380/154 kV AĞRI Trafo Merkezi

Ana İhale

İşin Kapsamı

İki ana bara + transfer bara düzenindeki 380kV şaltta 1 adet hat (Van) fideri tesis edilecektir. Bu hatta ve/veya baraya bağlanabilecek şekilde reaktör fideri de tesis edilecektir.

Mevcut  iki  adet  ototrafo  banka  380kV  bank  akım  trafoları  konulacak  ve  bank  diferansiyel koruma yapılacaktır.

İki ana  bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta;

154 kV bir adet hat fideri donatılacaktır. Yeni tesis edilecek olan 154 kV Horasan bağlantısının  yapılabilmesi  için  mevcut  154  kV  Erciş  ve  Doğubeyazıt  hatlarının  Nihayet  direği-portal  arası bağlantıları 154/33.6 kV güç trafolarının bulunduğu kısma doğru bir bey kaydırılacaktır.

Mevcut  154  kV  eski  Erciş  fiderinin  B  ve  C  fazındaki  hat  tıkaçları  yeni  fiderine  taşınacak,  yeni Doğubeyazıt ve yeni Horasan fiderlerinin ise B ve C fazlarına hat tıkacı tesis edilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;
380kV  Van  +  reaktör  fideri  için  mevcut  hat  fideri  olarak  donatılı  olan  380kV  CP2  kumanda panosu kullanılacak, reaktör fideri de bu panoya işlenecektir.
380kV Van + reaktör fideri için 2 adet röle panosu ve 3 adet SDK yapılacaktır.

380kV Trafo Bank A ve Bank B için bank diferansiyel koruma tesis edilecek, bunun için mevcut röle panoları kullanılacaktır.

154kV  yeni  tesis  edilecek  hat  fideri  için  mevcut  donanımlı  154kV  KP3  kumanda  panosu kullanılacak,  eksik  malzemeler  ve  fider  kaydırmalarından  doğan  proje  tadilatları  yüklenici tarafından yapılacaktır.

154kV yeni hat fider için 1 adet röle panosu ve 1 adet SDK yapılacaktır.

Merkezde  mevcut  380kV  ve  154kV  bara  ve  kesici  arıza  sistemi  kullanılacak,  yeni  fiderler  için  eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

154kV fiderlerin SDK’larında bulunan transdüserleri ait oldukları kumanda panolarına taşınacak, bunun için gerekli kablaj yüklenici tarafından yapılacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.
Merkezle  ilgili  bilgileri  içerir  teleinformasyon  planları  şartname  ekinde  verilmiştir.
Bu  bilgiler BTP’de toplanacaktır.