Türkiye Elektrik İletim 154/33 kV Bismil-2 Trafo Merkezi

Bütün inşaat ve tesisat işleri projelerindeki şartlara uygun ve en az Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olan teknik şartnamelere, birim fiyat tariflerine ve varsa özel şartnamelerine ve aşağıda tespit edilen şartlara uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

Diğer taraftan bu maddede yer alan bina dışındaki hususların birim fiyatları inşaat işleri birim fiyat listelerinde yer almış olup, bu kalemlerin dışında bir bedel ödenmez. Etisan Enerji, herhangi bir sebebi öne sürerek bu işleri yapmaktan kaçınamaz. Aksi halde bedelleri Etisan Enerjiden kesilmek üzere, T. ELEKTRİK İLETİM Etisan Enerjinin nam ve hesabına yaptırtmak hakkına sahiptir. Etisan Enerji uygulamada proje karakteristiklerini, imalat cinslerini, iş ve iş kalemlerinin tariflerini ve uygulama projelerini T. ELEKTRİK İLETİM ‘ın yazılı izni olmadan değiştirmeyecektir. İnşaatların ve tesislerin bünyesine girecek her türlü malzeme ve cihazlar TSE kalite belgesine sahip olacaktır. TSE standardı veya kalite belgesi olmayan malzemeler, piyasadan mevcut en iyi malzemelerden seçilecek, tüm malzemeler kontrol teşkilatının onayından sonra kullanılacaktır. Etisan Enerji şantiyeye getirdiği tüm malzemeleri her türlü olumsuz çevre ve hava koşullarına karşı koruyacaktır. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Etisan Enerji inşaatlarda kullanacağı malzemelerde ve işçiliklerin yapılmasında aşağıda belirtilen işlerin yapılmasını sağlayacaktır.

Trafo Merkezi Montaj ve Malzeme Listesi

Açıklama
Trafo sahası tesviyesinin yapılması (kazı)
İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında tel çit beton babaları imalatı ve dikilmesi
İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafına galvanizli dikenli tel çekilmesi (imalat ve montaj bedeli)
Şalt sahası etrafına fens çekilmesi (imalat ve montaj bedeli)
3 raylı 154 kV Trafo temeli
154 kV Trafo ray yolu
154 kV Trafo indirme platformu (5 x 7 m)
154 kV Trafolar için yangın duvarı yapılması
154 kV ayırıcı akım trafosu gerilim trafosu, parafudr hat tıkacı ve mesnet temelleri yapılması
154 kV kesici mesnet temelleri yapılması
Çelik konstrüksiyon pilon temelleri yapılması
Şalt sahası içi ve giriş beton yollarının yapılması
Trafo Sahalarında Dolgu Yapılacak Sahaların Tuvenan veya Stabilize Cinsindeki Dolgu Malzemeleri İle Saha Dolgularının Yapılması
Topraklama kanalları
Betonarme orta gerilim kablo galerilerinin yapılması
K4 tipi şalt sahası kanalları yapılması
K6 tipi şalt sahası kanalları yapılması
K7 tipi şalt sahası kanalları yapılması
K8 tipi şalt sahası kanalları yapılması
3/4 mm kalınlığında baklavalı sac ile L40x40x4 mm köşebent destekli kablo kanal kapaklarının imalatı, galvanizlenmesi ve yerine konulması
1 m’lik sabit servis kapısı dahil şalt sahası giriş kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 7 m’lik)
Trafo indirme platformu kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (8 m’lik)
Sabit servis kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 5 m’lik)
Sızdırmaz fosseptik yapılması (Kumanda binası için A Bölümü)
Sızdırmaz fosseptik yapılması (Güvenlik Binası B Bölümü)
Fosseptikler arası veya bina ile fosseptikler arası pissu bağlantı hattının yapılması veya kanalizasyon şebekesine bağlanması (f200 lük PVC ile)
Trafo temeli ve yağ çukuru arası yağ tahliyesi için bağlantı hattının yapılması (Q 200 Çelik boru, Q 200 koruge boru ve yangın sifonu dahil)
Drenaj sistemi yapılması
Açık hava şalt sahalarına 15 cm kalınlığında çakıl veya mıcır serilmesi
Şalt sahası çelik konstrüksiyon imalatı
Şalt sahası çelik konstrüksiyon montajı
Nötr direnci temeli yapılması
10 tonluk su deposu binası yapılması (komple)
Prefabrik kumanda binası yapılması
Konteynır temin ve yerine konulması (3×8 mt 2 oda wc, duş, mutfak tezgahlı)
Jeolojik ve Jeoteknik Zemin Etütdü Raporunun Hazırlanması
Şalt Binası (Prefabrik bina) İçin Klima Tesisatı
Kumanda Binası (Prefabrik bina) İçin Klima Tesisatı
Güvenlik Binası (Konteyner) İçin Klima Tesisatı
Bayrak Direkleri ve Türk Bayrağı

 

Açıklama

Trafo sahası tesviyesinin yapılması (kazı)

İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında tel çit beton babaları imalatı ve dikilmesi

İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafına galvanizli dikenli tel çekilmesi (imalat ve montaj bedeli)

Şalt sahası etrafına fens çekilmesi (imalat ve montaj bedeli)

3 raylı 154 kV Trafo temeli

154 kV Trafo ray yolu

154 kV Trafo indirme platformu (5 x 7 m)

154 kV Trafolar için yangın duvarı yapılması

154 kV ayırıcı akım trafosu gerilim trafosu, parafudr hat tıkacı ve mesnet temelleri yapılması

154 kV kesici mesnet temelleri yapılması

Çelik konstrüksiyon pilon temelleri yapılması

Şalt sahası içi ve giriş beton yollarının yapılması

Trafo Sahalarında Dolgu Yapılacak Sahaların Tuvenan veya Stabilize Cinsindeki Dolgu Malzemeleri İle Saha Dolgularının Yapılması

Topraklama kanalları

Betonarme orta gerilim kablo galerilerinin yapılması

K4 tipi şalt sahası kanalları yapılması

K6 tipi şalt sahası kanalları yapılması

K7 tipi şalt sahası kanalları yapılması

K8 tipi şalt sahası kanalları yapılması

3/4 mm kalınlığında baklavalı sac ile L40x40x4 mm köşebent destekli kablo kanal kapaklarının imalatı, galvanizlenmesi ve yerine konulması

1 m’lik sabit servis kapısı dahil şalt sahası giriş kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 7 m’lik)

Trafo indirme platformu kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (8 m’lik)

Sabit servis kapısı imalatı ve yerine monte edilmesi (1 + 5 m’lik)

Sızdırmaz fosseptik yapılması (Kumanda binası için A Bölümü)

Sızdırmaz fosseptik yapılması (Güvenlik Binası B Bölümü)

Fosseptikler arası veya bina ile fosseptikler arası pissu bağlantı hattının yapılması veya kanalizasyon şebekesine bağlanması (f200 lük PVC ile)

Trafo temeli ve yağ çukuru arası yağ tahliyesi için bağlantı hattının yapılması (Q 200 Çelik boru, Q 200 koruge boru ve yangın sifonu dahil)

Drenaj sistemi yapılması

Açık hava şalt sahalarına 15 cm kalınlığında çakıl veya mıcır serilmesi

Şalt sahası çelik konstrüksiyon imalatı

Şalt sahası çelik konstrüksiyon montajı

Nötr direnci temeli yapılması

10 tonluk su deposu binası yapılması (komple)

Prefabrik kumanda binası yapılması

Konteynır temin ve yerine konulması (3×8 mt 2 oda wc, duş, mutfak tezgahlı)

Jeolojik ve Jeoteknik Zemin Etütdü Raporunun Hazırlanması

Şalt Binası (Prefabrik bina) İçin Klima Tesisatı

Kumanda Binası (Prefabrik bina) İçin Klima Tesisatı

Güvenlik Binası (Konteyner) İçin Klima Tesisatı

Bayrak Direkleri ve Türk Bayrağı