154/33 kV Alanya2 ve 380/154/33 kV Oymapınar Trafo Merkezleri 154 Kv Fider İlavesi ile Transfer Fiderinin Kuplaj Fiderine Dönüştürülmesi

154/33 Kv Alanya2 (Mahmutlar) Trafo Merkezi 2 Adet 154 Kv Fider İlavesi Ve 154kv Transfer Fiderinin Kublaj Fiderine Dönüştürülmesi İle 380/154/33 Kv Oymapınar Trafo Merkezi 1 Adet 154 Kv Fider İlavesi İşleri (Antalya)

Trafo MerkezMontaj ve Malzeme Listesi

Açıklama
Kesici Temini (170 kV,2000 A,31,5 kV tekrar kapamalı)
Kesici Montajı (170 kV,2000 A,31,5 kV tekrar kapamalı)
Pantograf Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31,5 kA, Mot. Kum.)
Pantograf Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31,5 kA, Mot. Kum.)
Toprak Bıçaklı Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31,5 kA, Mot. Kum.)
Toprak Bıçaklı Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31,5 kA, Mot. Kum.)
Normal Ayırıcı Temini (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Normal Ayırıcı Montajı (170 kV, 1250 A, 31.5 kA, motor kumandalı)
Akım Trafosu Temini (170 kV, 400-800-1200-1600/5-5-5 A, 31.5 kA, Sn:0.5Fs5+5P20+5P20, 30+60+60)
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 400-800-1200-1600/5-5-5 A, 31.5 kA, Sn:0.5Fs5+5P20+5P20, 30+60+60)
Akım Trafosu Temini (170 kV, 1000-2000/5-5-5 A, 31.5 kA, Sn:0.5Fs5+5P20+5P20, 30+60+60)
Akım Trafosu Montajı (170 kV, 1000-2000/5-5-5 A, 31.5 kA, Sn:0.5Fs5+5P20+5P20, 30+60+60)
Gerilim Trafosu Temini (170 kV, 154/v3/0,1/v3/0,1/3, 10+10 VA, 4500PF, Sn; 0,5+3P)
Gerilim Trafosu Nontajı (170 kV, 154/v3/0,1/v3/0,1/3, 10+10 VA, 4500PF, Sn; 0,5+3P)
Hat Tıkacı Temini (170 kV, 1250 A, 0,5mH, 31,5 kA)
Hat Tıkacı Montajı (170 kV, 1250 A, 0,5mH, 31,5 kA)
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Temini (954 MCM)
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Montajı (954 MCM)
Bara ve Cihazlar Arası Bağlantı Demontajı (954 MCM)
Topraklama İletkeni Temini (120 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni Montajı (120 mm² örgülü bakır iletken)
Topraklama İletkeni (Fens Topraklaması) Montajı (50 mm² örgülü bakır iletken)
Kumanda ve Koruma Kabloları (+) Temini
Kumanda ve Koruma Kabloları (+) Montajı
Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C4-750, harici)
Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C4-750, harici)
Mesnet İzolatörü Demontajı (170 kV, C4-750, harici)
Mesnet İzolatörü Temini (170 kV, C6-750, harici)
Mesnet İzolatörü Montajı (170 kV, C6-750, harici)
Zincir İzolatör Grubu Temini (170 kV’lik takım (sis tipi) (Porselen veya Cam) )
Zincir İzolatör Grubu Montajı (170 kV’lik takım (sis tipi) (Porselen veya Cam) )
Röle Panosu Temini (170 kV, Donanımlı (kapalı tip)
Röle Panosu Montajı (170 kV, Donanımlı (kapalı tip)
Saha Dağıtım Kutusu Temini (60x80x120 cm ölçülerinde)
Saha Dağıtım Kutusu Montajı (60x80x120 cm ölçülerinde)
Kumanda Panosu Temini (154 kV, Donanımlı)
Kumanda Panosu Montajı (154 kV, Donanımlı)
Fiziki Proje Yapımı (Tek Hat Dahil) Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir)
Sekonder Proje Yapımı Temini (as built projelerin verilmesi ile ödenecektir
Montaj (Kepez Hes TM’de 1 adet 154 kV hat fideri tesisi. Sekonder işçilik ile Primer malzemelerin tamamının montajı (Primer malzemelerin tamamı (Bara ve cihazlar arası kullanılacak iletken ile iletken montajında kullanılacak klemens ve hırdavat haricinde) TEİAŞ tarafından verilecek
Demontaj (Kepez Hes TM’de1 adet 154 kV hat fideri Primer malzemelerin demontajı ile çıkan malzemelerin TEİAŞ’ın göstereceği ambara nakliyesi)
Eski çakılın toplanması ve serilmesi ( Alanya2 :128 m³, Oymapınar : 78 m³,Kepez : 100 m³ )
154 kV ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, hat tıkacı ve mesnet temelleri yapılması (Alanya2 :32 ad, Oymapınar : 25 ad ,Kepez : 11 ad )
154 kV kesici mesnet temelleri (Toprak Bıçaklı) yapılması
( Alanya2 : 2 ad, Oymapınar : 1 ad, Kepez : 1 ad )
Topraklama kanalları ( Alanya2 : 50 m, Oymapınar :50 m, Kepez : 50 m )
K4 tipi şalt sahası kanalları ve kapaklarının yapılması ( Alanya2 : 88 m, Oymapınar : 46 m ,Kepez : 46 m )
K7 tipi şalt sahası kanalları ve kapaklarının yapılması ( Alanya2 : 0 m, Oymapınar : 17 m ,Kepez : 15 m )
K8 tipi şalt sahası kanalları ve kapaklarının yapılması ( Alanya2 : 75 m, Oymapınar : 34 m, Kepez : 34 m )
Açık hava şalt sahalarına 15 cm kalınlığında çakıl veya mıcır serilmesi ( yeni ) ( Alanya2 :30 m², Oymapınar : 30 m²,Kepez : 50 m² )
Şalt sahası çelik konstrüksiyon imalatı ( Alanya2 :10 tn, Oymapınar : 5,325 tn, Kepez : 5,325 tn)
Şalt sahası çelik konstrüksiyon Montajı ( Alanya2 :10 tn, Oymapınar : 5,325 tn, Kepez : 5,325 tn)
Demirli veya demirsiz beton kırılması saha dışına atılması
( kepez )
C 30/37 hazır beton dökülmesi ( SDK, Pilon vb.)
İnşaat uygulama projelerinin hazırlanması(bedeli proje onaylarının tamamlanmasından sonra ödenecektir.)

Merkezlerdeki mesafe koruma röleleri, bara koruma ve kesici arıza koruma röleleri, olay kaydedici, sayaçlar, aşırı akım ve toprak röleleri, diferansiyel röleler vs. için,

– Tevsiat 380 kV 10 iş günü

– Tevsiat 154 kV merkezlerde 5 iş günü

olmak üzere TEİAŞ personeli 10 kişiye imalatçı firma tarafından Türkiye? de işin uzmanlarınca eğitim verilecektir. Söz konusu eğitimler Türkçe verilmeli ya da Türkçe tercümesi yapılmalıdır.

Eğitim programı önceden hazırlanmalı ve onay için TEİAŞ 19.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne sunulmalıdır. Eğitim programları ile ilgili karar merci TEİAŞ 19.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü olup, merkez için eğitim alınıp alınmayacağına bu Grup Müdürlüğü karar verecek ve yapılacak eğitimin kontrolü yine bu Grup Müdürlüğünce yapılacaktır. Söz konusu eğitim programının sözleşme temrini içerisinde ve 2T den önce yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak, merkezin geçici kabulüne kadar yapılamaması durumunda, geçici kabul tutanağının noksanlar sayfasına bu husus noksan olarak yazılacak ve eğitim tamamlanana kadar geçici kabul tutanakları onaylanmayacaktır.

Bununla ilgili eğitim organizasyonu ve öğle yemeği yüklenici tarafından karşılanacaktır.

– Sekonder malzeme eğitimlerinde aşağıdaki konulara ağırlık verilecektir.

– Sekonder malzemelerin ölçme sistemlerinin tanıtılması

– Sekonder malzemelerin ve kartların genel tanıtımı

– Sekonder malzemelerin programlanması

– Sekonder malzemelerin ayar hesaplarının yapılması

– Sekonder malzemelerin test cihazları ile testi

Trafo merkezinde kullanılacak olan sekonder malzemelerle ilgili verilecek eğitim yukarıda verilen süreler dikkate alınarak trafo merkezinin elektrik fiyat formuna yazılarak teklif değerlendirmesinde dikkate alınacak ve bu fiyat herhangi bir fiyat farkına tabi tutulmayacaktır.

Bu eğitimi alıp almamakta TEİAŞ yetkili olup, eğitimin alınmaması durumunda yüklenici herhangi bir zarar/ ziyan veya hak talep edemez ve bu hususta herhangi bir bedel ödenmez.

Malzemelerin, Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım-onarım katalogları gibi dokuman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

Primer Malzeme Eğitimi

Merkezlerdeki 380, 154 ve orta gerilimdeki kesici, ayırıcı, güç, yardımcı servis, topraklama trafosu ve ototrafolar, akım, gerilim trafoları, parafudr, vs. için,

– Tevsiat 380 kV merkezlerde 7 iş günü

– Tevsiat 154 kV merkezlerde 5 iş günü

olmak üzere TEİAŞ personeli 10 kişiye imalatçı firmalar tarafından Türkiye? de işin uzmanlarınca eğitim verilecektir. Söz konusu eğitimler Türkçe verilmeli ya da Türkçe tercümesi yapılmalıdır.