Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımı

Bu Kanunun amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir.

Read moreYenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımı

Elektrik Piyasası Kanunu

Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.

Read moreElektrik Piyasası Kanunu

Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği Ve Kalitesi Yönetmeliği

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından elektrik piyasaları için yayınlanan bu yönetmelik  10 Kasım 2010 tarihli ve 27755 sayılı Resmi Gazetede ki değişikliği içeren son sürümüdür.  Ekler’i bu yazıda yer almamaktadır. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik iletim sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak planlanması, işletilmesi ve tüketicilere … Read more

Yenilenebilir Enerji Kanunu Değişikliği

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6094 Kabul Tarihi: 29/12/2010 MADDE 1- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8), (9) ve (11) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkraya aşağıdaki bentler … Read more

Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca; Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisi: Dayanak Madde 1- (1) Bu Metodoloji; 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (Yönetmelik) geçici 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Amaç Madde 2- (1) Bu Metodolojinin amacı; Yönetmelik uyarınca uzlaştırmaya esas … Read more