154/33 kV Alanya2 ve 380/154/33 kV Oymapınar Trafo Merkezleri 154 Kv Fider İlavesi ile Transfer Fiderinin Kuplaj Fiderine Dönüştürülmesi

154/33 Kv Alanya2 (Mahmutlar) Trafo Merkezi 2 Adet 154 Kv Fider İlavesi Ve 154kv Transfer Fiderinin Kublaj Fiderine Dönüştürülmesi İle 380/154/33 Kv Oymapınar Trafo Merkezi 1 Adet 154 Kv Fider İlavesi İşleri (Antalya)

Read more154/33 kV Alanya2 ve 380/154/33 kV Oymapınar Trafo Merkezleri 154 Kv Fider İlavesi ile Transfer Fiderinin Kuplaj Fiderine Dönüştürülmesi

154 kV Çift Devre ve Tek Devre 1272 MCM iletkenli Tuna Hes-Niksar-Köklüce Enerji İletim Hattının Yenilenmesi

154 kV.luk (~43 km) si Çift Devre ve (~ 5,5 km) si Tek Devre olmak üzere Toplam (~ 48,5 km) 1272 MCM iletkenli TOKAT TUNA HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ-NİKSAR-KÖKLÜCE Enerji Nakil Hatlarının yapım işi.

Read more154 kV Çift Devre ve Tek Devre 1272 MCM iletkenli Tuna Hes-Niksar-Köklüce Enerji İletim Hattının Yenilenmesi

154 kv çift devre 1272 MCM iletkenli Arslanbey-Ford-Karamürsel Enerji Nakil Hatlarının yenilenmesi

154 kV’luk (~38 km) Çift Devre 1272 MCM iletkenli ARSLANBEY-FORD. KARAMÜRSEL Elektrik İletim Hattı’nın Yenilenmesi  ile birlikte mevcut 154 kv’luk 2×1272 MCM iletkenli (~3 km ) KÖSEKÖY (İZMİT II) TM-ARSLANBEY OSB TM E.İ. Hattının (Direk No: 1-11 arası) bölüme ait 70 mm2 çelik toprak teli demonte edilerek yerine 12 fiberli G-652 D standardında OPGW tesis işi ve mevcut 154 kv’luk 2×1272 MCM iletkenli (~3 km ) KÖSEKÖY (İZMİT II) TM-ARSLANBEY OSB TM E.İ. Hattının 11 No.lu Branşman direğinden itibaren (Direk No: 1-11 arası) bölümde (Tek Devre) 3 faz iletken temini ve tel çekim yapılacak aynı zamanda bu hattın mevcut 70 mm2 çelik toprak teli demonte edilerek yerine 12 fiberli G-652 D standardında OPGW tesis işi bu iş kapsamında yapılacaktır.

Read more154 kv çift devre 1272 MCM iletkenli Arslanbey-Ford-Karamürsel Enerji Nakil Hatlarının yenilenmesi

Türkiye Elektrik İletim 154/33 kV Bismil-2 Trafo Merkezi

Bütün inşaat ve tesisat işleri projelerindeki şartlara uygun ve en az Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olan teknik şartnamelere, birim fiyat tariflerine ve varsa özel şartnamelerine ve aşağıda tespit edilen şartlara uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

Read moreTürkiye Elektrik İletim 154/33 kV Bismil-2 Trafo Merkezi

154 kV 57 km çift devre 1272 MCM iletkenli Antakya – Reyhanlı Elektrik İletim Hattı

Yapılacak Enerji Nakil Hatları ihalesinde Galvanizli demir direklerinin temini ve montajı, 1272 MCM PHEASANT iletkenlerinin temini ve tel çekimi, 12 fiberli G-652 D standardında OPGW koruma iletkeni temini ve tel çekimi, İzolatörlerin temini ve montajı, İletken ve OPGW koruma teli hırdavatlarının temini ve montajı, İkaz kürelerinin temini ve montajı, Direk yerlerinde zemin etüdü yapılması, Direk temellerinin yapımı, Yüksekliği 30 m.nin üstünde olan direklerin, toprak kulelerinin boyanması, Yüksekliği 30 m.nin üstünde olan koruma teline ikaz küresi takılması işleri yaptırılacaktır.

Read more154 kV 57 km çift devre 1272 MCM iletkenli Antakya – Reyhanlı Elektrik İletim Hattı

154 kV Samsun II Trafo Merkezi Trafo Temeli, Trafo Ray Yolu ve Trafo İndirme Platformu Yapılması

02.11.2011 tarihinde SAMSUN’da TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak. Bütün inşaat ve tesisat işleri projelerindeki şartlara uygun en az Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olan teknik şartnamelere, birim fiyat tariflerine ve varsa özel şartnamelerine ve aşağıda tespit edilen şartlara uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

Read more154 kV Samsun II Trafo Merkezi Trafo Temeli, Trafo Ray Yolu ve Trafo İndirme Platformu Yapılması