TMO – Elektromekanik Ekipman Teknik Şartnamesi 2

Elektromekanik Ekipman Teknik Şartnamesi ni devamı

2.14. BANTLI KONVEYOR

Yatay depo bant konveyör kapasitesi 150 ton/saat (0.780 ton/m3 yoğunluklu hububat için) olacaktır. Bant konveyör yüklemesi Elevatör binasında olup yükleme esnasında toz çıkmaması için yükleme teknesinin üstü sacla kapatılacaktır. Tahıl yüklemesi ve toz emiş için gerekli şut bağlantıları yapılacaktır.

Bant lastiğinin sürekli gergin kalması sağlanacaktır ve bunun için ağırlıklı gergi tertibatı yapılacaktır. Ağırlıklı gergi tertibatı depo dışında olacak ve rüzgar, yağmur ve bunun gibi dış etkenlerden korumalı olacaktır.

Taşıyıcı rulo grupları 1 metre arayla geri dönüş ruloları 2 metre arayla bağlanacaktır. Bant lastiğinin kaymasını önlemek amacıyla en az 15 metre arayla kılavuz rulo grupları koyulacaktır. Bant konveyörün yanında müdahale ve bakım için yürüme yolu yapılacaktır.

Bant Konveyör tam yük altında harekete geçecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Bant konveyör şase ve ayakları min. 350 gr/m2 kalınlıkta yada ASTM min. g115 galvaniz ile kaplı olacaktır. Bant Konveyör 2 adet acil stop bütonu, acil durdurma ipleri ve bant kaydı swiçi ile teçhiz edilecektir.

 

2.15. HAREKETLİ PLATFORM

 

Tahılın yatay depoya yüklenmesi için depo içine hareketli bir platform kurulacaktır. Hareketli platform Tahıl dağıtımını üzerindeki zincirli konveyör vasıtası ile yapacaktır. Hareketli platformun bir ray üzerinde hareketini sağlayıp gerekli gücü redüktörlü motordan alacaktır. Tahılın depoya homojen yüklenmesi için platformun 2 metrede bir durdurulması sağlanacaktır.

Ekipmanlara giden elektrik ve hava boruları çatı çelik konstrüksiyonuna asılı arabaların bağlı olduğu ray üzerinde platform ile birlikte hareket etmelidir. Platform üzerinde yürüme yolları olacak, yürüme yolunun dış tarafına korkuluk yapılacak ve gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

Fiyatlandırmada platform çelik yapısı hareket ettiren motor ve anahtarlarla komple sistem olarak düşünülmelidir. Hareketli platforma giden kablolara ve hava girişi uygun askı sistemi ile platformla birlikte hareket edecek ve platform ve üzerindeki ekipmanlara bağlanacaktır.

2.16. ELEKTRİK MOTORLARI

Motorlar, trifaze olacaktır. 50oC çevre ısısında sürekli çalışmaya uygun sargılarındaki izolasyon asgari H sınıfı olacaktır. Motorlar ilgili TSE, VDE standartlarına ve IEC tavsiyelerine uyacaktır. Özellikle aşağıdaki dökümanlar göz önünde tutulacaktır.

 

– VDE 0530 Elektriki makineleri için Şartnameler.

 

Sincap kafesli, tamamen kapalı, fan soğutmalı ve esas olarak doğrudan yol vermeli motorlar kullanılacaktır.

 

Harici olarak monte edilen motorlar daima güneş radyasyonundan ve yağıştan korunacaktır.

 

Koruma derecesi minimum IP 65 veya daha yüksek olacaktır.

 

Gürültü değerleri VDE 0530’da belirtilen değerler arasında olacaktır.

2.17. VASITA BASKÜLÜ

Minimum 60 ton kapasiteli elektronik baskül; 3×18 m ebadında çukursuz çelik platformu, 8 adet en Az 20 tonluk Yük Hücresi, 1 adet 19” LCD Ekran, betonarme kantar binası sinyalizasyon sistemi, harici gösterge, yazıcısı ve 1 adet yeterli güçte ve 10 dakika beslemeli online kesintisiz güç kaynağı bulunacaktır.

İki adet kantar olan yerlerde iki tam takım sistem bulunacak ve birbiriyle akuple çalışacak ve bir operatör tarafından rahatlıkla kullanılabilecek konumda olacaktır. Kantarların birinde dolu tartımı yapılan vasıtanın diğer kantardan boş tartımı yapılabilecektir. Kamyon kantarı zemin üstü(çukursuz) tip olacaktır. PLC, SCADA ve Silo işletim paket yazılımı ile entegre ve silo içi kantar ile aynı markada olan kantar cihazları konacak ve devreye alınacaktır. Gösterge hızının ayarlanabilir olması maksadıyla Dijital filitre özelliği olmalıdır. Cihaz enerji kesilmelerinde ağırlık değerini geri yükleme özelliğine sahip olmalıdır. İndikatör en az IP65 koruma sınıflı, CE ve OIML belgeli, Class III’e göre hassasiyeti 45501 veya OIML 76 olmalıdır.

Kantar üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence sistemine ve tartı aletleriyle ilgili 2009/23/ AT belgesi olacaktır. Daha önce yapılmış kantarlara ait referanslar tekliflere eklenecektir. Katalog, broşür, teknik resimler ve ilgili dokümanlar tekliflere eklenecektir. Malzemelerin nakliyesi, montajı ve ilk çalıştırılması firma tarafından yapılacaktır. Firma kantarın kullanımı ile ilgili eğitimi ücretsiz olarak verecektir. Kantarda kullanılan yük hücreleri ve indikatörde Türk Malı tercih edilecektir. Kantar temeli ve inşaat işleri firmanın vereceği projeye göre yapılacaktır. Kantarın montajı sırasında gerekli taşıyıcı araç dahil Etisan Enerji tarafından sağlanacaktır. Garanti müddeti en az iki yıl olacaktır. Yazılım Windows tabanlı olacak TMO sistemi ile çalışabilecek özellikte olacaktır. Kullanılacak İndikatör min. 5000d OIML standardına uygun olacaktır. PCL ile haberleşme özelliği olacaktır. Kurulacak sistemden elde edilecek datalar mevcut TMO Kantar Otomasyon sistemine (RS 485 veya Ethernet üzerinden) aktarılabilir olmalıdır. Cihaz enerji kesilmelerinde ağırlık değerini geri yükleme özelliğine ve gösterdiği tartım değeri elektro manyetik gürültüden etkilenmeyen özelliğe sahip olmalıdır. Rapor formatı ofisin isteğine göre yapılacaktır.

Tartım sırasında kamyonların kasalarının içini görebilmek için harici tip tozdan etkilenmeyen en az 640×480 çözünürlükte, 3x optik zumlu, her platform için 1 adet kamera uygun mahalle monte edilerek izlemek için bir adet monitör tesis edilecektir.

Sadece Çankırı/Kızılırmak işyerinde uygulanmak üzere; araçların plaka bilgilerini bir IP kamera aracılığıyla tanıyarak sistemin veri tabanına kaydedecek bir sistem bulunacaktır. Plakadaki yağmur, kir v.b. gibi olumsuz koşullarda dahi okuma ve tanıma sağlanacaktır.

Numune alma cihazlarına yanaşacak araçların plakalarını okumak üzere 2 adet, her bir kantarın giriş ve çıkışında 2’şer adet olmak üzere toplam 6 adet kamera bulunacaktır. Numune alma odasında ve kantar odasında birer adet masa üstü PC ve monitörü konulacaktır. TMO’nun bu ünitelerde kullanacağı programlar bilgisayarlara yüklendikten sonra plaka tanıma sisteminin oluşturduğu data dosyaları bu programlar tarafından okunabilir olacaktır. Bu iki bilgisayar ile silo kumanda odasındaki otomasyon sistemi kendi aralarında bilgi transferi yaparak haberleşecektir.

Her bir tremi üzerine aracın plakasını ve ürünün alınacağı silo kuyu numarasını gösteren ledli gösterge monte edilecektir. Gösterge paneli iki taraflı olacak bir tarafı arac şoforü diğer tarafı kamyon kaldırıcı kumanda kabininden rahatça görülebilecektir. Gösterge paneli en az 50×60 cm ebadında, gün ışığında görülebilir özellikte ve 2 satırlı olacaktır.

 

 2.17.1.1. TARTI PLATFORMU;

Kantarın tartı köprüsü 3×18 m ebadında tamamen boyalı çelik malzemeden ve çukursuz tip olmalıdır. Kantar kenarında araç lastiklerine zarar vermeyecek yükseklikte metal bariyer bulunmalıdır. Kantara betonarme rampalarla girilip çıkılacaktır, zeminden yüksekliği 50 cm’yi geçmemelidir. Kantarın kaynaklı ek yerlerinde gaz altı kaynağı kullanılacaktır. Platformda kullanılan tüm çelik malzeme kumlanarak temizlenmelidir. Kantar sisteminde tartım için herhangi bir mekanik aksam bulunmamalıdır. Kantar nominal kapasitesinden %30 fazla yükte dahi çalışacak yapıda olmalıdır. Yan yük alıcı sisteme gerek kalmadan tartım yapabilmelidir.

 

2.17.1.2. TRAFİK SİNYALİZASYON ARMATÜRÜ

Kırmızı ve yeşil LED lambalı, kantar yanına konacak çelik (direk) profile monte edilebilir, standart çerçeveli, önden ve arkadan ışıkları görülebilir, trafik sinyalizasyon armatürü ile rölesi, trafosu, gerekli diyot bağlantısı ve muhafaza kutusu olacaktır. Dolu ve boş vasıtalar aynı kantarda tartılabileceğinden her bir kantarın giriş ve çıkışına 1’er takım sinyalizasyon konulacaktır.

2.17.1.3. TESCİL VE İŞLETMEYE ALMA;

Sistem Çalışır hale getirildikten sonra, kabulden önce ayar ve damgalama işlemleri ile ilgili yasalar çerçevesinde Etisan Enerji tarafından yapılacaktır. Kantarın ilk kontrol ve damga işlemleri 2009/23 AT direktiflerine uygun olarak firma tarafından yapılacaktır. Kantarın Avrupa Standartlarına uygun ve izlenebilir olduğunu belgeleyen “Kalibrasyon Sertifikası” verilecektir.

2.17.1.4. YÜK HÜCRELERİ (LOAD CELL)

Kantarda En az 8 adet 20 ton kapasiteli C3 sınıflı ve OIML belgeli Yük Hücresi kullanılacaktır. Paslanmaz çelik IP68 koruma sınıfında DIN 40050 normlarına uygun tamamen hermetik kapalı tip olacaktır. Nominal değerin %200’ü ağırlık, yük hücrelerine uygulandığında bozulmadan çalışabilecektir. Kamyonların kantara yapabilecekleri şok hareketlerini ve giriş çıkışlarda kantara gelebilecek düzensiz yükler için yük hücrelerinin altında kauçuk esaslı montaj aksesuarları kullanılacaktır. Her yük hücresi için imalatçı tarafından tüm test sonuçlarındaki hata limitlerinin OIML 3000d’ye uygun olduğunu gösteren hata grafiklerini kapsayan kalibrasyon Sertifikası verilmelidir.

2.17.1.5. YÜK HÜCRESİ MONTAJ AKSESUARI

Her yük hücresi için bir adet montaj aksesuarı (shock absorber) kullanılacaktır. Montaj aksesuarı kauçuk-çelik esaslı olacak, süspansiyon görevi yaparak, kantara zararlı olabilecek düzensiz yüklere karşı koruyucu özellikte olacaktır.

2.17.1.6. BAĞLANTI KUTUSU

Bir adet kullanılan yük hücresi kadar bağlantı kutusu kullanılacaktır. Dış ortam şartlarına dayanıklı, alüminyum döküm kutulu yada paslanmaz kutulu IP 65 koruma sınıfında olmalıdır. Kantarın köşe ayarları, bağlantı kutusunun içindeki elektronik kart üzerindeki ayarlı dirençlerle yapılabilmelidir.

2.17.1.7. DEĞERLENDİRME ÜNİTESİ (TARTI TERMİNALİ ) VE PRİNTER

Kantar yazılım programı için TMO dan onay alınacaktır. Tartı Terminali; ağırlık indikatörü, monitör ve klavyeden oluşacaktır, Bilgisayar’a (PC ) gerek kalmadan tek başına kullanılabilmelidir. Tartı terminalinin 2009/23/AT direktiflerine uygunluğu Avrupa Birliğince onaylanmış, EU Type Approval belgesine sahip Notified Body Numaralı olmalıdır. OIML uygunluk sertifikası ve CE belgesi olacaktır. Kantarın genel kumandasını üstlenecek giren araca ait ağırlık bilgisini gösterecek ve alfanümerik tuş takımı ve monitör yardımıyla operatörün sistemle görüşmesini sağlayacaktır. Ekran 19” renkli ve Klavye 101 tuşlu Türkçe olacaktır. Ağırlık indikatörü en az 20mm. yüksekliğinde 6 dijit rakam ve kg. ibaresini taşıyacaktır. Terminale plaka no, şoför adı, mal cinsi gibi 8 ayrı başlık altında bilgiler girilebilecek ve 100.000 araca ait giriş bilgisini hafızasında tutabilecektir. İkinci tartımda net ağırlığı otomatik olarak hesaplayıp ve bağlı yazıcıdan girilen bilgileri kapsayan bilet bastırabilecektir. Tarih, saat, bilet seri numarası bilgileri otomatik olarak verebilmelidir. İlk tartımı yapılan araçlar, ikinci tartım için geldiğinde çıkış yapmamış araçlar listesinden çağrılacak, araç çıkışını yaptığında bu listeden silinecektir. Sabit Daralı Araç olarak giriş yapılanlar listeden silinmeyecek böylece her gelişinde ilk tartımını yapmak gerekmeyecektir. Geçmiş tarihli kayıtlar izlenip üzerinde ağırlık bilgisi hariç değişiklik yapılabilmelidir, yeniden bilet ve irsaliye kesilebilmelidir. Programın bu adımına giriş şifreli olmalıdır. Programın Rapor adımında istenilen tarih ve saat aralığı belirtilip oluşturulan filtrelere göre ayrıntılı ve genel bilgi dökümleri alınabilmelidir. Geçmiş tarihli bilgiler bilgisayara aktarılıp saklanabilmelidir. İndikatör toza, neme ve darbelere dayanıklı endüstri tipi metal kutulu IP 54 standardında olacaktır. Otomatik sıfırlama yapabilecektir. Otomatik sallantı detektörü olacak ve tartım kararlı bir değere ulaşıncaya kadar bilet basmayacaktır. Max. Çekerin üzerinde tartım yapmayacaktır. Harici gösterge çıkışı olacaktır. Bu çıkış, göstergenin 100 m uzağa konulabileceği düşünülerek tasarlanmış olacaktır. -10,+40o C arasında hatasız çalışacaktır. Tartı terminali, gerektiğinde 2. bir kantarın indikatörüne bağlanabilmeli aynı klavye ve monitör kullanılarak bilgi girilebilmelidir. TMO nun veritabanına tartım bilgilerini gönderebilmelidir, mevcut Silolar ile haberleşebilmelidir.

2.17.1.8. YAZICI

Baskı metodu Dot Matrix, 9 iğne olacaktır. Hızı en az 300 karakter/sn olacaktır. Kağıt beslemesi 80 kolon, itme veya çekme tipi traktör, A4 manuel veya sürekli form 1+3 nüsha bilet basabilmelidir. Seri ve paralel çalışabilmelidir. Baskı anında gürültü seviyesi en fazla 60 dB olacaktır. İlk baskı süresi en fazla 10 saniye olmalıdır.

2.18. NUMUNE ALMA CİHAZI

Cihazın numune alması operatör tarafından kontrol edilebilmeye ve istenilen derinlikten numune almaya elverişli olmalıdır. Numune alma sondası araç üstünden bir noktadan numune alma işlemini en fazla 12 saniyede, birbirini takip eden 5 değişik noktadan operatör vasıtasıyla numune alma işlemini ise en fazla 300 saniyede yapacaktır. Yatay bom yere paralel konumda iken bomun taşıtın geçtiği yoldan yüksekliği en az 375 cm olacaktır.

Cihazın salınımını azaltmak için ana gövde sacı, alt kısmında bulunan destek sacları ve bağlantı yapısı ile ankrajları yeterli kalınlık, sayı ve ölçüde olmalıdır. Sondanın bağlı olduğu yatay kol teleskopik, İleri geri hareket edebilir özellikte olacaktır. Yatay kolun boyu ise açık konumda en az 380 cm olacak, teleskopik boru en az 180 cm açılabilecektir. Sondanın bağlı olduğu yatay kol cihaz ekseni etrafında en az 180 derece dönüş hareketi yapabilecektir. Ürün sondası en az 220 cm uzunlukta olacak, korozyona ve aşınmaya dayanıklı krom-nikel malzemeden imal edilecektir. Bu borunun dışında ikinci bir koruyucu boru kullanılacaksa çelik malzemeden üretilip elektrostatik kaplama yapılacaktır.

Her bir cihaz için en az 5 kg numune alma kapasitesine sahip 1 adet numune haznesi bulunacaktır. Cihaz araç üzerinden alınacak olan numuneyi alım odasında bulunan numune haznesine rahatlıkla taşıyacak kapasitede olacak ve Kapasite tespitinde en olumsuz şartlardaki (yoğun, yapışkan özellikli ve rutubetli v.b) hububat dikkate alınacaktır.

Cihazın aşağı- yukarı, sağ- sol, teleskopik dışarı- içeri hareketlerinin güvenli bir şekilde yapılması hususu işin amacına ve tekniğine uygun olarak sağlanacaktır. Numune sondasının araç kasasının zemine temas etmesi halinde; sondanın kasaya ve cihaza herhangi bir hasar vermeden çalışması sağlanacaktır.

Cihaz atmosfere açık ve tozlu bir ortamda çalışacak olması nedeniyle cihaz ve ekipmanları bu ortama uygun malzemeden seçilecektir. Ankraj plakası, ankraj cıvataları, cihazın ana gövdesi ve buna bağlı yatay kol galvaniz ile kaplanacaktır. Galvaniz kaplama TS 914 EN ISO 1461’e uygun olacaktır.

Yağmur suyuna maruz kalabilecek şekilde açıkta bulunan pano, buat, armatür, motor ve enstrümanların (swic, sensör v.b.) koruma dereceleri minimum IP 55, kapalı mahalde bulunan bahse konu malzemelerin koruma dereceleri minimum IP 54 koruma sınıflı olacaktır. Motorların sargılarında izolasyon F sınıflı olacaktır.

Numunenin binaya transferinde kullanılacak hortumlar fleksibl olacaktır.

Sistemde 2 adet kamera olacaktır. Bir tanesi numune alım alanını ve kamyonu görecek diğeri kamyon içindeki tahılı görebilecektir.

Kameralar yüksek çözünürlüklü olacaktır. Sensör 1/3” SONY veya muadili, SUPER HAD RENKLİ CCD olacaktır. Kameraların Rezülasyon değeri yatayda en az 470 TVL olacaktır. 1. kamera;8 mm ile 4 mm arasında değişebilen hareketli lens olacak, 2. kamera; 8 mm. sabit lens olacak. Kameralar, 25 m. aydınlatma mesafesi olacaktır. Kameralar DC ve Video sürümlü lensler ile çalışabilmelidir. Cihazların çalışma koşulları açısından; çalışma ısısı (-10) ile (+50)C0 arasında olacaklardır. Kameralarının EMC test raporları ihale dosyası ile birlikte teslim edilecektir. Kameraların görüntüleri için ayrı bir monitör olacaktır. Monitör, endüstriyel tip IP 55 korumalı ve güvenlik sistemi olan işyerlerinde bu sistemle uyumlu olmalıdır. Kamera lensleri; Sistemde C veya CS montajlı, otomatik irise sahip, varifokal özellikli objektifler kullanılacaktır. Objektiflerin inç değeri kameraya uygun olacaktır. Lenslerin beslemesi DC kamera üzerinden olmalıdır.

Kamera muhafazası; Teklif edilecek sabit kamera muhafazaları darbelere dayanıklı, yağmur, kar, güneş gibi dış etkilerden etkilenmeyecek yapıda, metal veya plastikten imal edilmiş olacaktır. Ayrıca hava koşullarının etkilerini en az düzeye indirilmesi amacıyla güneş siperliği, termostat kontrollü ısıtıcı, fan vb. özelliklere sahip olacaklardır.

Kamera ayağı; Kamera muhafazasına uyumlu, 4 kg ağırlık taşıyacak kapasitede, metalden ve sağlam yapıda olacaktır.

Renkli monitör; Monitör görünür boyutu minimum 19” olacak ve bir LCD’ ye sahip olacaktır. Monitörün çözünürlüğü minimum 1440X900 olacaktır. Kontrast oranı en az 800/1 olacaktır.

Cihazda aydınlatma 150 Watt’lık az ısınan metal halide tipi armatür olacaktır.

Etisan Enerji cihaza ait teknik özellikleri içerir dökümanlar teklifiyle birlikte sunacaktır.

2.19. HACİMSEL YÜKLEME CİHAZI

Hacimsel yükleme cihazı, hububatın yükleme kuyularından kamyonlara yüklenmesi için kullanılacaktır. Yükleme cihazı, karayolu tremi yapısının dizaynına uygun bir çalışma platformu ile teçhiz edilecek ve bu platforma ulaşım merdiven ile sağlanacaktır. Hacimsel esasa göre tonaj ayarlama görevi gören yükleme cihazı, yükleme kuyuları altına monte edilerek, serbest akışlı yüklemeyi sağlayabilecek, kamyonların istiap hadlerine göre ayarlama yapabilecek, maksimum yüklemenin yapılmasını müteakip hububat akışını durdurabilecek şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Hacimsel yükleme cihazı kamyon yükleme Silosu alt seviye anahtarı (sensörü) ile irtibatlı olarak çalışacak şekilde dizayn edilecektir. Elektrik kumandalı olan hacimsel yükleme cihazının kapasitesi en az 200 m3/saat olacak ve tonaj ayar programı metrik sisteme göre yapılacaktır. Hacimsel yükleme cihazı kumanda panosu kamyon kaldırıcı kumanda kabininin içinde olacaktır. Her bir hacimsel yükleme cihazı için ayrı bir kumanda panosu olacaktır.

Cihazların kumandası panosu üzerinden hektolitre (kg/m3) ve hedef yükleme (kg) değerleri girilmek suretiyle kumanda edilecektir. Yükleme bilgisi cihazın hafızasında saklanacaktır.

Hacimsel yükleme cihazı en fazla %1 hata ile ölçüm yapacaktır.

Etisan Enerji cihaza ait teknik özellikleri içerir dokümanlar teklifiyle birlikte sunacaktır.

2.20. YÜK VE İNSAN ASANSÖRÜ

ASANSÖR TESİSATI (ASN)

 

6 duraklı 1,0m/sn hızlı 500kg kapasiteli makine dairesiz insan asansörü yapılacaktır

ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

     
Bütün asansörlerde, özel asansör tesisatı uygulanacaktır. Asansörler IEC veya CENELEC EN standartlarına uygun ce ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip olacaktır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ASANSÖRÜN CİNSİ İnsan asansörü (Asansör makina dairesiz)
ASANSÖR SAYISI 1(bir) adet
TAŞIMA KAPASİTESİ 500 kg
HIZ Frekans kontrollü kademesiz hız ayarlı 1,0 m/s
SEYİR MESAFESİ Takriben 24,0m
KAT/DURAK SAYISI Aynı yönde 6/6
KABİN Çelik konstrüksiyon
* Giriş Sayısı Tek. Yönlü
* Ölçüleri (g* d* y) Takriben 1100*1400*2200mm
* Tavan Şekli İdare tarafından seçilecektir.
*Aydınlatma İdare tarafından seçilecektir.
*Yan ve arka duvar kaplaması Paslanmaz Çelik sac
*Ön duvar kaplaması Paslanmaz Çelik sac
*Zemin kaplaması İdare tarafından seçilecektir.
*Küpeşte 3 tarafta tutamak bulunacaktır.
*Süpürgelik Paslanmaz Çelik sac
KABİN KONTROL PANELİ Tam boy satine paslanmaz çelik kapak üzerinde,
Micropush kayıt butonları, stop, alarm,kapı açma kapama
düğmeleri, dijital kart göstergesi, optik ve akustik aşırı yük ikazı,
emergency aydınlatma, haberleşme, fan müzik yayını ve kat bilgisi sesli anons
içi hoparlör. özürlü kullanımına uygun brail alfabeli olacaktır.
KUMANDA SİSTEMİ Mikro işlemci elektronik tip,
Programlanabilir LCD likit kristal ekranlı olacak ve sistem ile ilgili
Tüm bilgiler bu ekranda görülecektir. Yazılımlar türkçe olacak ve
sistemdeki arızalar, hareketler, saat, tarih, konfigürasyon ayarları
tuşlar vasıtası ile yapılabilecektir.sistemdeki olası arızalara müdahale
imkanı tanıyan uzaktan erişim sistemi bulunacaktır.Bu sistem
İçin dahili ve harici telefon hattı idare tarafından temin edilecektir.
Ayrıca sisteme entegre olarak enerji kesilmesinde kabini en yakın
kata getirerek kapılara açan sistem ile, deprem sensörü ve
yangın ihbarında ana durağa dönüş sistemi olacaktır.
*Kat sinyalizasyonu Satine paslanmaz çelik sac kapak üzerinde, micropush kayıt
butonları, yön okları, servis dışı, dijital kat göstergesi
KABİN KAPISI Tam otomatik/Teleskopik/ merkezden açılan
*Kaplama malzemesi Satine paslanmaz çelik sac
*Emniyet gereçleri Işın perdesi (boy fotosel), sıkışma kontağı
*Ölçüleri (g*y) 800*2100mm
Özellikleri Kapı motoru frekans kontrollü, hız ayarlanabilme sistemli, ayrıca
kabin kata yaklaşınca kapı erken açılma sistemi
KAT KAPILARI Tam otomatik Teleskopik/ merkezden açılan
*Kaplama malzemesi Satine paslanmaz çelik sac
*Emniyet Gereçleri Elektromekanik kilit ve kontaklar
*Ölçüleri (g*y) 800*2100mm
TAHRİK SİSTEMİ/MAKİNA Dişlisiz, frekans kontrollü kademesiz hız ayarlı
*Güç gereksinimi 3*380/220V 50Hz.
*Saatteki hareket sayısı min.180
*Konumu Projesinde belirtilecektir.
KUYU ÖLÇÜLERİ 2100*2000mm
*Kuyu dibi derinliği 1500mm

 

 

GENEL ŞARTLAR:
STANDARTLAR TS.863-10922 EN81-1
SEÇİM Asansör Malzeme techizatı için mutlaka idarenin onayı alınacaktır.
Bütün asansörlerin tesisat ve teçhizat kısımları 2007/5098 sayılı Yangın Yönetmeliğine uygun olarak dizayn edilecektir
Kalite belgesi olacaktır. ISO 9001
Asansörler geçici kabülden sonra 1 yıl müddetle kesin kabule kadar imalatçı firmanın garantisi altında
bulunacaktır. Bu süre içinde asansörlerde normal kullanımdan oluşacak arıza ve hasarlar imalatçı firma tarafından en kısa süre içinde giderilecektir. Yine bu süre zarfında imalatçı firma, geçici kabul ile kesin kabul arasındaki bir yıl süre ile asansörlerin aylık peryodik bakım ve onarımını bilabedel hiç bir ücret talep etmeksizin yapacaktır.
Tüm bunların dışında imalatçı firma,(idarenin talebi olması halinde) idarenin asansör ile ilgili en az iki adet teknik elemanını gerek montaj sırasında gerekse de montaj sonrasında eğitecek ve gerekli seminerleri verecek ayrıca kurmuş olduğu sistemin montaj projelerini, elektrik şemalarını ve işletme bakım talimatlarını idareye verecektir.
İki yıllık garanti süresi içerisinde hatalı kullanım dışında değiştirilen yedek parçalar için asansör firması hiçbir talep etmeyecektir. Ayrıca asansör firması garanti süresi bitiminden sonra en az on yıl müddetle sistemde kullanılacak olan yedek parçaları ücret mukabilinde de olsa temin etmekle mükelleftir.
Garanti süresi bitiminde, idarenin talebi olduğu takdirde asansör firması mutlaka asansörün bakımını yapacak ve bakım ücreti olarak fahiş ücretler talep etmeyecek. Bu konuda emsal asansörlerin bakım ücreti baz olarak alınacaktır.

Asansör her kata ulaşacak şekilde minimum 500 kg kapasiteli insan ve yük taşımaya uygun toza dayanıklı sistem olacaktır. Asansörde acil kurtarma ve kata tamamlama sistemi olacaktır. Asansör teklifi ile birlikte asansör sistemi çelik taşıyıcı yapısı da dikkate alınacak asansör etrafı toz ve diğer güvenlik tedbirleri nedeni ile uygun trapez sac malzemesi ile kaplanacaktır. Çalışma ortamının tozlu olması nedeniyle tüm algılayıcılar buna göre seçilmelidir. Tesis edilen asansör yönetmeliklere uygun olacak ve alınması gereken izin ve ruhsatlar Etisan Enerji tarafından alınacaktır.

2.21. KAMYON KALDIRICI

Kamyon kaldırıcı platformu, tahıl yükünün çabucak boşaltılması için verilen projelere uygun imal edilecektir.

Kaldırma platformu çerçevesi, tek parça olarak min. St 37 kalitede geniş yanaklı hadde mamulü veya yapma kirişlerden kaynaklı şekilde imal edilecektir. Platform sac döşemeleri fabrika kesimli baklavalı saçlardan yapılmış olacak ve çerçeveye muntazam bir şekilde bağlanacaktır.

Platform, kamyonun geriye doğru kalkması esnasında kamyonun devrilmesi ve kaymasını engelleyecek tekerlek takozlarıyla teçhiz edilecektir. Platformun kaldırılması tekerlek takozlarının açık durumda olmasıyla mümkün olacaktır.

Platform yataklar üzerine oturacaktır. Tek kaldırma silindiri teleskopik 2 kademeli tipte olacaktır. Platform kaldırma süresi tam yükte max. 120 sn. indirme süresi max. 90 sn. olmak üzere toplam 210 sn.den fazla olmayacaktır. Platform kaldırma kapasitesi 60 ton olacak, kaldırma açısı, maksimum 38 derece olacak, 28-38 derece arasında ayarlanabilir olacaktır ve platformun kalkış açısını kontrol edecek limit sensör ve hidrolik kilit konulacaktır. Limit sensörler aşağı ve yukarı butonların enerjisini kesecektir. Platform ebadı 3×16 m. olacaktır. Platform 5 kN/m2 azami yükü çekebilmelidir. Hidrolik güç ünitesi; projede yeri belirtilen, aydınlatmalı ve havalandırma ünitesi bulunan ayrı bir odaya yerleştirilecektir. Hidrolik sistem her hangi bir arıza ve elektrik kesilmesi anında platformun güvenli bir şekilde indirilebilmesine olanak verecek şekilde dizayn edilecektir.

Hidrolik güç ünitesi projesinde zemin altı galeride olanlar projesine göre bu iş için yapılan odaya yerleştirilecek ve havalandırma için panjur, gerekirse fan tesis edilecektir. Projesinde hidrolik güç ünitesi için galeri bulunmayan işyerlerinde zemin üstünde ayrı bir prefabrik izolasyonlu ve fanlı havalandırması sağlanmış hidrolik güç ünitesinin rahatça yağ değişimi, bakımını yapabilecek ebatlarda bir bina yapılacaktır.

Ana kaldırma sistemi geri dönüşüne emniyet valfi konulacaktır. (platformun aniden inmesini önlemek için)

Teker tutucular açılmadan platform kalkmayacak ve platform inmeden teker tutucular kapanmayacaktır.

Kumanda için platforma ve tekerlek takozlarına hakim bir seviyede prefabrik kumanda odası bulunacaktır. Kumanda paneli (PLC kontrollü) bu odada bulunacaktır. Silindir-piston grubu için ISO 9001-9002 imalatçı kalite belgesi zorunludur. Bu belgeye sahip olmayan firma mamulleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Platforma, döküş bunkeri tarafı uç kısmından itibaren tahıl saçılmasını ve platform çukuru altına hububat akmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınacaktır. Platform ile tremi ızgarası arasında kalacak boşluk, tahıl kaçaklarını önlemek amacıyla montaj esnasında uygun boyutlu bant lastiği ve veya sac konstrüksiyon ile kapatılacaktır. Kamyon kaldırıcı çelik platform imalatı; TSE veya ISO 9001-9002 belgeli veya TC Sanayi Bakanlığı belgesi olan ve burada tanımı yapılan büyük ebatlı kaynaklı profillerin imalatını yapabilecek donanıma sahip yerli imalatçılar tarafından yapılacaktır. Tüm platform çukurlarına su birikmesini önleyecek şekilde tertibat alınacak su kanal vasıtasıyla drene edilecek yada dalgıç tipi pis su pompası temin ve tesis edilerek suyun tahliyesi sağlanacaktır.

Etisan Enerji kamyon kaldırıcı ve ekipmanlarına ait teknik özellikleri içerir dökümanları teklifiyle birlikte sunacaktır.

2.21.1 KUMANDA KABİNİ

Kumanda üniteleri, platforma görüş olarak hakim, toz sızdırmaz, tremi kenarında, içerisinde iki insanın rahatlıkla çalışabileceği hacimde prefabrik malzemeden yeni kumanda kabini yapılacaktır. Kumanda kabininde tüm yönlerden görüşe imkan verecek şekilde ısı cam kullanılacaktır. Kumanda kabini sandviç tip arası izolasyonlu panellerden imal edilecek, çatısı da izolasyonlu olacaktır. Kabin içerisine dönebilir tip ayarlı koltuk ve kilitlenebilir çekmeceli bir masa konulacaktır. Kabine uygun kapasitede ısıtma-soğutma özellikli klima tesis edilecektir. Kontrol odası döşemesine anti statik malzeme serilecektir. Kapısına otomatik kapı açma-kapama aleti takılacaktır. Kontrol odası pencerelerinde sineklik teli bulunacaktır.

Kamyon kaldırma platformu tarafındaki kabinden kamyon kaldırmanın kumandası yapılacak ve kabin rahat görüş sağlayacak yükseklikte olacaktır.

Kumanda kabini içerisine toz girmeyecek şekilde gerekli yalıtım yapılacaktır.

Kumanda kabininde bulunan operatöre evrak alıp vermesini sağlayacak şekilde sürgülü bir kapak ve bir adet kilitlenebilir kapı bulunacaktır.

Portatif kabin platform seviyesinden 50 cm yukarıya konarak kumanda sağlanabilir. Kumanda kabininde, kamyon kaldırıcı kumandası ile birlikte hacimsel yükleme cihazının kumandası da bulunacaktır. Hacimsel yükleme sırasında kamyonların geliş, gidişini ve kasanın içini görebilmek için harici tip tozdan etkilenmeyen en az 640×480 çözünürlükte, 3x optik zumlu, her yükleme bunkeri için 1 adet, tremi girişine 1 adet ve tremi çıkışına1 adet kamera uygun mahallere monte edilecektir. Kumanda kabininden kamyoncularla iletişim için kumanda kabinine ses anons sistemi yapılacaktır.

2.22. KURUTUCU (MISIR KURUTMA CİHAZI)

Cihazın nominal giriş kapasitesi, maksimum 120°C kurutma sıcaklığında ürün neminin %25’ten %15’e düşürülmesi esasına göre 50 ton/Saat’tir. (720 kg/m3, %6 çer-çöp muhteviyatına haiz mısır esas alınacaktır.)

Küçük kapasiteli modüler cihazlar ile seri bağlantı kabul edilmeyecektir. Mısır kurutma cihazı; düşey tip, daimi akışlı, hava ısıtmalı ve sirkülasyonlu sisteme göre tasarlanacak, imal ve monte edilecektir. Kurutulacak ürün insan gıdası veya hayvan yemi olarak kullanılacaktır. Bu nedenle kurutma işlemi esnasında ve kurutulan üründe sağlığa zararlı herhangi bir komplikasyon oluşmamalı, cihazın yapısında sağlığa zararlı herhangi bir malzeme veya teçhizat bulunmamalıdır. Ürün, makinenin boydan boya kenarlarında veya merkezinde bulunan kolonların içine doldurulacaktır. Bu kolonlar maksimum 0,15-0,19 cm çapında delikli paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. Kurutma işlemi esnasında sıcak hava delikli saclardan nemli havayı da alarak dışarıya çıkacaktır. Mısır kurutma cihazı, kurutacağı ürünü brülörün ısıttığı hava ile kurutmalıdır. Ürün hiçbir şekilde doğrudan alevle temas etmeyecektir. Alevin ürün ile teması konstrüktif olarak engellenmelidir. Isıtma ünitesi ile soğutma ünitesi bir bölme ile birbirlerinden ayrılmış olacaktır. Bu bölme yabancı maddelerin birikmesini de engellemelidir. Cihaz her türlü mısırı kurutacak şekilde tasarlanmalıdır. Cihazın çalıştırılması PLC kontrol sistemi ile sağlanacaktır. Üründeki ± % 5’e kadar nem değişikliğinde cihaz otomatik olarak kendini ayarlamalı, kurutma ayarı yeniden yapılmamalıdır.

Kurutma cihazının genel yapısı ağır endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış şekilde olacaktır. Makine az yer kaplayacak ve yüksek ısıya dayanıklı malzemeden üretilecektir. Cihaz, galvanizli veya paslanmaz çelik olacaktır. Galvaniz miktarı En az 350 gr/m2 dir. Ürün ile temas eden yüzeyler mutlaka paslanmaz çelik olacaktır.

Cihazı oluşturan tüm malzemeler ve götürücü ekipmanlar uzun ömürlü, ısıya ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

İç ve dış merdivenler, platformlar ve yürüme yolları vasıtasıyla kurutucun her bölümüne kolayca erişim sağlanmalıdır.

Isıtma ve soğutma bölümlerine ayrı ayrı erişilebilmeli, personelin bu bölümleri denetlemesi ve genel bakım ve temizliğini yapabilmesi sağlanmalıdır.

Kurutulacak ürün tahıl kolonlarına (sütunlara) dolmalı, kolonlar ürünün eşit dağılımını sağlamalı, eşit dağılım ve yüzey düzgünlüğü için ayrı bir konveyör gerektirmemelidir.

Tahıl kolonları toz ve yabancı maddeleri ayıracak şekilde dizayn edilmelidir. Ürün bu kolonlarda mümkün olduğunca uzun sürede kurutularak verimli bir kurutma sağlanacaktır. Kolonlarda belli aralıklarla yerleştirilmiş tahıl çeviriciler vasıtasıyla ürünün eşit kurutulması ve ürün sıcaklığının eşit olması sağlanmalıdır. Yakıt tasarrufu için, ürünün soğutulması sırasında açığa çıkan sıcak havanın toplanarak kurutma işleminde yeniden kullanılması sağlanacaktır.

Kurutma cihazında yangın ve toz patlamalarına karşı sinyalizasyon sistemi bulunmalı, bu gibi durumlarda sistem cihazı ve elektromekanik ekipmanları otomatik olarak durdurmalıdır.

Kurutma işlemi esnasında tozun çevreye yayılmasını önlemek için cihazda filtre sistemi olacaktır. Hareketli perde tip filtre tercih nedenidir. Filtre hareketi ayrı bir elektrik motoru ile sağlanacak ve kurutucunun PLC sisteminden kumanda edilecektir. Filtre malzemesi ısıya karşı dayanıklı olacaktır. PLC sisteminde filtre kirliliğini ikaz eden bir sinyal olacaktır. Kurutma işlemi esnasında atmosfere atılan toz miktarı en fazla 150 mg/Nm3 tür.

Cihaz mümkün olduğunca sessiz çalışmalıdır. Kurutma esnasındaki ses ve gürültü değeri 100 m. mesafede en fazla 65 dBA’dır.

Testler esnasında yukarıda belirtilen toz ve gürültü değerlerini aşan mısır kurutma cihazı kabul edilmeyecektir.

Kurutma cihazında yakıt olarak LPG/doğalgaz kullanılacaktır. Yakıt tankı kurutma cihazının bir haftalık yakıt ihtiyacını karşılayacak kapasitede seçilecektir. Ayrıca tank ve gaz bağlantıları yürürlükteki Yangından Korunma Yönetmeliğine uygun olacaktır. Mısır kurutma cihazının üzerinde (besleme elevatörünün tahrik sistemini de kapsayacak yükseklikte) bir konstrüksiyon olacak ve bu konstrüksiyona montaj vinci bağlanacaktır.

Toz miktarı ve gürültü seviyesinin şartnameye uygunluk tespiti uzman kuruluşlar (üniversite veya akredite laboratuarlar) tarafından bedeli Etisan Enerji tarafından karşılanmak üzere yaptırılacaktır. Etisan Enerji kurutma cihazına ait teknik özellikleri içerir dokümanları teklifiyle birlikte sunacaktır. Kurutma cihazı orijinal olarak yurtdışından getirilecek, lisanslı olarak Türkiye’de üretilecektir veya lisanssız üretim ise Sanayi Bakanlığından üretici belgesi sunulacaktır.

2.23. DİĞER EKİPMANLAR

 

2.23.1. İLAÇLAMA

Tahıl, kuyu üstü ana dağıtım konveyörlerinin üzerine monte edilecek ilaçlama cihazı ile ilaçlanabilecektir. İlaçlamayla ilgili cihaz ve üç adet 1250 tonluk silo için test işlemlerinde kullanılabilecek tablet Etisan Enerji tarafından verilecektir. İlaçlama cihazı her silo için 2 adet olacak ve silo sistemlerindeki ana dağıtıcı konveyörü üzerine monte edilecektir.

İlaçlama cihazı TMO tarafından kullanılan tabletlere uygun olacaktır.

2.23.2. MIKNATIS

Tahıl alımı sırasında tremiden alınan hububatın içerisinde bulunan metal parçalarını, hububat akışını engellemeden ayrıştıran ekipmandır. Mıknatıslar 150 ton/saat olan kapasiteye uygun olacaktır.

2.24. NAKLİYELER VE SAHA İÇİ TAŞIMALAR

Teklif edilen fiyatlarda bu iş kalemi işin yapımı sırasında gerekecek tüm ekipman ve malzemelerin üretim yerinden inşaat sahasına nakliyesi, yükleme ve boşaltması ile depolama, saha içi yükleme boşaltma ve taşımaları montaj sırasında gerekli vinç kullanımı için gereken tüm ücret ve giderleri kapsayacaktır.

2.25. BORULAMA VE MONTAJ

2.25.1. DAVLUMBAZLAR VE ASPİRASYON (TOZ) BORULARI

Tozlu hava, aspirasyon boruları içinden nakledilecektir. Boru sistemi 200 mm. çapa kadar en az 1.0 mm kalınlıkta galvanizli saçtan yapılacaktır. Daha büyük çaplar için, galvanizli çelik saç kalınlığı en az 1.3 mm olacaktır. Havalandırma ve toz boruları sökülebilir şekilde ve her üç metrede bir temizleme kapaklarıyla teçhiz edilecektir. Temizleme kapakları, sızdırmazlığı sağlamak için lastik fitil veya contalarla ve kilitleme sistemleriyle teçhiz edilecektir. Temizleme kapakları, boru çaplarına paralel olarak mümkün olduğunca en büyük ölçülerde yapılacaktır. Düz boruların bağlanması, flanşlar veya sıkma bilezikleri ile yapılacak, bu noktalardaki hava kaçakları ve toz çıkışları conta vb. konulmak suretiyle önlenecektir.

Sistemde kullanılacak bütün ekipman ve teçhizatta, özellikle toz emiş ve tahliye hatlarında ve filtrelerde tozun birikebileceği ve kısa zamanda çoğalıp katılaşma tehlikesine yol açacağı ücra alanlar, gereksiz boşluklar ve imalat hataları kesinlikle olmayacaktır. Toz emiş borularında 90 derece dönüşler ve “T” tipi bağlantılar bulunmayacaktır. Boru dönüşlerinde montaj mahallinin elverdiği ölçüde mümkün olduğunca en geniş açılı dönüşler kullanılacak; “Y” tipi bağlantılar için emiş havası yönüne dikkat edilecek ve emiş havası yönünde çatal açısı en küçük bağlantı aparatı kullanılacaktır.

Havalandırma ve toz borularında ani çap değişiklikleri olmayacak, her türlü çap değişikliği konik redüksiyon geçişleriyle sağlanacaktır. Hava kaçakları tam olarak engellenecek, toz emiş ve geri besleme noktalarındaki sızdırmazlık tam ve mutlak olarak sağlanacaktır.

Davlumbazlar ve benzeri konstrüksiyonlar mevcut ekipmanlara kaynak edilmeyecek, çözülebilir cıvatalı bağlantı yapılacaktır. Emisyon noktalarında ve tozun sisteme geri verildiği noktalarda tesis edilecek davlumbaz veya benzeri konstrüksiyonlar hava ve toz kaçaklarına karşı tam bir sızdırmazlık sağlayacaktır. Tozun sisteme geri verildiği hatlar tam düşey olarak tesis edilecek, bu hatlarda düşük eğimden dolayı kendiliğinden toz birikmesi engellenecektir.

Aspirasyon boru sistemi elle çalışan ayar valfleri, kilitleme tertibatı ve açık/kapalı pozisyonları gösteren işaretlerle teçhiz edilecektir. Başka bir şey belirtilmezse binadan egzoz çıkışı tel ızgaralı bir duvar çıkış kanalı vasıtası ile veya münasip bir şekilde sızdırmazlığı temin edilmiş çatıdan çıkan bir baca vasıtası ile yapılacaktır.

Bütün borular, bağlandığı ve/veya bağlanabileceği ekipmandan bağımsız olarak ve yeterli derecede desteklenmiş olacaktır. Mesnetler, tozla tam manası ile yüklendiği zaman boruya yeterli derecede taşıyabilecektir. Toz toplama sisteminde ISO 7807’ de dairesel kesitli kanallar için tavsiye edilen ölçüler esas alınacaktır.

2.25.2. HUBUBAT BORULARI :

Tahıl transferinde kullanılacak boruları çelik sacdan imal edilecek, köşeli (kare veya dikdörtgen kesitli), yüzey bağlantıları flanşlı ve cıvatalı olacaktır. Bütün boru ve dirsekler en az 350 gr/m2 kalınlıkta galvaniz ile kaplı olacaktır. Boruların iç kısmı ve bütün birleştirmeler tam manasıyla düzgün olacaktır. Bütün boru bağlantıları toz geçirmez olacaktır.

Borular ve dirsekler birbiri ile düzgün bir şekilde flanşlı ve cıvatalı olarak birleştirilecektir. Akış boruları ve dirsekler uygun çelik mesnetler, askılar veya bilezikler vasıtasıyla, normal çalışma sırasında meydana gelen titreşim ve sarsıntıları yok edecek şekilde desteklenmiş olacaktır.

Duvarlar veya beton plakalar içinden geçen borular duvarın her iki yanına bağlanacaktır. Beton içinden geçen boru parçaları ziftli kâğıt ile sarılacaktır.

Akış borularının eğimi yatayla en az 35 derece açı yapacak şekilde ayarlanacaktır. Çelik saçtan yapılan dik akış borularında et kalınlığı en az 3 mm olacaktır. Eğimli borularda ve dirseklerde ise çelik saç tabanı ve kenarları en az 3mm et kalınlığında olacak ve tahılla temas eden yüzeyler en az 3 mm kalınlıkta UHMW-1000 tipi yüksek yoğunluklu polietilen malzeme ile kaplanacaktır.

2.26. GENEL HUSUSLAR

2.26.1. YANGIN ÖNLEMİ VE TOZ PATLAMASI

Tesislerdeki, tüm ekipmanlar, bağlantılar, kablolar vb, yangın ve patlama tehlikesini, ve yangından ve/veya toz patlamasından kaynaklanacak her türlü zararı minimize edecek şekilde tasarlanacak ve ayarlanacaktır.

Etisan Enerji tesiste yapılacak değişikliklerde karşılaşılacak riskleri yazılı olarak dikkat çekecektir.

Çalışma mekanlarında sigara içilmesine izin verilmeyecek, serbest alanlar İdarece belirlenecektir.

Ateş yakmak yasaktır.

2.26.2. PARÇALARIN STANDARDİZASYONU:

Mümkün olan en geniş kapsamda makina ve ekipmanların sökülüp takılabilen kısımları (parça ve aksamlar) benzer olacak ve ayrı işi gören benzer parça ve aksamlarla bir birlerinin yerine ikame edilebileceklerdir.

Yataklar, mil takımları (şaft sistemleri) kavramalar, dişliler, motorlar , motor-redüktör grupları tahrik düzenleri, bağlantı elemanları ve benzeri diğer bütün parçaların seçiminde, benzer parçalarda maksimum standardizasyonu sağlamak ve gerekli olan ebatları, çapları ve tipleri pratik olan en az sayıya düşürmek ve benzeri parçalar için bir biri yerine ikame edilebilirlik durumunun en üst seviyesine erişebilmek için özel dikkat sarf edilecektir. Benzer parçaların, birden fazla işyerinde veya sahada veya aynı işyerinde gerekli olması halinde bu parçalar aynı ölçülerde ve aynı imalat tekniği ile yapılmış olacaktır.

2.26.3. MUAYENE VE DENEYLER

Yüklenici, İdarenin talep ettiği bütün muayene, deney ve testleri yine İdarenin belirleyeceği kurum ve kuruluşlara bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere yaptıracaktır.

Malzeme, ekipman veya cihaz vb. yurtdışından temin edilecekse akreditif Etisan Enerji tarafından açılacaktır. Bu tür malzemelerin kontrolü için İdareden üç mühendis imalat yerindeki kontrollere katılacaktır.

Yüklenici, deneylerin yapılacağına ait bilgileri (deneyi yapacak kuruluş, deney yöntemi vb ) on beş gün öncesinden İdareye bildirecektir.

Deney sertifikaları, eğrileri vb. deneylerin tamamlanmasından itibaren iki hafta içinde 3 kopya halinde İdarenin onayına sunulacaktır.

Deney mahalli iş yeri tesisi ise, gerekli olan tüm iş gücü, yakıt, depolama, alet, edevat, ve ilgili şeyler Etisan Enerji tarafından sağlanacak, ancak İdare tesisin kurulacağı işyerindeki testler için gerekli tahılı bir defaya mahsus olmak üzere işyerinde bulunduracaktır.

Her türlü imalat öncesinde İdareye bilgi verilecek, İdarece gerek duyulması halinde imalat aşamasında gerekli kontrol, teknik inceleme ve test yapılacaktır.

 

2.26.4. DIŞ YÜKLER

 

Yüklenici, yükleme kuyuları, platformlar, yürüme yolları ve ilgili desteklerden, irtibatlandırılacak noktalara aktarılan yükleri tasarımda ve montajda dikkate alınacaktır.

2.26.5. RÜZGÂR GÜCÜ

Rüzgâra açık mahallerde, rüzgâr gücü aynı zamanda oluşan pozitif ve negatif basınçlar şeklinde ve iş yerindeki maksimum rüzgar hızı dikkate alınacaktır.

2.26.6. YATAKLAR

Bilyalı yataklar (rulmanlar) ve aktarma elemanları (zincir dişli, V kayış, kaplin vb.) standart ebat ve çaplarda olacaktır.

Bütün yataklar, Şayet kullanıldıkları müddetçe yağlanma gerektirmeyen yataklar kullanılmıyorsa, basınçlı yağlama fittingsleri ile teçhiz edilmiş olacaklardır.

2.26.7.  YAĞLAMA

Bütün makine ve ekipmanlar, geçme parçalarının veya döner parçaların en iyi şekilde yağlanmasını temin edecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

Yağların seçimi, imalatçının tavsiyelerine uygun olacak ve gerekli yağların tip ve cinsini en az düzeyde tutmak için her türlü gayret gösterilecektir.

Bütün makine ve ekipmanlar çalıştırılmadan önce temizlenecek, hizmete hazır hale getirilecek ve yağlanacaktır.

2.26.8.  KAYNAK

İşyeri sınırları içerisinde veya dışarısında bir işi yapmak için herhangi bir kaynakçı tayin etmeden önce Yüklenici, iş için teklif edilen her bir kaynakçının uzman bir kaynakçı olduğunu gösteren ve bu kaynakçıların yapılacak işin sınıfına göre normal olarak tariflenen ilgili testleri geçtiğini belirten bir belgeyi kontrol mühendisine verecektir.

Gerek saha ve gerekse atölyede yapılan bütün kaynaklar en modern uygulamaya göre olacak ve kaynak yapılan üzerinde kalan bütün çapak, akıntı, kabuk ve gereksiz çıkıntılar kırılarak, taşlanarak ve tel fırça ile fırçalanarak temizlenecektir. Tamamlanan kaynaklardan kusurlu bulunanlar kırılacak veya ana metale kadar tekrar kesilecek ve işe devam etmeden önce gerektiği şekilde tekrar kaynaklanacaktır.

Boru donanımları, oluklar, muhafazalar veya tahıl nakledilen veya işlenen diğer ekipmanlar için sızdırmaz kaynak istenir veya gerekli olursa, bütün bu tür kaynaklar sürekli, pin deliklerinden arınmış ve toz geçirmez olacaktır. Bütün oluk kesitlerinin, şutların ve buna benzer kısımların uç flaşları sızdırmaz şekilde kaynaklanacaktır. Bunun sebebi, toz geçirmez bir montaj yapılması ve flanşların arasından, arkasından veya çevresinden toz kaçışının önlenmesidir.

2.26.9. MAKİNALARIN MONTE EDİLMESİ

Proses makine ve ekipmanları mümkün olan en yüksek oranda fabrika veya atölyede monte edilmiş olacaktır. Komponentlerin (aksamların) saha montajının gerekli olduğu durumlarda, söz konusu montaj işlemi imalatçı firmanın yazılı talimatlarına uygun olarak ve dikkatli bir şekilde yapılacaktır. Bütün makine ve ekipmanların montajı ve kurulması, ekipmanların veya civarındaki çalışmaların bozulmasına, kırılmasına ve hasarlara maruz kalmalarına sebebiyet vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Makineler, eğilmesinden kaçınılacak biçimde kullanılacak, taşınacak ve monte edilecektir. Montaj sırasında hasara maruz kalan makineler ve ekipmanlar, Etisan Enerji tarafından her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere değiştirilecektir. Ekipmanların taşınması ve kullanılması sırasında, askı kolonlarının (kayışların), taşıma halatlarının ve benzeri malzemelerin, ekipmanlar üzerindeki uygun görülen taşıma noktalarına gerektiği şekilde yerleştirilmiş olduğunu sağlamak için azami dikkat sarfedilmelidir.

2.26.10. SEVİYELEME

Bütün makineler en doğru şekilde ayarlanacak ve seviyelenecektir. Tahrik düzeni kompenentleri (aksamları) hizalara ve tespit için tam manasıyla hassas bir şekilde kontrol edilecektir. Bütün makineler, nihai hizalama ve seviyeleme işlemi tamamlandıktan sonra döşemeye, temele (kaideye) veya mesnede tespit edilecektir; ve tamamlanan montaj işlemi çarpılmaya veya eğilmeye maruz kalmayacaktır.

2.26.11. MONTAJ MALZEMELERİ VE ÇEŞİTLİ KALEMLER

Etisan Enerji bütün makinelerin ve ekipmanların gerektiği şekilde monte edilmesi ve yerleştirilmesi için ihtiyaç duyulan veya doğal olarak gerekli olan kama, cıvata, somun, rondela, ayar vidaları, contalar, mastik dolgu, malzemeleri vb. her türlü gerekli montaj malzemelerini temin edecektir.

Montaj sırasında korozyonu önlemek için, malzemeler sıcak galvanizlenmiş veya anodlanmış olacaktır.

Söz konusu bütün makina ekipman ve olukların toz sızdırmaz olarak monte edilecektir. Bu karşılıklı gelen flanşlar veya parçaların arasına uygun ve yeterli conta ve/veya mastik sızdırmaz malzemenin konması suretiyle sağlanacaktır.

2.26.12. BOYAMA

Galvanizli olan malzemelerin dışındaki malzemeler, ekipmanlar teslimattan önce İdarenin vereceği karara göre istenilen renkte nihai olarak boyanacaktır.

Nakledilen veya işlenen malzemelerle temas eden ve makinelerin içinde bulunan yüzeyler, gıda maddeleri için uygun, zehirli madde ihtiva etmeyen yanmaya mukavim boya veya vernikle muameleye tabi tutulacaktır.

Yüzey temizliği kumlama ile yapılacak, kum ve basınçlı hava kuru olacaktır. Kumlamadan hemen sonra boyama yapılacaktır. Kumlama DIN 55928, Bölüm 4’e göre SA 2 1/2 kalitesinde (beyaza yakın) olacaktır.

Pasın elle temizlenmesi yalnızca çalışma teknikleri nedeniyle; örneğin sahada yapılacak inşaatlar için, işyerinde montaj sırasında yapılan kaynaklama işleminden sonra, fabrikadan işyerine kadar yapılan nakliye esnasında pastan koruma tabakasında meydana gelen hasarlar vs. nedeniyle kum püskürtme suretiyle temizleme yapılması mümkün olmayan zamanlarda yapılmalıdır. Kazıyıcı aletler, aşındırıcılar ve çelik fırçalar kullanılacaktır.

İşyerinde kaynaklanan bölgelerin üstü boyanmadan önce özel dikkat gösterilmelidir. Bütün kaynakların düzgün bir yüzeyi olmalı ve kaynak yapılan bölgeler her türlü akıntı, çapak ve oksitlerden, sıyırma ve yontma işlemlerini takiben temiz taze su ile yıkanarak temizlenmelidir. Temizlendikten sonra bir saat içerisinde bu alan belirtilen bir astarla korunmalıdır.

İşyerinde yapılan montaj esnasında, ekipmanları pastan korunması ile ilgili tabakaların da meydana gelen hasarları Etisan Enerji sürekli olarak tamir etmelidir. Ön işlem, astarlamadan önce Kontrol Mühendisi tarafından onaylanacaktır.

Yeni tüm makina cihaz, ekipman, aparat ve çelik aksam onaylanan renklere uygun şekilde boyanacak, korunacak olan tüm makina, cihaz, ekipman, aparat ve çelik aksam ise gerekli yüzey temizliğinin yapılmasını müteakip ( yağ, kir, pas ve tozdan arındırılarak ) ( aynı renk kodları çerçevesinde ) çift-komponentli epoksi boya ile (tek katta asgari DFT 30 mikron olmak üzere ) boyanacaktır.

Çelik üzerine yapılacak epoksi boya şu prosedüre uygun olacaktır:

Kumlama

Epoksi astarı ile astarlama 50 Mikron (kuru film tabakası kalınlığı)

2 kat çift komponentli epoksi boya,

İmalâtçı/üretici firmalardan temin edilecek ekipmanların (motor,redüktör v.b.) boya kalınlıkları için, İmalâtçı/Üretici firmaların boya kalınlıkları esas alınacaktır. Ancak 100 mikronun altındaki kalınlıklar kabul edilmeyecektir.

 

2.26.13. MAKİNE MESNETLERİ

Tesir eden yükler, istenilmeyen sapma, bükülme veya titreşimlere neden olmaksızın kolayca taşınacak şekilde bütün makinalar uygun ve yeterli şekilde desteklenecek ve bağlanacaktır.

İşletme personeli için tehlike arz eden, çelik elemanların bütün keskin köşeler ve çıkıntılar, bu tehlikeli noktaları tamamen yok edecek biçimde taşlanacak veya yuvarlayacaktır.

Ekipmanının sıkı bir şekilde bağlanması ve tam manasıyla hizalanmasını temin etmek için motor yatakları veya diğer makineleri monte etmeye yarayan çelik konstrüksiyonlardaki bağlama delikleri, tam doğru olarak yerleştirilecek, ölçülendirilecek ve delinecektir Makineleri mesnet etmek veya diğer bağlantılar için çelik elemanlardaki deliklerin yakılarak (kaynakla) açılmasına müsaade edilmeyecektir, bütün makina mesnetleri tam manasıyla ayarlanacak, seviyelenecek ve hizalanacaktır, ve montaj tamamlandıktan sonra bütün taşıyıcı ayak ve elamanların beton yüzeyle temas eden kısımları rötresiz şapla şaplanacak veya mastik macunla sıvanacaktır.

Motorları ve şaft tertibatını tam doğru olarak ayarlamak için veya geçici tahrik elemanlarında gerdirmeyi temin etmek aracıyla gerekli olduğu yerlerde ayar vidaları, seviyelere vidaları ve benzeri aletler edilecektir.

 

2.26.14. MAKİNE TAHRİK DÜZENİ MUHAFAZALARI

Dönen miller, makaralar, kavramalar, vs. gibi işletme ve bakım personeli için muhtemel bir tehlike arz eden parçalar, kazaları önlemek amacıyla yeterli derecede muhafazalı olacaktır.

Gereken sağlamlıkta ve bağlantı destek parçalarıyla teçhiz edilmiş ve sıkıca desteklenmiş muhafaza parçaları, her bir zincir çekişli veya Makaralı zincirli tahrik düzenleri , tahrik düzeninin tamir ve/veya bakımını sağlamak için kolayca sökülebilecek veya çıkarılabilecek şekilde imal edilmiş zincir muhafazalarına sahip olacaktır, her bir zincir muhafazası; tahrik düzeninin gerdirme veya sıkılaştırılması için yapılacak ayarlamalara izin verecek şekilde tahrik düzeninin merkez mesafesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Muhafazalar gerektiği şekilde sıkıca bağlanmış olacak ve aşırı derecede titreşim ve tıkırtı yapmayacaktır. Tel kafes tipi kabul edilmeyecektir.

Tahrik kaplinleri de bükümlü saç metal kapaklarla veya mukavemetli genleştirilmiş metal kapaklarla, kaplinlerin yan taraflarını ve üzerlerini tam manasıyla kapatacak şekilde muhafazalı olacaktır. Bu kapaklar kolayca sökülüp takılabilir olarak tasarlanacaktır.

 

2.26.15. UYARI VE DÖNME GÖSTERGELERİ

Makineler üzerinde bulunan muayene kapakları Türkçe yazılı ikaz levhaları ile teçhiz edilmiş olacaktır. Döner şaftlı bütün makinalar, dönme göstergelerini ihtiva edecektir.

 

2.26.16. MAKİNELERİN MARKALANMASI

Montaj ve boyama işleri tamamlanan makina, tahrik düzenleri, ihraç tankı, silo tankı tüm ekipmanlar vb. kolayca tanınması için boya ile numaralanarak markalanacaktır

 

2.26.17. TEMİZLEME

Makina ve ekipmanların montajından ve yağlanmasından sonra, çalışmadan etkilenen bütün bölgeler temizlenmiş ve düzenli olarak bırakılacaktır. Sandıklar, kutular, kartonlar, pislik ve molozlar Etisan Enerji tarafından kaldırılacak ve gerektiği şekilde imha edilecektir. Kullanıldığı Yere yakın yüzeyler üzerine fazla yağ veya gres damlamış veya yayılmışsa, bunlar solventle temizlenecek ve etkilenen bölge yağ ve greslerden arıtıldıktan sonra tamamlanmış haline ve görüntüsüne getirilecektir. Flanşlar veya diğer metal parçalar üzerinde kalan fazlalık macun ve kapatma maddeleri temizlenecektir.

2.26.18. MÜDAHALE PLATFORMU

Yükleme kuyusu altında bulunan kapasite sürgüsü, teleskopik yükleme borusu tahrik düzeneği, yükleme kuyusunu besleyen zincirli konveyörün yanına (vb.) ekipmanlara ve kuyu üstü hububat giriş bölgesine gerektiği zaman müdahale edilebilmesi için gerekli yerlere projesinde belirtilsin veya belirtilmesin gerekli görülen yerlere normal büyüklükte platform, korkuluk ile bu platformlara ulaşım için yürüme yolu ve merdiven yapılacaktır.

Platformlar üzerinde en az iki kişinin çalışabileceği büyüklükte ve dayanımda olacaktır. Platform ve platforma ulaşım merdivenin etrafı uygun bir şekilde korkuluk ile çevrilecektir.

 

2.26.19. GENEL HAZIRLIK İŞLERİ VE GEREKSİNİMLER

2.26.19.1. GİRİŞLER, PLATFORMLAR V.B.LERİ

Yüklenici, Sözleşme Program kapsamındaki işleri yürütebilmek için gerekli olan bütün girişleri, platformları, iskeleleri v.b. sağlayacaktır. Bu türden bütün ekipman ve gereçler Sözleşme Şartlarına sıkı bir şekilde uyularak sağlanacaktır.

 

2.26.20. DELİKLERİN KESİLMESİ VE DELİNMESİ

 

2.26.20.1. KESME VE DELME

Bütün kesme ve delmeler onaylanmış çizimlerinde gösterilen boyutlarda ve detaylara uygun olarak yürütülecektir. Kesilecek bütün satıhların kenarları, yüzeylerde aşırı kırılmaları önlemek amacıyla, kesilmeden önce en fazla 12 mm. Derinliğine kadar yuvarlak bir biçimde kesilecektir.

Delikler elmas ya da sert uçlu matkaplarla delinecek ve olabilecek aşırı kırılmaların en alt düzeyde tutulmalarına özen gösterilecektir.

Bütün kesilmeler, donatıları yerlerinden oynatmayacak şekilde yürütülecektir. İdare Temsilcisinin önceden yazılı izni olmaksızın donatıların kesilmelerine izin verilmeyecektir.

 

2.26.20.2. KESİLMİŞ ALANLARIN TEMİZLENMESİ

Onarım malzemeleri İdare tarafından onaylanacak ve uygulamalar imalatçının talimatlarına sıkı bir şekilde uyularak yürütülecektir.

Yüklenici, onarılan alanlarda hiç bir boşluk kalmamasını sağlamak amacıyla dolgu maddelerinin iyice sıkıştırılmalarını sağlayacaktır.

2.26.21. YIKIMLAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Yıkılacak bütün işler, İdarenin personeline en az olası hasar verecek şekilde aşağıya indirilecek ya da kırılacaktır.

Yüklenici, bariyerler, ahşap perdeler, toz örtüleri v.b. ile mevcut işler için bütün gerekli koruma önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır.

Yapılacak bütün onarımlar, mevcutlarla uyum sağlayacak şekilde ve sağlam olarak yapılacak ve eski işlere iyi bir şekilde bağlanmaları sağlanacaktır. Aksi belirtilmedikçe, tüm onarım işleri, mevcut orijinal ya da civarındaki işlere uyum sağlayacak malzeme ve kaplamalarla yapılacaktır. Yeni işin kenarları eski satıhlarla aynı çizgi ve düzlemde perdahlanacak ve gereken yerlere yeni kenarlar, yivler v.b. yapılacaktır.

Müteahhidin yıkım değişiklik v.b. işler için fiyatlarına aşağıdaki hususları ekleyecektir.

i) Arazideki işlerden kaynaklanan tüm süprüntü ve enkazın kaldırılması,

ii) İşlerin yürütülmesi sırasında ve bütün işlemlerdeki tamirattan sonra gerekli bütün destekleme, iskele kurma, payandalara iğneleme ve ortalama, amacıyla kullanılan ya da diğer destekler için teminin, montajın, bakımın ve kaldırmanın yapılması.

2.27. GENEL OLARAK İŞLER VE GEÇİCİ TESİSLER

2.27.1. GEÇİCİ BİNALAR VE TESİSLER

Yüklenici, işin mükemmel yapımına, kendi personeli ve taşeronlarının ihtiyacına uygun ebat ve miktarda sahada ofisler ve atölyeler tesis edecektir.

Tüm geçici binalar, işin emniyetli ve iyi bir şekilde ilerlemesini sağlayacak şekilde inşa edilecektir.

Yüklenici, ayrıca, açık hava şartlarına maruz bırakılmayacak malzemeleri de içerecek şekilde, malzemelerin uygun ambarlanması için ambar sahaları ve üstü kapalı mekanlar temin edecektir.

Ambarlama tesisleri, ambarlanan malzemelerin uygun korunması ve incelemeyi mümkün kılacak şekilde yapılacaktır.

Tüm geçici tesislerin düşünülen yeri, bu tesisler kullanılmaya başlanmadan mümkün olan en kısa sürede, İdare’nin onayına sunulacaktır.

Etisan Enerji şantiyedeki bu tür binalarda kontrol teşkilatı için uygun ebatlarda bir oda tahsis edecektir. Oda içerisinde masa, koltuk, bilgisayar, yazıcı v.b. mefruşat bulunacak iş bitiminde bu malzemeler yükleniciye teslim edilecektir. Sözleşme kapsamındaki işlerde kontrol teşkilatının kullanımı için bir adet şoförsüz binek aracı iş kapsamında tahsis edilecektir. Binek aracı 2010 ve üzeri model, en fazla 30.000 km olacaktır. İş süresince aracın yakıt, bakım, onarım, sarf malzemeleri, kasko sigortası, trafik sigortası Etisan Enerji tarafından karşılanacaktır. Geçici kabulü müteakip araç yükleniciye mevcut durumuyla iade edilecektir.

Tüm geçici tesisler için gerekli yer temini müteahhidin sorumluluğundadır. İdarenin uygun kapalı alanı bulunması durumunda uygun gördüğü takdirde bu alanı yükleniciye işin sonuna kadar veya uygun gördüğü süreyle tahsis edebilir. Bu durumda tüm sarf malzemeleri, elektrik, su, telefon giderleri yükleniciye aittir. Söz konusu tahsis edilen kapalı mekanlar boşaltılırken temizlenmiş ve varsa hasarları giderilmiş, tamir edilmiş ve boya badanası yapılmış olarak iade edilir.

2.27.2. SU VE ELEKTRİK İÇİN GEÇİCİ TESİSLER

Yüklenici, bu sözleşmede belirtilen işin uygun bir şekilde yönetilmesini gerektirecek geçici servisler için lüzumlu geçici ekipman ve tesisleri de içine alan tüm işçilik, malzeme, ücretler ve diğer masrafları karşılayacaktır.

Bu husus su, elektrik, telefon ve tüm diğer servisler gibi işin uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ve müteahhidin ihtiyaç duyduğu veya inandığı işleri içermektedir. Yüklenici, bu tür tesisatın maliyetini karşılayacaktır.

Yüklenici, İdare tarafından belirlenen zamanlarda ve noktalardaki tesisata, yukarıda bahsedilen tesisatın bağlanmasını organize edecektir. Geçici servislere ihtiyaç duyulmadığı zaman, Etisan Enerji tüm geçici tesis ve ekipmanları ortadan kaldıracaktır. Saha ve kalıcı ekipmanı iyi bir durumda bırakılacaktır.

 

2.27.3. SAHA, MALZEME VE İŞLERİN KORUNMASI

Müteahhide ödeme yapılan işin içine girmiş tüm makine ve malzemeler İdarenin malı sayılacak ve kayıp veya korozyona uğrama veya diğer hasarlar müteahhide ait olacağından, Etisan Enerji bunları koruyacaktır. İdarenin, malzemelerin ambarlanması ve kullanılmasında yetersiz dikkat gösterilmesi, malzemelerin etrafının tel çitle çevrilmesi, özel koruma tedbiri alınmasına yönelik makul taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, İdare bu gibi işleri başkalarına yaptırıp maliyetini müteahhidin alacağından keser.

Yüklenici, gemi ile nakliye yapılan malzemelerde dahil olmak üzere her zaman malzemelerin yeri ve bulunduğu şartları İdareye rapor etmeye hazır olacaktır.

Yüklenici, ihtiyaç duyulduğu tüm zamanlarda, bekçi, ışıklar, tel çitler, barikatlar, boyalı muşambalar temin edecektir.

2.27.4. Bütün Elektromekanik Ekipmanların Projelendirme Temin Ve Montajında Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar

 

-Bütün ekipmanlar elektrik motoru ve buna bağlı transmisyon tertibatı ile tahrik edilecek ve tahrik düzeni aşağıdaki hususlara uygun olacaktır.

-Tahrik için elektrik motoru kullanılacaktır. Elektrik motorları trifaze 50 Hz, 380 volttur. Elektrik motorundan alınan hareket, bir redüktör vasıtasıyla devri düşürülmek ve gücü artırılmak suretiyle iletilecektir.

-Tahrik düzeninde redüktör kullanılması halinde bu redüktör tercihen elektrik motoruna akuple tipte, kapalı, kendinden yağlamalı olacak, üzerinden yağ seviye göstergesi ile yağ doldurma boşaltma tapaları bulunacaktır.

-Tahrik düzeninde gerekmesi halinde kullanılan kayış-kasnak ve/veya zincir-dişli düzenekleri gerekli gergi sistemine haiz olacaktır.

-Bütün yataklara (rulmanlı veya kaymalı yatak) gresörlük takılmış olacak ve dıştan yağlanabilecektir. Kaymalı yataklar çalışma esnasında mil üstünde dönmeyecek şekilde ve grafıtli olarak imal edilmiş olmalıdır.

-Konveyörlerin tüm aksamları –25 0C ve +75 0C sıcaklıklar ile rutubetli ve tozlu ortamda çalışacağı hususları dikkate alınarak tasarlanacak ve imal edilecektir. Ayrıca bu ekipmanlar çalışma esnasında emniyet için ve proses gereği, gerekli teçhizat ile donatılacaktır.

-Konveyörler ve elevatörler hububat dolu iken herhangi bir nedenle durdukları taktirde, hububatı boşaltmaya gerek kalmadan ve yük altında kayma meydana getirmeden kalkabilecek güçte dizayn ve imal edilmiş olacaktır.

-Bağlantı yerlerinden toz ve su sızmayacak şekilde imal ve monte edileceklerdir.

-Sistemdeki bütün ekipmanların kayış-kasnak, kaplin gibi açıkta çalışan hareketli parçaları kolay bağlanıp sökülebilen birer sac muhafaza ile emniyet altına alınacaktır.

-Bütün ekipman, malzeme ve teçhizatın montajı, tesisle uyumunun sağlanması ve sistemin tüm ihale evrakına uygun şekilde çalıştırılması firmanın yükümlülüğündedir.

Montajı yapılacak mekanik ve elektrik teçhizatı ile inşaat işlerinin birbirine uyumlu olması şarttır. Bunun yanı sıra aşağıdaki hususlar da göz önüne alınacaktır.

-Sistemdeki mekanik ve elektrik teçhizatının montajında imalatçının ve proje onayında TMO’nun öngördüğü montaj şekline aynen uyulacak ve montajla ilgili resimler TMO’ya montajdan önce gönderilecektir.

-Montajı müteakip tüm sistem çalıştırılacak ve ayrıca ürünle test yapıldıktan sonra geçici kabul işlerine başlanacaktır. Test ve kabul işleri için yeterli miktardaki ürün TMO tarafından karayolu tremisinde temin edilecektir.

-Tesislerdeki tüm galerilerde, konveyör köprülerinde, tremilerin, tankların kamyon kaldırıcılarının silo içi ve dışındaki diğer tüm teçhizatın bakım ve onarımında personelin rahatça hareket etmesine imkan verecek yerin olmasına ve bakım ve onarımı yapılacak teçhizatın diğer teçhizata zarar vermeyecek şekilde kolayca montajı ve demontajının yapılması hususlarına dikkat edilecektir.

-Hububat sevk sisteminin tüm elemanları birbiri ile uyumlu çalışacak ve sürekli akış her sevk hattı için sağlanacaktır. Sistemde kesinti meydana gelmeyecektir.

-Ekipmanlarda kullanılan galvaniz, boya, yağ ve diğer koruyucu malzemelerde insan sağlığına zararlı bileşenler ve katkılar bulunmayacaktır.

-Çelik konstrüksiyon yapılarda ve elektromekanik imalatlarda işletme personeli için tehlike arz eden bütün keskin köşeler ve çıkıntılar, tamamen yok edilecek biçimde taşlanacak ve yuvarlatılacaktır.

 

2.28. Elektromekanik Ekipman Temini

 

Her işyerine tesis edilecek elektromekanik ekipmanların yurt dışından temin zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yurt içi veya yurt dışı tüm imalatçıların kendi imalat alanlarında yeterli olduklarına ilişkin katalog, kalite/imalatçı belgesi ve imalat standartları gibi her türlü belge ve doküman teklife mutlaka eklenecektir.

İstekli firma teklifinde sunacağı “teknik bilgi föylerinde” teminci/imalatçı firmaları mutlaka bildirecektir. Her bir ekipman için en fazla 2 adet teminci/imalatçı firma yazılabilecektir. Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici, elektromekanik ekipmanları temin edeceği firmaları ve diğer taşeronları İdare’nin onayına sunacaktır.

Elektromekanik ekipman ve teçhizat yurt dışından temin edildiği taktirde bunların ithalatıyla ilgili İdare tarafından akreditif açılmayacak, her türlü resmi işlem ve izinler ile tüm masraflar Etisan Enerji tarafından karşılanacaktır. Etisan Enerji tarafından açtırılacak akreditiflerin şartları İdare’nin onayına sunulacaktır. Yüklenici, ithal edilecek ekipmanlarla ilgili bağlantılar yaparken İdare tarafından işle ilgili tüm ödemelerin (TL) cinsinden yapılacağını bilmelidir.

2.29. Elektromekanik Fiyat Dağılım Cetveli.

İstekli, şartname dokümanlarında yer alan iş kalemleri ve iş yerleri bazında hazırlanmış fiyat dağılım tablosunu Fiyat Teklifine ekleyecektir. Aşırı düşük fiyat sorgulanmasına gerek duyulması halinde şartname dokümanlarında yer alan “Analiz formatı” formları istekliden talep edilecektir. “Analiz formatı” tabloları teklifle birlikte verilmeyecektir.

Sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerine kalan istekli fiyat dağılım tablosunu mümkün olduğu kadar detaylandırarak “kalemlere ayrılmış fiyat listesi” ni İdarenin onayına sunacaktır. Hakediş ödemelerinde bu detaylı fiyat listesi dikkate alınacaktır. Bu listedeki detay fiyatların genel toplamı ile götürü bedel teklifin aynı olması gerektiği aşikardır. Bu iki rakam arasında fark olması halinde Götürü Bedel Fiyat esas alınacaktır. Kalemlere ayrılmış fiyat listesi sözleşme dokümanlarının bir parçasını oluşturur. Detaylandırılmış fiyatlar gerçekçi ve dengeli bir dağılım oluşturacaktır. Aksi taktirde İdare’nin fiyat dağılımını yeniden düzenleme hakkı vardır.

 

Fiyat dağılım listelerinin detaylandırılmasında her bir iş kaleminin bedeli, %70 temin/imalat, %30 montaj olarak alınacaktır.

 

2.30. İşin Kontrolü

İdare İş süresince, sözleşme kapsamı işlerin ilerlemesi ve ifasıyla ilgili tüm meselelerde kendisini temsil etmesi amacıyla işyerinde kontrol mühendisi bulundurabilecektir.

2.31. Etisan Enerji Ofisi, Toplantılar

Etisan Enerji nın merkezi Ankara dışında ise, sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde Ankara’da irtibat amaçlı bir ofis veya temsilcilik kuracaktır. Kurulan ofisin adresi İdareye yazılı olarak aynı zaman sürecinde bildirilecektir.

Proje koordinasyon toplantıları İdarenin Ankara’daki merkez ofisinde, şantiyede veya yüklenicinin ofisinde yapılabilecektir. Taraflar, toplantıları sürekli bir biçimde yürütmek ve planlı hareket etmek için gerekli tüm gayreti gösterecektir. Sözleşme sürecinde ihtiyaç duyulduğunda Etisan Enerji veya temsilcisi İdareden herhangi bir ücret talep etmeksizin toplantılara katılacaktır.

 

2.32. Teknik Bilgi Formları

Etisan Enerji aşağıdaki formları doldurarak teklifle birlikte sunacaktır.