Elektronik Sayaçlarda Tedaş Tarafından İstenen Asgari Şartlar

1-      IEC Standartlarına uygunluk veya varsa karşılığı olan TSEN standartlarına uygunluk(  IEC 61036, IEC 61268, IEC 61107, IEC 687, IEC 1038 ve diğer standartları) sağlayacaktır.

2-      Konu ile ilgili tüm TSE  standartlarına  uygunluk.

3-      Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek olan Tip ve Sistem onay belgesi.

4-      Tek fazlı ve 3 fazlı aktif sayaçlarda azami ölçme hassasiyeti 1 sınıfı veya daha iyi, reaktif sayaçlarda azami 2 sınıfı veya daha iyi olacaktır.

5-      Sayaçlar, Elektrik Tarifeleri yönetmeliğinde öngörülen tarife kategorilerini sağlamak için en az 4 tarifeli olacak , bir günü en az 8 ayrı zaman dilimine bölebilecek, hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri için ayrı, ayrı tarifelendirme yapabilecek özelliğe sahip olacaktır.

6-      Tarife bilgileri, tarih ve saat bilgileri, klemens kapağı açılma ihbarı, ileri saat uygulaması değişikliği, sayacın yerinden sökülmesine gerek kalmaksızın klemens kapağı açıldıktan sonra TEDAŞ’ın uygun göreceği yetkili  görevlilerce optik-port vasıtası ile programlanabilir olacaktır. Sayacın kalibrasyon ayarları ise Sanayi Ticaret Bakanlığı mührü kırılıp üst kapak açılmadan yapılamayacaktır.

7-      Elektronik Sayaç, hiçbir enerji ihtiyacı göstermeksizin bilgileri saklama özelliğine sahip silinmez hafızalı olacaktır.

8-      Elektronik sayaç her ayın sonundaki tüketim bilgilerini bir yıl süre ile hafızada saklayacaktır.

9-      Sayaç, 10 yıl ömürlü LCD göstergeye sahip olacaktır. Elektrik enerjisinin kesik olduğu durumlarda 24 saat süre ile gerekli bilgiler LCD üzerinden buton yardımıyla görülebilir  ve optik-porttan okunabilir  olacak , bu iş için gerçek zaman saatini besleyen pil kullanılmayacaktır.

10-  Sayaç, LCD göstergede tarih, saat ve tahakkuka esas tarife dilimlerine göre ölçülen enerji miktarlarını ( sembolleri ve birimleri ile ) otomatik olarak 5 sn ara ile peş peşe  gösterecektir. Aynı zamanda bu bilgiler  buton yardımı ile de görülebilecektir.

11-  LCD’de tarife bilgileri ; tam kısmı 5 hane, ondalık kısmı 3 hane olarak, tam ve ondalık kısmı virgülle ayrılmış belirgin bir şekilde düzenlenecektir.

12-  Sayaç pil ömrünün kritik seviyeye düştüğünü gösterir uyarı verecek, gerçek zaman saati bozulması, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahalelerini (enerji kesik olsa dahi) algılayacak, kodlu veya ihbarlı olarak LCD göstergede  bildirecek ve yapılan müdahaleleri hafızaya kaydederek optik porttan okunmasını sağlayacaktır.

13-  Göstergede endeks bilgileri ve bunların sembolleri  bir buçuk (1.5) metre mesafeden rahatlıkla okunacak şekilde olacaktır.

14-  LCD göstergede tüketim endeks bilgileri ;

a)    Aktif Tüketimler : Toplam (T), Gündüz (T1), Puant (T2), Gece (T3), ve yedek tarife tüketimi (T4) ,

b)   Endüktif reaktif tüketimler :Toplam (ER),

c)    Kapasitif reaktif tüketimler :Toplam (KR),

d)   Güç (Demant) :P,

sembolleri ile  bu sıralamayla gösterilecektir.

15-Tarife dilimleri, birliktelik sağlamak için sırasıyla en az ,

a)    T1 – Gündüz  ( 06:00 – 17:00 )

b)   T2 – Puant     ( 17:00 – 22:00 )

c)    T3 – Gece      ( 22:00 – 06:00 )

d)   T4 –Diğer ihtiyaçlar (Tatil) olmak üzere kodlanacak ve optik porttan okunabilecektir.

16-  Abonenin takvime bağlı tüketimini tespit etmek, çok zamanlı tarifeleri uygulamak ve diğer işlemleri zaman bazında değerlendirmek amacıyla, sayaç içinde gerçek zaman saati olacaktır. Sayacın gerçek zaman saati her hangi bir nedenle durduğunda enerji tüketimleri  Gündüz  tarifesine yazılacaktır.

17-  Sayaç üzerindeki gerçek zaman saatini  besleyen pilin işletme ömrü en az 10 yıl, raf ömrü ise en az 4 yıl olacaktır. 10 yıldan önce arızalanan  pilin değiştirilmesi ile ilgili her türlü masraflar ilgili sayaç firması tarafından karşılanacaktır. Pilin kalitesi ile ilgili olarak firmalar, imalatçısından alınmış  menşei şahadetname belgesini verecektir.

18-  Gerçek zaman saatinin sapma değeri IEC 1038 standardına uygun olacaktır. (Nominal sıcaklıkta en fazla 0.5 sn/gün)

19-  Sayaç Firması, sayacın test edildiği laboratuardan alınacak kuru sıcaklık deneyi ve soğuk deneyi sonuç belgelerinin onaylı Türkçelerini teslim edecektir.

20-  Sayaçlar, ileri ve geri saat uygulamasını otomatik olarak kendisi sağlayacaktır.

21-  Sayaç üzerinde her türlü haberleşme ve programlama işlemlerini gerçekleştirmek üzere IEC 61107’nin (c) modunda haberleşme protokollerini sağlayacak OPTİK PORT bulunacaktır. Tüm üreticiler arasında ortak bir veri okuma ve yazma yapısı sağlamak amacıyla IEC 61107’nin (c) moduna göre çalışan optik arayüz  üzerinden yapılan haberleşmede TEDAŞ tarafından uygun görülen ortak bir kodlama yapısı kullanılacaktır. Sayaç firması, okuma şifresi (read only password) ve IEC 61107 (c) modunda optik port ile okuma neticesindeki çıktı (print out) belgelerini teslim edecektir.

22-  Sayaçlar, standart ve yönetmeliklerde belirtilen akım ve gerilim değerlerinde  olacaktır.

23-  Ölçümde standardın sağlanması ve endeks okumadaki hataların önlenmesi için, sayacın iç çarpanı 1 (bir) olacaktır.

24-   Elektronik sayaçların tamamı en son kullanılan maksimum gücü ölçecek, geriye dönük en az 6 aylık demant bilgisini tarih ve saati ile hafızada saklayacak, son demant bilgisini göstergede gösterecek ve bu bilgiler istendiği zaman optik porttan okunabilecektir. Tahakkuka esas  demant özelliği olan sayaçlarda demant bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi hem mühür altındaki bir buton ile hem de istendiğinde optik porttan yapılabilmelidir. Bu sayaçlarda maksimum demant zaman aralığı standart 15 dk. olacak 30,45,60 dk. olarak programlanabilecektir. Diğer sayaçlarda ise aylık demant bilgisi her ayın sonunda otomatik olarak oluşturulacaktır. Bu sayaçlarda maksimum demant zaman aralığı standart olarak 15 dk. olacaktır.

25-  Gerek tek fazlı gerekse üç fazlı direkt sayaçların fiziki boyutları, halen kullanılmakta olan sayaçların yerine takılması durumunda, montaj açısından mevcut sayaç ve pano ölçülerine uygun olacaktır. Mevcut panolara montajında zorluk yaşanırsa bu sorunu sayaç üreticisi herhangi bir ücret talep etmeden çözmek zorundadır.

26-  Sayaçlar, dışarıdan fiziki hasarlanmalar hariç 2 yıl değiştirme garantili olacaktır.

27-  Ölçü trafoları ile bağlanan sayaçlar, Akım ve Gerilim trafolarının sayaçlara bağlantılarında olabilecek hataları, işletme esnasında meydana gelebilecek faz kesilmelerini ve akım yönünü LCD üzerinde gösterecek ve optik porttan okunabilecektir.

28-  Sayaçların yerine takılmadan önce TEDAŞ’ ın öngördüğü ön bilgilerle programlanmış olması gerekmektedir. Satıcı veya üretici firma tarafından yapılacak bu programlama bilgileri sayaçla birlikte montaj yapacak görevliye ibraz edilmek üzere bir form ve etiket üzerine basılmış olacaktır.

29-  TEDAŞ’ ın istediği bilgilerle programlanmış olduğu teyid edilmeyen, mevcut sayaç ve pano boyutlarına uymayan sayaçların montajı yapılmayacaktır.

30-  Sayaç üzerinde bulunacak olan  optik port yapı ve fiziksel boyutlar itibari ile de  IEC 61107’ ye uygun  olacaktır.

31-  Sayaç içerisinde bulunması muhtemel gerilim köprüsüne Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mühürleri kırılmadan müdahale edilmesi mümkün olmayacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mühürleri gözle görülebilecek şekilde olacaktır.

32-  Klemensler sayacın maksimum akım değerine uygun büyüklükte, bağlantı kablosunu kesmeyecek şekilde olacak ve klemens kapağı saydam olacaktır .

33-  Elektronik sayaç bilgileri ABYS programına ve abone.net’e aktarılabilir şekilde uyumlu olacaktır.

34-  Sayaçların içindeki tüm bilgileri optik port aracılığı ile okuyabilecek , tablo halinde yazıcıdan dökebilecek , kalibrasyon bilgileri dışındaki TEDAŞ’ça istenecek bilgileri programlayabilecek, sürümü TEDAŞ tarafından belirlenecek Windows işletim sisteminde çalışacak şifre korumalı ve kullanıcı kodlu Türkçe bir program CD’si TEDAŞ’a teslim edilecektir.

35-  Sayaç firması TEDAŞ gerek duyduğunda belirlenecek olan yer ve zamanlarda TEDAŞ personeline elektronik sayaçlar ve programı  konusunda pratik ve teorik eğitim verecektir.

36-  Sayacın ön yüzünde ve kimlik bilgilerinde sayacın bina içi veya bina dışı tip olduğu açıkça yazı ile belirtilecektir.

37-  Bina dışındaki sayaçlar gömme veya pano içinde olsa dahi Bina Dışı            sayaç tipinde olacaktır. Bina Dışı sayaçların çalışma sınır aralığı – 40 °C ile  + 70 °C arasında , Bina İçi sayaçların çalışma sınır aralığı ise – 25 °C ile +  55 °C arasında olacaktır.

38-  İmalatçı ve ithalatçılar müracaat yaptığı sayacın özelliklerine uygun hassasiyette  ölçüm , ayar ve tamirlerini yapmak üzere en aza 3 coğrafi bölgede servis istasyonu kurmak zorundadır.