Mevcut Enterkonneksiyon Hatlarının Net Transfer Kapasiteleri

2011 Şubat ayında Teiaş tarafından yayınlanan duyuruda 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği”nde “Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel şekilde işletilebilmesini ve/veya söz konusu ülke elektrik sistemindeki bir üretim tesisi ya da üretim tesisinin bir ünitesinin Elektrik Piyasası … Read more