DHMİ-2.1-Dahili elektrik tesisatı yöntemleri

Sıvalı Hacimler Projede başkaca belirtilmedikçe, tavan ve/veya duvarları sıvalı olan hacimlerde elektrik iç tesisatı, sert PVC borular içinde sıva altı olarak yapılacaktır. Geçilmesi veya dönülmesi zor olan yerlerde, olabildiğince kaçınmak ve hiçbir durumda 50 cm’yi aşmamak koşuluyla, bükülgen PVC borular kullanılabilecektir. Brüt Beton Yüzeyli Hacimler Projede başkaca belirtilmedikçe brüt veya ince bir dekoratif malzeme tabakası … Read more

DHMİ-1-Elektrik Genel Şartnamesi

1. KAPSAM Bu şartname, Elektrik İşleri Genel ve Özel Teknik Şartnamelerinin adı geçen şartnamelerde belirtilsin veya belirtilmesin, tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilecektir. 2. YÖNETMELİK, PROJE VE ŞARTNAMELER 2.1 Uygulanabilir Yönetmelikler Elektrik işleri ile ilgili olarak uygulanacak sistemler plan ve projelerde gösterilmiştir. Aksi proje ve teknik şartnamelerde belirtilmedikçe, söz konusu işler: a. Enerji ve Tabii … Read more

Elektrik Tesislerinin Özelleştirilmesi ve Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında Yeniden Lisanslandırılması

EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Grup Başkanı Sayın Rıza GÜNGÖR tarafından EIF 2010 ‘da yapılan sunumu aşağıda bulabilirsiniz. Sunumda Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) mülkiyetindeki elektrik üretim tesislerinin 4046 sayılı “ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN” kapsamında özelleştirilmesine ilişkin değerlendirmeler ve Özelleştirilme yöntemlerine göre; özelleştirilen elektrik üretim tesislerinin, elektrik piyasası mevzuatı kapsamında yeniden lisanslandırılması konularında detaylı bilgiler … Read more

Yenilenebilir Enerjide Ekipman Sorunları

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zühtü Bakır tarafından EIF te yapılan sunumu aşağıda bulabilirsiniz. Ekipman Sorunlarının dışında enerji uygulamaları konusunda oldukça bilgi verici bir kaynak niteliğinde olan sunum için Sayın Zühtü Bakır’a teşekkür ederiz. Yenilenebilir-Enerjide-Ekipman-Sorunları

Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği Ve Kalitesi Yönetmeliği

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından elektrik piyasaları için yayınlanan bu yönetmelik  10 Kasım 2010 tarihli ve 27755 sayılı Resmi Gazetede ki değişikliği içeren son sürümüdür.  Ekler’i bu yazıda yer almamaktadır. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik iletim sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak planlanması, işletilmesi ve tüketicilere … Read more

Elektronik Sayaçlarda Tedaş Tarafından İstenen Asgari Şartlar

1-      IEC Standartlarına uygunluk veya varsa karşılığı olan TSEN standartlarına uygunluk(  IEC 61036, IEC 61268, IEC 61107, IEC 687, IEC 1038 ve diğer standartları) sağlayacaktır. 2-      Konu ile ilgili tüm TSE  standartlarına  uygunluk. 3-      Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek olan Tip ve Sistem onay belgesi. 4-      Tek fazlı ve 3 fazlı aktif sayaçlarda azami ölçme … Read more