154 kV (~82 km) Çift Devre 1272 MCM İletkenli Altınoluk – Edremit Enerji Nakil Hattı Yenilenmesi

EZİNE TM’den itibaren 1-144 no.lu direkler arası bölümün tesis işi , 144-235 no.lu direkler arası bölümün tesis işi ve , EDREMİT 2 TM ile 235 no.lu direk arası bölümün tesis işi iş kısımları olarak kabul edilmek üzere bu iş kısımlarının tesisi aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak gerçekleştirilecektir.

1. İlk etapta EZİNE TM’den itibaren 1-144 no.lu direkler arası bölümün tesis edilmesi.

2. İkinci etapta 144-235 no.lu direkler arası bölümün tesis edilmesi.

3. EDREMİT 2 TM ile 235 no.lu direk arası bölümün 1. veya

2. sırada gösterilen etaplardan herhangi birisi ile birlikte tesis edilmesi.

Yukarıda belirtilen programa uygun olarak Trafo Merkezleri arasındaki işlerin eksiksiz tamamlanması ve enerji verilebilecek durumda olması koşuluyla bu bölümlede Kısmi kabul yapılabilir.

İş kısımlar halinde gerçekleştirilip kısmi kabuller yapılsa dahi işin toplam süresi 15 ayı geçemez.

 

1-Hattın temelleri ve zemin etüdü işleri için teklif edilen toplam bedelin, Sözleşme bedelinin %15’ini aşması halinde; aşan miktar, hattın üst montajı yapılan kısmın ağırlığının hattın toplam ağırlığına olan oranında ödenecektir.

 

2-Hattın temel, zemin etüdü ve direk imalatları-montajları için teklif edilen toplam bedelin, Sözleşme bedelinin %60’sini aşması halinde; aşan miktar, hattın tel çekimi yapılan kısmın uzunluluğunun hattın toplam uzunluğuna olan oranında ödenecektir.

 

33.2.Teşekkülümüzce yapılacak her türlü yazışmada Yüklenicinin yetkili personelinin imzası bulunacaktır.

 

33.3.Yüklenici işin yapımı Teşekkülümüzce onaylı iş programında belirtilen tarihlerde yukarıda belirtilen makine ve techizatları şantiyede bulunduracaktır. Yüklenici Direk montajı için gerekli makine ve teçhizatı iş programındaki tarihlerde şantiyede bulundurmadığı takdirde 300 TL/gün, tel çekimi için gerekli makine ve teçhizatı iş programındaki tarihlerde şantiyede bulundurmadığı takdirde 300 TL/gün ceza uygulanacaktır.

 

Yüklenici anılan işi zamanında bitirmek için 2 adet alt montaj ekibi (direklere ulaşım için yapılacak yol çalışmalarında, hafriyat ve beton atılması çalışmalarında kullanılmak üzere) ile 2 adet üst montaj ekibi kuracaktır. Yüklenici alt montaj ekibini Teşekkülümüzce onaylanacak iş programında belirtilen tarihlerde şantiyede bulundurmadığı takdirde her bir ekip için 300 TL/gün, Üst montaj ekibini iş programında belirtilen tarihlerde şantiyede bulundurmadığı takdirde her bir ekip için 300 TL/gün, ceza uygulanacaktır. Kontrol Teşkilatı tarafından montaj ve tel çekimi tutanaklarında bu durum belirtilecektir.

İş süresinde bitirilse bile, yukarıda tanımlanan cezalar iade edilmeyecektir.

 

33.4. İşin Başlama Tarihi: Sözleşme konusu işlere ait işe başlama tarihi, fiili yer tesliminin yapıldığı (yer teslim tutanağındaki tarih) ya da yer teslimi maddesi çerçevesinde kabul edilen tarihtir. TEİAŞtan kaynaklanan veya yüklenicinin çalışmaya başlamasını engelleyen herhangi bir sebeple yükleniciye yer teslimi yapılamaması durumunda, yükleniciye yapılacak fiili yer teslim tarihi işe başlama tarihi olarak alınacaktır. Ancak yükleniciden kaynaklanan bir nedenle yer teslimi yapılamaması halinde sözleşme imza tarihinden itibaren onbeşinci (15) gün yer teslimi yapılmış sayılacaktır.

 

33.5. İşin Bitiş Tarihi: Yüklenici sözleşme konusu işleri sözleşmesine göre tamamladığında (tel çekimi işlerini bitirdiğinde) işin geçici kabulünün yapılması için İş Sahibine müracaat edecektir. İş Sahibinin kontrol elemanlarınca yapılacak incelemede Tel Çekimi Kabulün yapılmasına engel hususlar yoksa, yüklenicinin müracaat tarihi işin bitirilme tarihi olarak kabul edilecektir, engel hususlar varsa bu hususların giderildiği tarih işin bitirilme tarihi olarak kabul edilecektir.