380 kV Hamitabat Enerji Nakil Hattında direk ve iletkenlerin yenilenmesi

380 kV Hamitabat –Kaptan Çelik E.İ.H. 2B 954 MCM (Cardinal) 166 no.lu D-24 tipi direğin, aynı tip direk, donanım ve iletkenleriyle birlikte yenilenmesi işidir.

Aşağıda detayları verilen işler ve bu işlerde kullanılacak tüm malzemeler; ilgili TEİAŞ Şartnamelerine ve Uluslararası Standartlara uygun olarak yapılacaktır. Kullanılacak her malzeme için idarenin onayı alınacaktır.

165-166 nolu direkler arası iletkenler ve koruma teli aşağı indirilip yere sabitlenecektir. İletkenler (2B 954 MCM) ve koruma teli (70 mm2) TEİAŞ tarafından belirlenen yerinden itibaren ek yapılarak yenisiyle değiştirilip, yenilenen 166 nolu direkle irtibatlandırılacaktır.

166-167 arası iletkenler (2B 954 MCM) ve koruma teli (96mm2) yenisi ile değiştirilecek olup, mevcut OPGW kullanılacaktır. 166 nolu direk demontaj yapılıp, mevcut stub ayakları üzerine aynı tip ve boyda yeni direk [380kV 2B D-24 tip boyutunda 954 MCM karakteristikli (0 gövde, +9, +9, +9, +9 ayaklı)] montajı, tüm malzemeleriyle birlikte yapılacaktır.

Mevcut ayak betonu üzerine, toprak zemininden stub ayaklarının betonuna kadar açılıp, stup ayaklarının betonundan başlayıp zeminden 20 cm yukarıda olacak şekilde, 4 direk ayağına 1 m² alanlı yeni beton atılacaktır. Kullanılacak beton C-30 kalitesinde olacaktır. Direk çevresine 4 baba konularak, 2 metre yüksekliğinde tel fens ile çevrilecektir. Fensin üstüne jiletli tel monte edilecektir. Uygun yere kapı konulacaktır.

165-167 nolu direkler arası ikaz küreleri takılacaktır.

Tesis esnasında kullanılacak malzemeler yüklenici tarafından tedarik edilecektir.

Çalışmalar esnasında mevcut OPGW iletken faal durumda tutulmalıdır. Direk montajı ve demontajı yapılırken OPGW iletken uygun teçhizatla askıda tutulacaktır. OPGW ‘ye verilecek her türlü fiziki zarardan ve oluşacak iletişim kesintilerinden kaynaklanan maddi kayıplar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir aksaklık durumunda soruna anında müdahale edilerek OPGW çalışır duruma getirilecektir.

İzolatörler TEİAŞ tarafından tedarik edileceğinden, TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/Babaeski ambarından teslim edilecektir. İzolatörlerin Ambardan iş alanına nakliyesi, yüklenici tarafından yapılacaktır.

Yapılan işlerden çıkan her türlü malzeme; TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/Babaeski ambarına, bedeli yüklenici tarafından karşılanmak üzere taşınacaktır.

Yapılacak montaj ve demontaj işlerinde; nakliye, yükleme, boşaltma, inşaat işleri gibi tüm işlerin bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Çalışmalarda kullanılacak her türlü araç gereç ve aletler yüklenici tarafından temin edilecektir.

Çalışmalar esnasında yüklenici, tüm emniyet tedbirlerini almak ve aldırtmakla yükümlüdür. Doğabilecek herhangi bir kaza veya kusur sonucu can ve mal kayıplarında yüklenici sorumlu olacaktır.

İşin yapılması süresince, çevrede bulunan tesislere, karayollarına, demiryollarına vs. verilecek tüm zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bahsedilen sorunların oluşması halinde, bu sorunlar yüklenici tarafından giderilecektir.

İstekli tarafından, idare yetkilisiyle birlikte işin yapılacağı yerde, gerekli incelemeler yapılacak, işin detayı konusunda bilgi verilecektir. Bunun çalışma sonucunda, iş yerininin görüldüğüne dair hazırlanan tutanak idare ve istekli yetkilisi tarafından karşılıklı imzalanacaktır. Bu tutanak ihale teklifiyle birlikte sunulacaktır. İstekli tarafından çalışma yerlerinin görüldüğüne dair tutanağın sunulmadığı teklifler reddedilecektir.

İşin başlama süresi; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gündür. Ancak idareden kaynaklanan sebeplerden dolayı, gecikilen süre, bu süreye ilave edilecektir.

Asgari süreyle enerji kesintisi göz önünde bulundurularak, yüklenici tarafından detaylı iş programı sunulacaktır. Enerji kesintisi direk, iletken, hırdavat ve diğer gerekli tüm malzemeler sahaya getirildikten sonra yapılacaktır.

 

Çalışmalar esnasında E.İ.Hattında yapılacak enerji kesintisini TEİAŞ sağlayacaktır. Çalışma esnasında TREDAŞ, TCDD, Bölge Trafik Müdürlüğü, Türk Telekom vb. ile ilgili izinler TEİAŞ tarafından alınacaktır.

Çalışmalar süresince ve enerji açma kapama manevraları gerektiren hallerde TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uyulacaktır.

İşin kontrolü TEİAŞ tarafından yapılacak olup eksik ve kusurlu görünen kısımlar yüklenici tarafından giderilecektir.

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içinde, kullanılacak malzemenin tip, marka ve özellikleri, direk ve hırdavat resimleri idarenin onayına sunulacaktır.

Malzemelerin imalatı tamamlandıktan sonra, imalat yerinde standartlarda ön görülen rutin testler, idare yetkilileri gözetiminde yapılacaktır. Bu testlere ait masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Garanti Süresi:

Yapılan işin garanti süresi, geçici kabul yapıldıktan itibaren 36 ay olacaktır. Bu süre içerisinde imalat ve işçilikten dolayı oluşan kusur ve sorunlar giderilecek, hatalı malzemeler en geç 15 gün içinde değiştirilecektir.

KEŞİF

Yapılacak/Malzemenin Tanımı Miktarı
İmalat 12,898 Ton
Montaj 12,898 Ton
Demontaj 12,898 Ton
İletken 954 MCM Cardinal 8,25 Ton
İletken 954 MCM Cardinal Eki 6 Ad.
2’li Demet Gergi Takımı (Turnbuckle’lı) 9 Tk.
Toprak Teli Gergi Takımı 2 Tk.
Çelik Koruma Teli Eki 1 Tk.
2’li Demet Jumper Askı Takımı(Ağırlık dahildir.) 3 Tk.
954 MCM Jumper 3 Tk.
İletken ve T.Teli Demontaj ve Montajı ~0,75 km
2”li Demet Aratutucu 30 Ad.
Çelik Koruma Teli(96mm2) ~0,55 km
Çelik Koruma Teli(70mm2) ~0,25 km
2 Adet 90 Ton Vinç (Kiralama) 10 Gün
İkaz Küresi 6 Ad.
954 MCM Damper 24 Ad.
Tel çit beton babaları imalatı ve dikilmesi 16 Ad
Saha etrafına fens çekilmesi 88 m2
Saha etrafına galvanizli dikenli tel çekilmesi (3 kat) 160 m
Basınç dayanımı C 25/30   demirsiz beton 3 m3
Basınç dayanımı C 16/20 demirsiz beton 4.8 m3
Kalıp yapımı 15 m2
Servis kapısı yapımı(1,5mx2,20m) sürgülü 8 Kg