154/33 kV DATÇA TM (MUĞLA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet hat (Marmaris-2) fideri tesis edilecektir.

Yeni tesis edilecek fidere mevcut Marmaris-1 (Datça RES) hattı irtibatlandırılacak, bu fiderden boşalan yere ise Marmaris-2 hattı bağlanacaktır. Eski Marmaris-1 fiderinin B ve C fazlarındaki hat tıkaçları yeni fiderine taşınacaktır.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV Marmaris-1 fideri için 1 adet kumanda panosu yapılacak, yanına da yedek hat fideri donatılacaktır. Kumanda panosunda en az 16 girişli 3 adet sinyal cihazı konulacaktır. Mevcut Marmaris-1 fideri için kullanılan kumanda panosu Marmaris-2 fideri için kullanılacaktır.

Marmaris-1 fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu temin ve tesis edilecektir.

1 adet SDK yapılacaktır.

Hat kaydırmalarından dolayı gerekli sekonder değişiklikler yüklenici tarafından yapılacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

154kV (trafo fideri hariç) kumanda panosuna her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3 adet ampermetre konulacaktır.