154/33 kV Refahiye Trafo Merkezi (Erzincan)

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Erzincan
Proje No: 11.D03.0580
Yapım Süresi: 270 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 150.000 -TL

  • Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet trafo (TR.B) fideri yapılacaktır.
  • Ana bara + transfer bara düzenindeki mevcut OG şaltta 1 adet 36kV trafo fideri, 3 adet çıkış fideri donatılacaktır. Mevcut OG trafo fiderinin akım trafosu değiştirilecek, mevcut ölçü hücresinin 36kV tüm teçhizatı (ayırıcı, sigorta ve gerilim trafosu) yenilenecektir.
  • Yeni tesis edilecek trafo fideri için bir adet nötr direnci konulacaktır.
  • İstimlâk fensi ve TM giriş yolu aydınlatması yenilenecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

  • 154kV trafo fideri mevcut 5 nolu kumanda panosuna, 36kV trafo fideri mevcut 6 nolu kumanda panosuna, 3 adet hat fideri mevcut 9 nolu kumanda panosuna işlenecek, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
  • 154kV ve 33kV trafo B fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu temin ve tesis edilecektir.
  • 36kV 3 adet hat fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu temin ve tesis edilecektir.
  • 154kV sistem için 1 adet SDK yapılacaktır.
  • Yeni trafo fideri için temin edilecek 2 adet sayaç mevcut sayaç panosuna konulacaktır.
  • Değiştirilen OG bara gerilim trafosu ve TR-A OG akım trafoları için gerekli sekonder tadilatlar yüklenici tarafından yapılacaktır.

Yeni tesis edilecek 3 adet OG hat fideri için kumanda panolarına birer adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile birer adet enerji analizörü; trafo fideri için ise 3 adet ampermetre ile 1 adet enerji analizörü konulacaktır.