380 kV Karakaya-Diyarbakır Elektrik İletim Hattı Kamulaştırma planlarının hazırlanması işi

380 kV Karakaya-Diyarbakır II E.İ.H. Kamulaştırma çalışmalarına (94.850 km) ait kamulaştırma planlarının hazırlanması ve onay mercii ilgili Müdürlüklerine onaylatılması, tasarruf belgelerinin temin edilmesi işleri.