Yenilenebilir Enerji Yasal Çerçeve Sorunlar ve Olanaklar

Avrupa Birliği Enerji Şartı Sekreteryası, Yatırım Direktörlüğü Sayın Dr. Sedat ÇAL tarafından hazırlanan sunum bize Avrupa Enerji Şartı ve Enerji Şartı Sözleşmesi konularında bilgiler veriyor.

Yenilenebilir-Enerji-Yasal-Sorunlar-Çözümler