380/154 kV Soma B Trafo Merkezi Tevsiatı yapım işi

Yapılacak İşler ve Proje Listesi aşağıdadır

 • 380 kV Manisa Fideri, yüklenici firma tarafından 380 kV Soma B T.M.de mevcut 380 kV Soma RES Fiderinin yanındaki boş fider yerine şartname ekinde verilen tek hat diyagramı, yerleştirme planları ve projelere göre tesis edilecektir.
 • 380 kV Manisa Fiderinin tesis edileceği boş fider yerinde daha önceki yıllarda tesis edilmiş bulunan tüm inşaat yapıları, beton kanal ve temeller ile tüm çelik konstrüksiyonlar, teçhizatlar yüklenici firma tarafından tamamen sökülecektir.
 • Yüklenici firma tarafından sökülecek olan tüm çelik konstrüksiyonlar ve teçhizatlar, TEİAŞ yetkililerinin göstereceği hurdalık alana, beton ve her türlü kanal kazılarından çıkan atık hafriyat malzemeleri, T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 18.03.2004 tarih, 25406 sayılık Resmi Gazetede yayınlanan ”Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre ilgili Belediye/Mahallin en büyük mülkü amirine başvurarak gerekli izinlerin alınmasına, vergi ve harçların yatırılmasına müteakiben gösterilen yere dökülecektir.
 • İhale kapsamı yapım işi; 380 kV Soma B T.M. Tevsiatı adı altında, 380 kV Soma B T.M.de, 380 kV Manisa Fideri ile mevcut 380 kV Karabiga Fiderine (İÇDAŞ) 420 kV, 183,24 MVAr üç fazlı şönt reaktör için Hat+Bara Reaktör Fiderinin Tesis edilmesi işidir.
 • Reaktör TEİAŞ tarafından verilecek olup, yüklenici firma tarafından ekli projelere göre tesis edilecek olan reaktör platformu üstünde, reaktör imalatçısı tarafından montajı yapılmış olarak yüklenici firmaya teslim edilecektir.
 • Tüm projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.
 • 380 kV Karabiga (İDTAŞ) Fiderindeki mevcut işletmedeki Hat Toprak Bıçağı (3 fa) yüklenici firma tarafından sökülerek, yeni tesis edilecek 380 kV Manisa fiderinde projesinde belirtilen yere tesis edilecektir.
 • 420 kV Reaktör önündeki fens teli gerektiğinde sökülüp-takılabilir yapıda yüklenici firma tarafından temin ve tesis edilecektir.
 • Reaktör röle panosunun montajı, röle odasında (kumanda odasında kumanda panolarının arkası) mevcut bulunan boş yere yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 • Kumanda odasında bulunan mevcut OGF-13 veya OGF-14 panosuna Reaktör fideri işlenecek olup yüklenici firma tarafından kumanda panosuna 1 adet, 16 sinyallik anonsiyatör ile kesici anahtarı ve ayırıcı anahtarları dahil temin ve tesis edilecektir.
 • Reaktör Fideri için 1 adet marsalling box yüklenici firma tarafından temin ve tesis edilecektir.
 • Kumanda odasında bulunan mevcut OGF-13 veya OGF-14 panosuna Manisa fideri işlenecek olup yüklenici firma tarafından kumanda panosuna 2 adet, 16 sinyallik anonsiyatör ile kesici anahtarı ve ayırıcı anahtarları dahil temin ve tesis edilecektir.
 • 380 kV Manisa Fideri için 1 adet megavatmetre, 1 adet megavarmetre, 1 adet voltmetre, 1 adet ampermetre, 1 adet voltmetre komitatörü yüklenici firma tarafından temin ve tesis edilecektir.
 • Manisa Fiderine ait röle panosunun montajı, 380 kV röle panolarının (alt katta) yanında bulunan mevcut boş yere yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 • 380 kV Manisa Fiderinin mevcut Bara Koruma Rölesine bağlantıları yüklenici firma tarafından yapılarak devreye alınacak olup yüklenici firma Bara Koruma ve Kesici Arıza sistemleri için 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nden görüş ve bilgi alacaktır.
 • 380 kV Manisa Fideri için yüklenici firma tarafından, 1 adet marshalling box ve 1 adet marshalling kiosk yüklenici firma tarafından temin ve tesis edilecektir.

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KESİCİ (420 kV, 3150 A, 50 kA (L1 TİP)) TEMİNİ ADET 1,000
2 KESİCİ (420 kV, 3150 A, 50 kA (L1 TİP)) MONTAJI ADET 1,000
3 KESİCİ (420 kV, 3150 A, 50 kA (SR/A TİP)) TEMİNİ ADET 1,000
4 KESİCİ (420 kV, 3150 A, 50 kA (SR/A TİP)) MONTAJI ADET 1,000
5 PANTOGRAF AYIRICI (420 kV, 3150 A, 50 kA (Mot. Kum.)) TEMİNİ TAKIM 1,000
6 PANTOGRAF AYIRICI (420 kV, 3150 A, 50 kA (Mot. Kum.)) MONTAJI TAKIM 1,000
7 AYIRICI (420 kV, 3150 A, 50 kA, YATAY AÇILAN TİP YARI PANTOGRAF YA DA DİKEY AÇILAN DÜŞEY KESMELİ TİP AYIRICI) TEMİNİ TAKIM 4,000
8 AYIRICI (420 kV, 3150 A, 50 kA, YATAY AÇILAN TİP YARI PANTOGRAF YA DA DİKEY AÇILAN DÜŞEY KESMELİ TİP AYIRICI) MONTAJI TAKIM 4,000
9 TB AYIRICI (420 kV, 3150 A, 50 kA, YATAY AÇILAN TİP YARI PANTOGRAF YA DA DİKEY AÇILAN DÜŞEY KESMELİ TİP AYIRICI) TEMİNİ TAKIM 1,000
10 TB AYIRICI (420 kV, 3150 A, 50 kA, YATAY AÇILAN TİP YARI PANTOGRAF YA DA DİKEY AÇILAN DÜŞEY KESMELİ TİP AYIRICI) MONTAJI TAKIM 1,000
11 TOPRAK BIÇAĞI (420 kV, 50 kA) MONTAJI TAKIM 1,000
12 TOPRAK BIÇAĞI (420 kV, 50 kA) DEMONTAJI TAKIM 1,000
13 AKIM TRAFOSU (420 kV, 1500-3000/1-5-5-5A, 50kA) TEMİNİ ADET 3,000
14 AKIM TRAFOSU (420 kV, 1500-3000/1-5-5-5A, 50kA) MONTAJI ADET 3,000
15 GERİLİM TRAFOSU (420 kV, 380/V3:0.1/V3:0.1/V3:0.1/3 kV) TEMİNİ ADET 3,000
16 GERİLİM TRAFOSU (420 kV, 380/V3:0.1/V3:0.1/V3:0.1/3 kV) MONTAJI ADET 3,000
17 HAT TIKACI (420 kV, 3150 A, 0.5 mH) TEMİNİ ADET 1,000
18 HAT TIKACI (420 kV, 3150 A, 0.5 mH) MONTAJI ADET 2,000
19 HAT TIKACI (420 kV, 3150 A, 0.5 mH) DEMONTAJI ADET 1,000
20 PARAFUDR (360 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3) TEMİNİ ADET 3,000
21 PARAFUDR (360 kV, 10 kA, ZnO, Sn: 3) MONTAJI ADET 3,000
22 114/10 ALÜMİNYUM BORU BARA (TİTREŞİM İLETKENLİ) TEMİNİ (1m=8,854 kg) METRE 220,000
23 114/10 ALÜMİNYUM BORU BARA (TİTREŞİM İLETKENLİ) MONTAJI METRE 220,000
24 BARA VE CİHAZLAR ARASI BAĞLANTI (954 MCM) TEMİNİ (1mt=1.83 kg) METRE 2800,000
25 BARA VE CİHAZLAR ARASI BAĞLANTI (954 MCM) MONTAJI METRE 2800,000
26 TOPRAKLAMA İLETKENİ (120 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN) TEMİNİ (1mt=1,056 kg) METRE 1800,000
27 TOPRAKLAMA İLETKENİ (120 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN) MONTAJI METRE 1800,000
28 TOPRAKLAMA İLETKENİ (FENS TOPRAKLAMASI) (50 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN) TEMİNİ (1mt=0,44 kg) METRE 300,000
29 TOPRAKLAMA İLETKENİ (FENS TOPRAKLAMASI) (50 mm² ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN) MONTAJI METRE 300,000
30 TOPRAKLAMA KAZIĞI (2.5 m BOYUNDA, 22 mm ÇAPLI, 3 mm BAKIR KAPLI) TEMİNİ ADET 10,000
31 TOPRAKLAMA KAZIĞI (2.5 m BOYUNDA, 22 mm ÇAPLI, 3 mm BAKIR KAPLI) MONTAJI ADET 10,000
32 KORUMA İLETKENİ (96 mm2 çelik) TEMİNİ (1 mt=0,77 kg) METRE 300,000
33 KORUMA İLETKENİ (96 mm2 çelik) MONTAJI METRE 300,000
34 MESNET İZOLATÖRÜ (420 kV C8-1550, HARİCİ) TEMİNİ ADET 21,000
35 MESNET İZOLATÖRÜ (420 kV C8-1550, HARİCİ) MONTAJI ADET 21,000
36 MESNET İZOLATÖRÜ (420 kV C8-1550, HARİCİ, TERS PEDİKOTLU) TEMİNİ ADET 3,000
37 MESNET İZOLATÖRÜ (420 kV C8-1550, HARİCİ, TERS PEDİKOTLU) MONTAJI ADET 3,000
38 GERGİ ve ASKI TAKIMI HIRDAVATI (420 kV’LUK TAKIM) TEMİNİ TAKIM 9,000
39 GERGİ ve ASKI TAKIMI HIRDAVATI (420 kV’LUK TAKIM) MONTAJI TAKIM 9,000
40 ZİNCİR İZOLATÖR GRUBU (420 kV’LUK TAKIM (SİS TİPİ)) TEMİNİ TAKIM 18,000
41 ZİNCİR İZOLATÖR GRUBU (420 kV’LUK TAKIM (SİS TİPİ)) MONTAJI TAKIM 18,000
42 GERGİ TAKIMI HIRDAVATI (96 mm2 KORUMA TELİ GERGİ TAKIMI) TEMİNİ TAKIM 4,000
43 GERGİ TAKIMI HIRDAVATI (96 mm2 KORUMA TELİ GERGİ TAKIMI) MONTAJI TAKIM 4,000
44 KUMANDA PANOSU (380 kV, MEVCUT PANOYA İŞLENECEK) TEMİNİ (Hat fideri) ADET 1,000
45 KUMANDA PANOSU (380 kV, MEVCUT PANOYA İŞLENECEK) TEMİNİ (Reaktör fideri) ADET 1,000
46 KUMANDA PANOSU (380 kV, MEVCUT PANOYA İŞLENECEK) MONTAJI ADET 2,000
47 RÖLE PANOSU (380 kV, DONANIMLI (KAPALI TİP) ) TEMİNİ (Hat fideri) ADET 2,000
48 RÖLE PANOSU (380 kV, DONANIMLI (KAPALI TİP) ) TEMİNİ (Reaktör fideri) ADET 1,000
49 RÖLE PANOSU (380 kV, DONANIMLI (KAPALI TİP) ) MONTAJI ADET 3,000
50 SAHA DAĞITIM KUTUSU (60x80x120 cm ÖLÇÜLERİNDE) TEMİNİ ADET 3,000
51 SAHA DAĞITIM KUTUSU (60x80x120 cm ÖLÇÜLERİNDE) MONTAJI ADET 3,000
52 BARA KORUMA SİSTEMİNİN GENİŞLETİLMESİ LOT 1,000
53 AYDINLATMA DİREĞİ (HARİCİ ÇEVRE AYDINLATMA İÇİN, 250 W AC CİVA BUHARLI ARMATÜR İLE KOMPLE) TEMİNİ ADET 2,000
54 AYDINLATMA DİREĞİ (HARİCİ ÇEVRE AYDINLATMA İÇİN, 250 W AC CİVA BUHARLI ARMATÜR İLE KOMPLE) MONTAJI ADET 2,000
55 HARİCİ ŞALT AYDINLATMA (100 W DC AKKOR FLAMANLI ARMATUR ILE KOMPLE) TEMİNİ ADET 6,000
56 HARİCİ ŞALT AYDINLATMA (100 W DC AKKOR FLAMANLI ARMATUR ILE KOMPLE) MONTAJI ADET 6,000
57 HARİCİ ŞALT AYDINLATMA (250 W AC CIVA BUHARLI ARMATUR ILE KOMPLE (PİLON ÜZERİNE KONULACAK)) TEMİNİ ADET 6,000
58 HARİCİ ŞALT AYDINLATMA (250 W AC CIVA BUHARLI ARMATUR ILE KOMPLE (PİLON ÜZERİNE KONULACAK)) MONTAJI ADET 6,000
59 HARİCİ ŞALT AYDINLATMA (PROJEKTÖR, 400 W) TEMİNİ ADET 1,000
60 HARİCİ ŞALT AYDINLATMA (PROJEKTÖR, 400 W) MONTAJI ADET 1,000
61 PRİMER MALZEME EĞİTİMİ LOT 1,000
62 SEKONDER MALZEME EĞİTİMİ LOT 1,000
63 FİZİKİ PROJE YAPIMI (TEK HAT DAHİL) (AS BUILD PROJELERİN VERİLMESİ İLE ÖDENECEKTİR LOT 1,000
64 SEKONDER PROJE YAPIMI (AS BUILD PROJELERİN VERİLMESİ İLE ÖDENECEKTİR) LOT 1,000
65 KUMANDA VE KORUMA KABLOLARI TEMİNİ (*) LOT 1,000
66 KUMANDA VE KORUMA KABLOLARI MONTAJI (*) LOT 1,000
67 380 kV REAKTÖR TEMELİ YAPILMASI (350 tonluk) (Drenaj ve Yağ Toplama Havuzsuz) ADET 1,000
68 K4 TİPİ ŞALT SAHASI KANALLARI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI METRE 328,000
69 HER TÜRLÜ BETON-BETONARME vb. İMALATIN KIRILMASI, SÖKÜMÜ VE DÖKÜM ALANLARINA ATILMASI (Sökülen temellerin geri dolgusunun yapılması fiyata dahildir.) M3 701,734
70 K8 TİPİ ŞALT SAHASI KANALLARI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI METRE 67,200
71 AÇIK HAVA ŞALT SAHALARINA 15 cm KALINLIĞINDA GRANÜLEMTRİK MICIR SERİLMESİ (toplanması ve reglaj dahil) M2 5275,590
72 ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) KG 39712,500
73 ÇELİK KONSTRÜKSİYON MONTAJI (Şalt sahası çelik konstrüksiyon işleri, metal clad galeri katındaki kablo rafları ve tavaları, kablo kanallarındaki topraklama için boyuna konulacak L profiller) KG 39712,500
74 TOPRAKLAMA KANALLARININ YAPILMASI METRE 1044,000
75 ŞALT SAHASI ETRAFINDA TEL ÇİT BETON BABALARI İMALATI VE DİKJİLMESİ ADET 30,000
76 ŞALT SAHASI ETRAFINA FENS TELİ ÇEKİLMESİ (imalat ve montaj bedeli) M2 132,000
77 İSTİMLAK SINIRI VE ŞALT SAHASI ETRAFINA GALVANİZLİ DİKENLİ TEL ÇEKİLMESİ (imalat ve montaj bedeli) KG 19,800
78 İSTİMLAK SINIRI VE ŞALT SAHASI ETRAFINDA DİKENLİ TEL SÖKÜLMESİ VE ATILMASI METRE 135,000
79 ŞALT SAHASI ETRAFINDA FENS TELİ SÖKÜLMESİ VE ATILMASI M2 88,000
80 İSTİMLAK SINIRI VE ŞALT SAHASI ETRAFINDA BETON BABA SÖKÜLMESİ VE ATILMASI ADET 15,000
81 5 mt. Lik SABİT ŞALT SAHASI GİRİŞ KAPISI YAPILMASI (eski proje) ADET 2,000
82 380 kV PİLON TEMELLERİ YAPILMASI (Donatılı) M3 144,998
83 380 kV AYIRICI, AKIM TRAFOSU, GERİLİM TRAFOSU, PARAFUDR, HAT TIKACI MESNET İZOLATÖRÜ TEMELLERİ YAPILMASI ADET 64,000
84 380 kV KESİCİ TEMELLERİ YAPILMASI ADET 2,000
85 İNŞAAT PROJELERİNİN YAPILMASI (As Build dahil) LOT 1,000
86 MEVCUT ÇELİK KONSTRÜKSİYON MALZEMENİN DEMONTAJI, PAKETLENMESİ VE İSTİFİ (TM sahasında istenilen yere nakli dahildir) KG 23100,000
87 ŞALT SAHASI İÇİ VE GİRİŞ BETON YOLLARININ YAPILMASI (Q188/188 Çelik hasırlı) M2 120,000
88 DRENAJ YAPILMASI (400 mm çaplı Beton Borulu) METRE 80,000

Proje Listesi

380/154 kV Soma B   TM

 A. Elektrik projeleri

Tek Hat Şeması

Soma B TM Genel Yerleşim Planı

Soma B TM Temel Kanal Planı

 B. İnşaat projeleri

TM.INS.ANTET-R0 Antet Şablonu

TM.INS.01.002a.R0. Salt Kafes Tel Çit

TM.INS.01.008a-R0-Beton Yol Plan ve Kesit Detayları

TM.INS.01.009a.R0.Kablo Kanal ve Kapakları(Beton)

TM.INS.01.014-R0 Drenaj Şablon

TM.INS.01.013.R0. Rogar&Trapez Kanal

TM.INS.01.014.R0. Drenaj (Şablon)

TM.INS.03.001-R0 380kV Genel Konum Planı (şablon)

TM.INS.03.004-R0-380 kV  Pilon ve Cihaz Temelleri

TM.INS.03.006-R0- 350 tonluk Reaktör  Temeli

TM.INS.03.100-R0 Şalt Sahası Giriş Kapısı(Eski Tip)

TM.INS.03.101-R0.Çelik ön boyut(380)

TM.INS.03.102-R0 Şalt Sahası etrafı Beton Baba-Fens Koruma Çiti(Eski Tip)