380/33 kV Çeşme Havza Trafo Merkezi (İzmir)

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: İzmir
Proje No: 09.D03.0930
Yapım Süresi: 420 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 2.060.000 -TL

İnşa edilecek binalar;

 • 2 katlı kumanda binası tesis edilecektir. 380kV hat fiderleri için bağımsız röle binaları yapılmayacak olup, hat fiderlerinin röle panoları kumanda binasına konulacaktır.
 • Kablo galerisi amaçlı bodrum kat ve metal clad holü amaçlı zemin kattan oluşan metal clad binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır.

İki ana bara + transfer bara düzeninde 8 beyli 380kV şalt tesis edilecek olup, tek hat şemasına göre;

 • 2 adet 380kV hat fideri (Karaburun ve Uzundere),
 • 1 adet 380V kuplaj + transfer fideri,
 • 1 adet 380/33kV trafo bank fideri yapılacaktır.
 • Trafo bankta tesis edilmek üzere 2 adet 380/33kV, 90/125MVA güç trafosunun temin ve montajı yapılacaktır.

İleride tesis edilmek üzere 154kV şalt için şalt merkezinde yer bırakılacaktır.

Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad holünde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara donatılacaktır. Her bir OG barada 9’ar adet çıkış fideri donatılacaktır. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.
2 adet yardımcı servis trafosu (36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 500kVA) temin edilecek ve metal clad binanın zemin katına yerleştirilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

 • 380kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 8 fider işlenmek üzere 4 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.
 • 380kV şalt için; 6 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 380/33kV banklar için 1 adet fan ve kademe panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 380kV şalt için kuplaj + transfer fideri hariç 8 fiderlik bara koruma ve kesici arıza sistemi tesis edilecek, bara ve kesici arıza koruma röle imalatçısı tarafından pano şeklinde verilecektir.
 • 380kV kuplaj fiderine ait röleler 380/33kV trafo fiderine ait röle panosuna konulacaktır.
 • 380kV şalt için 7 adet SDK (380kV hat 1 ve 2 için 4 adet, 380kV trafo fideri için 1 adet, kuplaj fideri ve bara gerilim trafosu için 1’er adet) temin ve tesis edilecektir.

33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, ve 5 nolu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 nolu kumanda panosuna ise 2 adet trafo ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer adet enerji analizörü konulacaktır.

 • Merkez için; 1 adet Senkron Panosu, 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP) temin ve tesis edilecektir.
 • Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.
 • 1 adet sayaç panosu temin edilerek donatılan trafo fiderleri için 4 adet kombine sayaç tesis edilecektir.
 • 48 V DC pano için 2 adet, 110 V DC sistem için ise 3 adet DC Dağıtım Panosu ve ayrıca 3 adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 48 V DC ve 110 V DC sisteme ait 2’şer adet redresör ve aküler (2 V’luk toplam 158 adet) temin ve tesis edilecektir.
 • Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.
 • 380kV her kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli, 33kV her kumanda panosuna en az 16 girişli 2 adet, AC ve 110 V DC panolar için ise en az 16 girişli 1’er adet sinyal cihazı konulacaktır.
 • En az 1000 sinyal girişli olay kaydedici cihaz temin ve tesis edilecektir.