154 kV tek Devre 1272 MCM İletkenli Belkıs – Kilis Enerji Nakil Hattı yapılması

Galvanizli demir direklerinin temini ve montajı, 1272 MCM PHEASANT iletkenlerinin temini ve tel çekimi, 70 mm2 çelik koruma iletkeni temini ve tel çekimi, İzolatörlerin temini ve montajı, İletken, 70 mm2 çelik koruma iletken hırdavatlarının temini ve montajı, İkaz kürelerinin temini ve montajı, Direk yerlerinde zemin etüdü yapılması, Direk temellerinin yapımı, Yüksekliği 30 m.nin üstünde olan direklerin, toprak kulelerinin boyanması, Yüksekliği 30 m.nin üstünde olan koruma teline ikaz küresi takılması İşleri yapılacaktır.

Tesis için gerekli olan direk imalatı ve montajı, iletken, izolatör, iletken ve koruma teli hat hırdavatları, damperler, 70 mm2 çelik koruma teli, koruma teli bağlantı malzemeleri, ikaz küreleri vs. hattın komple tesisi için gerekebilecek her türlü malzeme temini ve hattın komple tesisi işi yüklenici tarafından yapılacaktır. TEİAŞ’ın tasarımına göre direk imalatı, direk yerlerinde zemin etüdü yapılması, direk temelleri, komple tel çekimi, her türlü malzemenin kabul ve gerekirse tip testleri, nakliye, şantiyede korunması ve depolanması, işletmeye alma işlerinin tamamı yüklenicinin sorumluluğunda olup, hat TEİAŞ’ın teknik kriterlerine uygun koşullarda çalışır durumda teslim edilecektir.

a) Niteliği, türü ve miktarı    :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    GAZİANTEP-KİLİS
c) İşe başlama tarihi    :     Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :     Yer tesliminden itibaren 360 (ÜÇYÜZALTMIŞ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Giriş Katı (A Blok) Toplantı Salonu, İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler / ANKARA.
b) Tarihi ve saati    :    18.01.2012 – 14:00

 

GALVANİZLİ DEMİR DİREK

Çelik köşebentler, bayraklar, civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri ve

civataları, kuşkonmazlar, direk numara ve ölüm levhaları gibi direkte kullanılan bütün

ilgili malzemelerin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi

ve montajının yapılması ve varsa prototip maliyeti dahil.

FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE TEL ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU)

154 kV Tek Devre 1272 MCM ACSR PHEASANT 3 adet faz iletkenin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi ve tel çekiminin yapılması

477 MCM TEK GERGİ TAKIMI (SİS TİPİ 100 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL) 477 MCM tek gergi takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı (Topbaşı 1272 MCM olacak)

1272 MCM TEK ASKI TAKIMI ( SİS TİPİ 100 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL) 1272 MCM tek askı takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı

1272 MCM ÇİFT ASKI TAKIMI ( SİS TİPİ 100 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL) 1272 MCM çift askı takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı

1272 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI ( SİS TİPİ 100 kN ZİNCİR VEYA KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR DAHİL) 1272 MCM çift gergi takımının temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajı

1272 MCM STOCBRIDGE DAMPER Stocbridge damperlerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı

70 mm² GALVANİZLİ ÇELİK KORUMA TELİ VE TEL ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU) 70 mm² Çelik Koruma telinin İlgili teknik şartn.göre temini, her türlü nakliyesi ve tel çekimi

70 mm² ÇELİK KORUMA TELİ ASKI TAKIMI 70 mm² Çelik Koruma Teli için askı takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajı

70 mm² ÇELİK KORUMA TELİ GERGİ TAKIMI (Çift taraflı) 70 mm2 Çelik Koruma Teli için gergi takımının topraklama parçaları dahil temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajı

HAVA İKAZ KÜRESİ BOYANMIŞ HALDE (Zırh Çubuğu Dahil) Hava İkaz Küresi ve bağlantı malzemelerinin temini, her türlü nakliyesi ve montajı

ÜÇ FAZ (TAM) TRANSPOZİSYON (İZOLATÖRLER DAHİL) Üç Faz Tranpozisyon için gerekli malzemelerin temini, her türlü nakliyei, direğe ve iletkenlere montajı

ÜÇ FAZ (YARIM TRANSPOZİSYON (İZOLATÖRLER DAHİL) Üç Faz Tranpozisyon için gerekli malzemelerin temini, her türlü nakliyei, direğe ve iletkenlere montajı

DİREK BOYAMASI (Boya Dahil)

Direk yerinde, zemin etüdü yapılması

 

TEMELLER

Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı yapma, teraslama, düzeltme, kalıp yapma, dolgu yapma, topraklama,

çevresinin temizlenmesi, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte demir donatısız duvarların yapılması

dahil temelin yapımı

PA TİPİ DİREK İÇİN NORMAL ZEMİN DİREK TEMELİ

PA TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN DİREK TEMELİ

PA TİPİ DİREK İÇİN KAYA ZEMİN DİREK TEMELİ

PB TİPİ DİREK İÇİN NORMAL ZEMİN DİREK TEMELİ

PB TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN DİREK TEMELİ

PB TİPİ DİREK İÇİN KAYA ZEMİN DİREK TEMELİ

PC TİPİ DİREK İÇİN İYİ ZEMİN DİREK TEMELİ

PC TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN DİREK TEMELİ

PC TİPİ DİREK İÇİN KAYA ZEMİN DİREK TEMELİ

PD TİPİ DİREK İÇİN NORMAL ZEMİN DİREK TEMELİ

PD TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN DİREK TEMELİ

PD TİPİ DİREK İÇİN KAYA ZEMİN DİREK TEMELİ

PE TİPİ DİREK İÇİN NORMAL ZEMİN DİREK TEMELİ

PE TİPİ DİREK İÇİN ZAYIF ZEMİN DİREK TEMELİ

PE(N) TİPİ DİREK İÇİN NORMAL ZEMİN DİREK TEMELİ

CP3 TİPİ DİREK İÇİN MİKRO KAZIK DİREK TEMELİ