125 MVA ve 250 MVA Güç Transformatörü Alımı

Teiaş 4 adet 380/33,25 kV, 90/125 MVA Güç Transformatörü (11432 kVA, 33 kV, 15 s Topraklama Trafosu dahil), 6 adet 380/158 kV, 250 MVA Oto Transformatörü ve yedek malzemeleri alımı ile ilgili bilgiler. 

İŞ KALEMİ 380/33,25 kV, 90/125 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (11432 kVA, 33 kV, 15 s Topraklama Trafosu dahil) 1 Adet MAKİNE OSB (İSTANBUL) 180 Gün

2. İŞ KALEMİ 380/33,25 kV, 90/125 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (11432 kVA, 33 kV, 15 s Topraklama Trafosu dahil) 1 Adet MAKİNE OSB (İSTANBUL)180 Gün

3. İŞ KALEMİ 380/33,25 kV, 90/125 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (11432 kVA, 33 kV, 15 s Topraklama Trafosu dahil) 1 Adet ÜMRANİYE (İSTANBUL) SİSTEM YEDEĞİ 360 Gün

4. İŞ KALEMİ 380/33,25 kV, 90/125 MVA GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ (11432 kVA, 33 kV, 15 s Topraklama Trafosu dahil) 1 Adet ZEKERİYAKÖY (İSTANBUL) 360 Gün

5. İŞ KALEMİ 380/158 kV, 250 MVA OTO TRANSFORMATÖRÜ 1 Adet SEYİTÖMER (KÜTAHYA) 180 Gün

6. İŞ KALEMİ 380/158 kV, 250 MVA OTO TRANSFORMATÖRÜ 1 Adet PAŞAKÖY (İSTANBUL) 180 Gün

7. İŞ KALEMİ 380/158 kV, 250 MVA OTO TRANSFORMATÖRÜ 1 Adet BURSA SANAYİ (BURSA) 360 Gün

8. İŞ KALEMİ 380/158 kV, 250 MVA OTO TRANSFORMATÖRÜ 1 Adet ÖZLÜCE (BİNGÖL) 360 Gün

9. İŞ KALEMİ 380/158 kV, 250 MVA OTO TRANSFORMATÖRÜ 1 Adet ŞALT 2 (ELAZIĞ) 360 Gün

10. İŞ KALEMİ 380/158 kV, 250 MVA OTO TRANSFORMATÖRÜ 1 Adet KANGAL (SİVAS) 360 Gün

– Yukarıda belirtilen teslim süreleri; sözleşme imza tarihinden itibaren transformatör / transformatörlerin fabrikada test ve kabul işlemlerinin tamamlanıp fabrikada Yedd-i Emine alındığı süredir. Yüklenici tarafından Kısa Devre Tip Testinin yaptırılması durumunda, Teslimat Programında belirtilen sürelere 120 (yüzyirmi) gün ilave edilecektir. Bu durumda; Kısa Devre Tip Sertifikası, Kısa Devre Tip Testinin bitiminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içinde Teşekküle sunulacaktır. Yedd-i Emanette bulunan transformatör / transformatörler Teşekkülün yazılı talimatından itibaren 30 gün içinde teslim yerlerine teslim edilecektir. Aksi halde, Sözleşmede belirtilen gecikme cezası uygulanacaktır.

– Transformatörlerin Teslimat Programında belirtilen yerlere nakliyesi ray veya platform üzerine indirilmesi, çalışacağı yere çekilmesi, primer montajı, devreye alma ve saha testleri Yüklenici tarafından yapılacaktır.

-Kabule hazır bildirimleri, transformatörlerin kabule hazır olacağı tarihten; yurt içinde en az 15 (on beş), yurt dışı için en az 30 (otuz) gün önceden Teşekkülde olacak şekilde gereği için TEİAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığına, bilgi için İletim Şebekeleri İşletme Bakım Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacaktır.

– Sözleşme kapsamında varsa yedek malzemeler sözleşmenin imza tarihinden itibaren 360 gün içinde TEİAŞ Transit Ambarına (Gölbaşı / ANKARA) teslim edilecektir. Aksi halde, sözleşmede belirtilen gecikme cezası uygulanacaktır.

– İstekliler yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa süreli teslimatlar teklif edebilirler. Ancak; erken teslimatlar için fiyat avantajı uygulanmayacaktır.