturulacak izole bölge besleme yöntemi ile elektrik enerjisi ithal edilebilmesine ilişkin süre 21.12.2010 tarih ve 2938-46 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı ile 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

28.12.2010 tarih ve 2964-47 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 22.10.2010 tarihinden itibaren Özel bir Şirket tarafından İran’dan yapılmakta olan elektrik ithalatı faaliyetine 21.12.2010 tarihinden itibaren 4 (dört) ayı geçmeyecek şekilde mevcut koşullarda devam edilmesine karar verilmiştir.

Net Transfer Kapasitesi       (NTK) : İhracat için

?, İthalat için           40 MW

Kullanıma Açık Kapasite    (KAK) : İhracat için ?, İthalat için             0 MW,

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK): İhracat için 0 MW.  İthalat için    0 MW,

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK) :İhracat için 0 MW: İthalat için   40 MW,

Senkron paralel işletme yöntemi ile:

İran Elektrik Sistemi ile senkron paralel çalışma koşulları oluşmamıştır.

Başkale (Türkiye) – Khoy (Iran) Enerji İletim Hattının Standart Planlama kapasitesi (400 kV, 100 km.):

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

3B, Cardinal 3×547 3×954 3×765 488 796 581

400 kV olarak tesis edilmiş olan enterkonneksiyon hattı bölgedeki 400 kV İletim Sistemimize ulaşmadığından 154 kV gerilim seviyesinden enerjili olarak işletilmekte iken 27.08.2010 tarihinden itibaren 220 kV enerjili olarak işletilmeye başlanmıştır.

Ünite yönlendirme yöntemi ile:

-İhracat: Türkiye Sisteminde ünite yönlendirilecek uygun bir santral bulunmadığından bu yöntemle ihracat mümkün değildir.

İthalat: Enerji transfer yönteminin ünite yönlendirme olarak değiştirilmesi durumunda KHOY Santralından ünite yönlendirilerek maksimum 150 MW enerji transferi mümkündür. Ancak İran ile Ankara’da 08-14 Kasım 2007 tarihlerinde yapılan görüşmelerde KHOY’dan bir ünitenin yönlendirilmesi suretiyle 105 MW güç transferi yapılabileceği ifade edilmiştir.

Net Transfer Kapasitesi       (NTK) : İhracat için 0, ithalat için 105 MW,

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK) : İhracat için 0 MW, İthalat için  25 MW,

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK) : İhracat için 0 MW, İthalat için    0 MW,

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK) : İhracat için 0 MW, İthalat için  80 MW,

İZOLE BÖLGE BESLEME YÖNTEMİ İLE:

-İhracat: Türkiye bölge elektrik sisteminin teknik kısıtları nedeniyle mümkün değildir.

İthalat: 27.08.2010 tarihinden itibaren 220 kV ile çalıştırılmakta olan hattan bugünkü koşullarda maksimum 150 MW güçte ithalat yapılabilir.

Elektrik Piyasası İthalat İhracat Yönetmeliği Geçici 7. maddesi kapsamında, Ülke içerisinde oluşturulacak izole bölge besleme yöntemi ile elektrik enerjisi ithal edilebilmesine ilişkin süre 21.12.2010 tarih ve 2938-46 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararı ile 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Türkmenistan’dan Türkiye’ye elektrik enerjisi transferinin sağlanması için imzalanmış ve süresi 2010 yılı sonuna kadar uzatılmış olan 12.05.1999 tarihli Elektrik Alım Sözleşmesinin ve 08.12.1999 tarihli Transit Sözleşmesinin süreleri 31.12.2010 tarihinde dolmuştur. TETAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Türkmenistan’dan yapılmakta olan 70 MW ± %10 güçte elektrik ithalatı 01.01.2011 tarihinde durdurulmuştur.

28.12.2010 tarih ve 2964-47 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 28.09.2010 tarihinden itibaren Özel bir Şirket tarafından İran’dan 80 MW güçte yapılmakta olan elektrik ithalatı faaliyetine 21.12.2010 tarihinden itibaren 4 (dört) ayı geçmeyecek şekilde mevcut koşullarda devam etmesine karar verilmiştir.

TETAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Türkmenistan’dan yapılmakta olan elektrik ithalatının  durdurulmasından sonra,  01.01.2011 tarihinden itibaren bu hat üzerinden Özel bir Şirket tarafından sadece İran’dan  elektrik ithalatı yapılmaktadır.

Net Transfer Kapasitesi       (NTK) : İhracat için 0 MW, İthalat için 150 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK): İhracat için 0 MW, İthalat için   70 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK): İhracat için 0 MW, İthalat için     0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK): İhracat için 0 MW, İthalat için    80 MW

Senkron paralel işletme yöntemi ile:

İran Elektrik Sistemi ile senkron paralel çalışma koşulları oluşmamıştır.

Türkiye-Irak

PS.3 (Türkiye)-Zakho (Irak) Enerji İletim Hattı (400 kV,  sınıra kadar 16 km.) :

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

2B, Cardinal 2×547 2×954 2099 342 560 408

400 kV olarak tesis edilmiş olan enterkonneksiyon hattı bölgedeki 400 kV iletim sistemimize ulaşmadığından 154 kV gerilim seviyesinden enerjili olarak işletilmektedir. Bu gerilim seviyesinde hattın taşıma kapasitesi 300 MW’tır. Ancak ihraç noktası olan PS-3 Trafo Merkezinin elektrik sistemine bağlantısını sağlayan iletim hatları taşıma kapasiteleri ve mevsimsel olarak değişiklik gösteren bölgesel tüketim nedeniyle enterkonneksiyon hattına sistemden ancak 50-100 MW’lık enerjinin transferine imkan vermektedir. Enterkonneksiyon noktasına yeterli miktarda üretim tesisi kurulabilmesi durumunda bir bölümü iletim sisteminden, diğer bölümü söz konusu üretim tesisinden olmak üzere enterkonneksiyon hattının kapasitesi olan 300 MW’a kadar ihracat mümkündür.

Ünite yönlendirme yöntemi ile:

-İhracat: Özel bir Şirket tarafından izole bölge besleme yöntemi ile yaklaşık 200 MW güçte yılda 1.4-1.5 milyar kWh ihracat yapılmaktadır. Bu miktarın 50-100 MW’lık bölümü sistemden, geri kalanı Şirketin enterkonneksiyon noktasındaki kendi santralından karşılanmaktadır.  Bu nedenle ünite yönlendirme mümkün değildir.

-İthalat: Özel bir Şirket tarafından izole bölge besleme yöntemi ile yaklaşık 200 MW güçte yılda 1.4-1.5 milyar kWh ihracat yapılmaktadır. Bu miktarın 50-100 MW’lık bölümü sistemden, geri kalanı Şirketin enterkonneksiyon noktasındaki kendi santralından karşılanmaktadır.  Bu nedenle Irak sisteminden ünite yönlendirme mümkün değildir.

Net Transfer Kapasitesi        (NTK): İhracat için 0 MW, ithalat için 0 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK): İhracat için 0 MW, ithalat için 0 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK): İhracat için 0 MW, ithalat için 0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK): İhracat için 0 MW, ithalat için 0 MW

İzole bölge besleme yöntemi ile:

-İhracat: Özel bir Şirket tarafından izole bölge besleme yöntemi ile yaklaşık 200 MW güçte yılda 1.4-1.5 milyar kWh ihracat yapılmaktadır. Bu miktarın 50-100 MW’lık bölümü sistemden, geri kalanı Şirketin enterkonneksiyon noktasındaki kendi santralından karşılanmaktadır.

Net Transfer Kapasitesi         (NTK): 50-100 MW (mevsimsel olarak)

Enterkonneksiyon noktasındaki üretim ile birlikte NTK bu noktadaki mevcut üretim miktarına bağlı olarak 200 MW’a kadar artabilir.

Kullanıma Açık Kapasite      (KAK): 0 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite  (KKK): 0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite        (TEK): 50 -100 MW (mevsimsel olarak)

28.12.2010 tarih ve 2964-48 sayılı Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Irak’a yapılan elektrik enerjisi ithalatının kesintiye uğramamasını teminen Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında Özel Şirketin Sözleşme süresi uzatılana kadar Irak’a yapılan elektrik ihracatı faaliyetinin mevcut koşullarda devamına karar verilmiştir.

– İthalat: Irak tarafında Türkiye’ye verilecek enerji olduğunun bildirilmesi durumunda Irak sistemi verilerinin teminiyle yapılacak etütler sonucunda Net Transfer Kapasitesi belirlenecektir.

Senkron paralel işletme yöntemi ile:

Irak Elektrik Sistemi ile senkron paralel çalışma koşulları oluşmamıştır.

Türkiye-Suriye

Birecik HES (Türkiye) – Aleppo (Suriye) Enerji İletim Hattının Standart Planlama Kapasitesi (400 kV, 124 km.):

TİP Toplam İletken Alanı

(mm2)

MCM Akım Taşıma Kapasitesi

(A)***

Yazlık Kapasite

(MVA)*

Bahar/

Sonbahar Kapasite

(MVA)**

Termik

Kapasite

(MVA)***

2B, Cardinal 2×547 2×954 2×765 845 1360 1005

Türkiye-Suriye arasında 1988 yılında tesis edilmiş olan 66 kV, 40 MW taşıma kapasiteli Çağ Çağ – Kamışlı EİH hiç kullanılmadığından ve 400 kV Suriye-Türkiye EİH’nın tamamlanması üzerine sökülmüştür. Nusaybin-Kamışlı arasında yeni bir enterkonneksiyon hattı tesisi öngörülmemektedir.

Ünite yönlendirme yöntemi ile:

-İhracat: Birecik HES’den ünite yönlendirmek kaydıyla enerji transferi mümkün olmakla birlikte söz konusu santralın YİD statüsünde olduğu dikkate alınmalıdır.

-İthalat: Aleppo santralından ünite yönlendirilerek 230 MW enerji transferi mümkündür.

Net Transfer Kapasitesi       (NTK)  : İhracat için 500, İthalat için 230 MW

Kullanıma Açık Kapasite     (KAK) : İhracat için 500, İthalat için 230 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK) : İhracat için     0, İthalat için     0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK) : İhracat için     0, İthalat için     0 MW

izole bölge besleme yöntemi ile:

İhracat: Suriye Sisteminde oluşturulacak izole bölgeye bağlıdır. 13.08.2010 tarih ve 2687-10 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile TETAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Suriye’ye yapılmakta olan 250 MW güçte elektrik ihracatı 08.09.2010 tarihinde Suriye Tarafından geçici olarak durdurulmuştur. Suriye’ye 500 MW güçte enerji transferi yapılması için çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye Elektrik Sisteminin ENTSO-E sistemine senkron paralel bağlanması konusundaki çalışmalar sonucunda 18 Eylül 2010 tarihinde 1 yıllık Deneme Senkron Paralel İşletme aşamasına geçilmiş olup, 400 kV gerilim seviyesinden Suriye’ye elektrik ihracatı ENTSO-E yönetiminin müsaadesine tabidir.

-İthalat: Bugünkü koşullarda Türkiye Sisteminde izole bölge oluşturulması mümkün olmadığından izole bölge yöntemiyle ithalat yapılamaz.

Net Transfer Kapasitesi     (NTK) : İhracat için :  Suriye tarafında oluşturulacak izole bölge ile sınırlı olup, 500 MW’a kadar ihracat mümkündür.

İthalat için   : 0 MW

Kullanıma Açık Kapasite    (KAK) :  İhracat için  : Suriye tarafında oluşturulacak izole bölge ile sınırlı olup, bugünkü koşullarda 250 MW ilave ihracat mümkündür.

:  İthalat için      0 MW

Kullanıma Kapalı Kapasite (KKK):  İhracat için     0 MW, İthalat için 0 MW

Tahsis Edilmiş Kapasite       (TEK) : İhracat için 250 MW, İthalat için 0 MW

Senkron paralel işletme yöntemi ile:

Suriye Elektrik Sistemi ile senkron paralel çalışma koşulları oluşmamıştır.