380 kV Babaeski Yunanistan Enerji Nakil Hattı direk deplasesi

380 kV Babaeski –Yunanistan E.İ.H. 3B 954 MCM (Cardinal) 81 no.lu 3B1-30 tip ve boyutundaki  direğin, 3D-33 tip ve boyunda(+15 Gövde, +3,+3,+3,+3 Ayaklı) direkle yenilenerek, aliğmanda 16 m ileriye (82 numaralı direğe doğru) taşınması işidir.

2-Yüklenici Tarafından Yapılacak İşler: 

Aşağıda detayları verilen işler ve bu işlerde kullanılacak tüm malzemeler; ilgili TEİAŞ Şartnamelerine ve Uluslararası Standartlara uygun olarak yapılacaktır. Kullanılacak her malzeme için idarenin onayı alınacaktır.

2.1-) Direk İmalatı:

 1 adet 3D+15 (+3,+3,+3,+3 ) tipi direk (24,825 Ton)

2.2-) Direk Montajı:

1 adet 24,885 ton direk montajı yapılacaktır.

Yeni direk beton (C-30) ayakları atıldıktan en az  7  gün sonra,  alt montaj ve gövde montajı başlayacaktır. Üst kısmında enerjili  380 kV E.İ.H. olduğundan emniyetli yaklaşma mesafesi sınırlarına gelene kadar yeni direk montajı devam edecektir. Bundan sonraki montaj  E.İ.Hatının enerjisi kesilip, yüklenici tarafından  mahalli topraklama yapıldıktan sonra direğin üst kısmının montajı bitirilecektir.

2.3-) Direk Demontajı:

81 no.lu 3B1-30 tip ve boyunda  mevcut direk demontajı yapılarak, uygun şekilde paketlenecektir.  (8,787 ton)

Demonte edilen direk ve hat malzemeleri, TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/Babaeski Ambar sahasındaki ambar görevlisine teslim edilecektir.

2.4-)Tel Çekim İşleri:

a) 380 kV Babaeski-Yunanistan E.İ.Hattıda deplaseden önce 80-81 no.lu direkler arası açıklık 440 m;  81-82 no.lu direkler arası 400 m dir. Deplaseden sonra 80-81 no.lu direkler arası açıklık 456 m;  81-82 no.lu direkler arası 384 m dir.

b) Hatta deplaseden önce ve sonra, hat açıklıkları (80-82 no.lu direkler arası toplam 840 m)  aynı olduğundan, mevcut iletkenler kullanılacaktır. İletkenler uygun yerinden kesilerek yeni 81 no.lu durdurucu direğe irtibatlanıp,  geçiş camper ve askıları ile asılıp bağlanacaktır.

c) Hatta çelik koruma teli mevcut değildir .

d) İki koruma kulesinde 2 adet OPGW teli mevcuttur ve bu teller hiçbir fiziki irtibat kesintisi yapılmadan yeni 81 no.lu direğe aktarılacaktır.. Deplaseden önce ve sonra, hat açıklıkları (80-82 no.lu direkler arası toplam 840 m)  aynı olduğundan mevcut OPGW telleri kullanılacaktır. Ancak yeni 81 no.lu direk boyunun daha uzun olmasından dolayı bu direkte OPGW tel boyları değişeceğinden, OPGW teli aktarılması sırasında, 80-81-82 no.lu  direkler arası oluşacak OPGW telleri sehim değişiklikleri, en yakın 79 no.lu direkteki ek kutusundan ayarlanacak ve teller normal sehimine getirilecektir. Çalışmalar esnasında mevcut OPGW telleri  faal durumda tutulacaktır. OPGW ‘ye verilecek her türlü fiziki zarardan ve oluşacak iletişim kesintilerinden kaynaklanan maddi kayıplar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir aksaklık durumunda, soruna anında müdahale edilerek OPGW çalışır duruma getirilecektir.

2.5-) Yeni dikilecek 1 adet direğin toprak teli kulesinin boyanması (boya dahil)  işi de bu kapsamda yüklenici tarafından yapılacaktır.

2.6-) Mevcut ikaz küreleri ve spacerler tekrar yerine monte edilecektir.

3- Diğer Hususlar

3.1-) Tesis esnasında kullanılacak malzemeler yüklenici tarafından tedarik edilecektir.

3.2-) Yapılacak montaj ve demontaj işlerinde; nakliye, yükleme, boşaltma, inşaat işleri gibi tüm işlerin bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.3-) Çalışmalarda kullanılacak her türlü araç gereç (vinç vb.) ve aletler bedeli yüklenici tarafından karşılanmak üzere temin edilecektir.

3.4-) Çalışmalar esnasında yüklenici, tüm emniyet tedbirlerini almak ve aldırtmakla yükümlüdür. Doğabilecek herhangi bir kaza veya kusur sonucu can ve mal kayıplarında yüklenici sorumlu olacaktır.

3.5-) İşin yapılması süresince, çevrede bulunan tesislere, karayollarına, mahsule, ağaçlara vs. verilecek tüm zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bahsedilen sorunların oluşması halinde, bu sorunlar yüklenici tarafından giderilecektir.

3.6-) İstekli tarafından, idare yetkilisiyle birlikte işin yapılacağı yerde, gerekli incelemeler yapılacak, işin detayı konusunda bilgi verilecektir. Bu çalışma sonucunda, iş yerinin görüldüğüne dair hazırlanan tutanak idare ve istekli yetkilisi tarafından karşılıklı imzalanacaktır. Bu tutanak ihale teklifiyle birlikte sunulacaktır. İstekli tarafından çalışma yerlerinin görüldüğüne dair tutanağın sunulmadığı teklifler reddedilecektir.

3.7-) İşin başlama süresi; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gündür. Ancak idareden kaynaklanan sebeplerden dolayı, gecikilen süre, bu süreye ilave edilecektir.

Asgari süreyle enerji kesintisi göz önünde bulundurularak, yüklenici tarafından detaylı iş programı sunulacaktır. Enerji kesintisi direk, iletken, hırdavat ve diğer gerekli tüm malzemeler sahaya getirildikten sonra yapılacaktır.

3.8-) Çalışmalar esnasında E.İ.Hattında yapılacak enerji kesintisini TEİAŞ sağlayacaktır. Çalışma esnasında TREDAŞ, Bölge Trafik Müdürlüğü, Türk Telekom vb. ile ilgili izinler TEİAŞ tarafından alınacaktır.

3.9-) Çalışmalar süresince ve enerji açma kapama manevraları gerektiren hallerde TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uyulacaktır.

3.10-) İşin kontrolü TEİAŞ tarafından yapılacak olup eksik ve kusurlu görünen kısımlar yüklenici tarafından giderilecektir.

3.11-) Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içinde, kullanılacak malzemenin tip, marka ve özellikleri, direk ve hırdavat resimleri idarenin onayına sunulacaktır.

3.12-) Malzemelerin imalatı tamamlandıktan sonra, imalat yerinde standartlarda ön görülen rutin testler, idare yetkilileri gözetiminde yapılacaktır. Bu testlere ait masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.13-) Direk temeli için yapılması gereken (kazı çalışmaları, beton dökümü vb.) işler yüklenici tarafından yapılacaktır.

3.14-) Beton numuneleri TEİAŞ gözetiminde alınıp, bedeli yüklenici tarafından karşılanarak test edilecektir.

4. Garanti Süresi:

Yapılan işin garanti süresi, geçici kabul yapıldıktan itibaren 36 ay olacaktır. Bu süre içerisinde imalat ve işçilikten dolayı oluşan kusur ve sorunlar giderilecek, hatalı malzemeler en geç 15 gün içinde değiştirilecektir.

Elektrik İletim Hattı Keşif Özeti

İmalat 24,83 Ton
Montaj ( Temel Dahil) 24,83 Ton
Demontaj 8,787 Ton
380 kV 954 MCM 3’lü Demet Gergi Takımı 6 Tk.
3’lü Demet Camper Askı Takımı    (Ağırlık dahildir.) 3 Tk.
16 Tonluk Kompozit İzolatör 21 Ad.
3’lü Demet Aratutucu 6 Ad.
OPGW Askı Takımı 2 Tk.
OPGW GergiTakımı 6 Tk.
iletken Demontaj ve Montajı (2 adet OPGW  dahil) ~1000 m
OPGW Damperi 6 Ad.