154 kV Kayabaşı TOKİ (İstanbul) – 154 kV Kuzeytepe (Hatay) Trafo Merkezleri

Projeler aşağıdaki işleri kapsar;

* Etüd, mühendislik, uygulama projeleri ve dizayn hizmetleri,

* Gerekli olan malzemenin imalatı, testleri (rutin, özel ve tip), montajı, inşaatı ve temini,

* Tüm materyal, malzeme ve ekipmanın ilgili şantiyeye sevki,

* Malzemelerin ve ekipmanların kötü hava koşullarına ve diğer tabii afetlere (sel, zelzele ve toprak kayması gibi), hırsızlık ve yangına karşı korunması ve ambarlanması,

Read more154 kV Kayabaşı TOKİ (İstanbul) – 154 kV Kuzeytepe (Hatay) Trafo Merkezleri

154 kV (~82 km) Çift Devre 1272 MCM İletkenli Altınoluk – Edremit Enerji Nakil Hattı Yenilenmesi

EZİNE TM’den itibaren 1-144 no.lu direkler arası bölümün tesis işi , 144-235 no.lu direkler arası bölümün tesis işi ve , EDREMİT 2 TM ile 235 no.lu direk arası bölümün tesis işi iş kısımları olarak kabul edilmek üzere bu iş kısımlarının tesisi aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Read more154 kV (~82 km) Çift Devre 1272 MCM İletkenli Altınoluk – Edremit Enerji Nakil Hattı Yenilenmesi

Türkiye Elektrik İletim Anadolu Yük Tevzi SCADA ve haberleşme sistemleri Akü, Redresör ve yardımcı aparatları

Türkiye Elektrik İletim sisteminde kullanılan SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ve haberleşme sistemi için temin edilecek malzemeler aşağıdaki gibidir.

Read moreTürkiye Elektrik İletim Anadolu Yük Tevzi SCADA ve haberleşme sistemleri Akü, Redresör ve yardımcı aparatları

154/33 kV Alanya2 ve 380/154/33 kV Oymapınar Trafo Merkezleri 154 Kv Fider İlavesi ile Transfer Fiderinin Kuplaj Fiderine Dönüştürülmesi

154/33 Kv Alanya2 (Mahmutlar) Trafo Merkezi 2 Adet 154 Kv Fider İlavesi Ve 154kv Transfer Fiderinin Kublaj Fiderine Dönüştürülmesi İle 380/154/33 Kv Oymapınar Trafo Merkezi 1 Adet 154 Kv Fider İlavesi İşleri (Antalya)

Read more154/33 kV Alanya2 ve 380/154/33 kV Oymapınar Trafo Merkezleri 154 Kv Fider İlavesi ile Transfer Fiderinin Kuplaj Fiderine Dönüştürülmesi

154 kV Çift Devre ve Tek Devre 1272 MCM iletkenli Tuna Hes-Niksar-Köklüce Enerji İletim Hattının Yenilenmesi

154 kV.luk (~43 km) si Çift Devre ve (~ 5,5 km) si Tek Devre olmak üzere Toplam (~ 48,5 km) 1272 MCM iletkenli TOKAT TUNA HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ-NİKSAR-KÖKLÜCE Enerji Nakil Hatlarının yapım işi.

Read more154 kV Çift Devre ve Tek Devre 1272 MCM iletkenli Tuna Hes-Niksar-Köklüce Enerji İletim Hattının Yenilenmesi

154 kv çift devre 1272 MCM iletkenli Arslanbey-Ford-Karamürsel Enerji Nakil Hatlarının yenilenmesi

154 kV’luk (~38 km) Çift Devre 1272 MCM iletkenli ARSLANBEY-FORD. KARAMÜRSEL Elektrik İletim Hattı’nın Yenilenmesi  ile birlikte mevcut 154 kv’luk 2×1272 MCM iletkenli (~3 km ) KÖSEKÖY (İZMİT II) TM-ARSLANBEY OSB TM E.İ. Hattının (Direk No: 1-11 arası) bölüme ait 70 mm2 çelik toprak teli demonte edilerek yerine 12 fiberli G-652 D standardında OPGW tesis işi ve mevcut 154 kv’luk 2×1272 MCM iletkenli (~3 km ) KÖSEKÖY (İZMİT II) TM-ARSLANBEY OSB TM E.İ. Hattının 11 No.lu Branşman direğinden itibaren (Direk No: 1-11 arası) bölümde (Tek Devre) 3 faz iletken temini ve tel çekim yapılacak aynı zamanda bu hattın mevcut 70 mm2 çelik toprak teli demonte edilerek yerine 12 fiberli G-652 D standardında OPGW tesis işi bu iş kapsamında yapılacaktır.

Read more154 kv çift devre 1272 MCM iletkenli Arslanbey-Ford-Karamürsel Enerji Nakil Hatlarının yenilenmesi

Türkiye Elektrik İletim 154/33 kV Bismil-2 Trafo Merkezi

Bütün inşaat ve tesisat işleri projelerindeki şartlara uygun ve en az Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olan teknik şartnamelere, birim fiyat tariflerine ve varsa özel şartnamelerine ve aşağıda tespit edilen şartlara uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

Read moreTürkiye Elektrik İletim 154/33 kV Bismil-2 Trafo Merkezi

154/33 kV Refahiye Trafo Merkezi (Erzincan)

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Erzincan
Proje No: 11.D03.0580
Yapım Süresi: 270 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 150.000 -TL

Read more154/33 kV Refahiye Trafo Merkezi (Erzincan)