DHMİ-2.4-Elektrik tesisatı dağıtım panoları

Bu sözleşme kapsamında yapılacak iç elektrik tesisatlarında TS 3637 standardında ve aşağıdaki isteklere uygun, standart fabrikasyon tip modüler pano ve tablolar kullanılacaktır. Bu konuda deneyimi ve becerisi olmayan yerlerde yaptırılan ve istenilen imalat tekniğini yansıtmayan pano ve tablolar kabul edilmeyecektir. Pano üzerinde, ismini, işletme gerilim ve frekansını gösterir siyah oyma yazı ile yazılmış ve eloksallanmış … Read more

DHMİ-2.3-Elektrik tesisatının yapılması

Sıva altı ve sıva üstü tüm tesisat boruları, tesisat kabloları boru ferşi tamamlandıktan sonra da kolaylıkla geçirilebilecek ve gerektiğinde, kablo ve borulara zarar vermeden değştirilebilecek biçimde döşenecektir. Tesisat boruları, sıcak su boruları, baca, sıcak su kazanı ve benzeri sıcak yüzeylerden en az 15 cm uzaklıkta döşenecektir. Boru geçişleri için tavan, duvar veya döşemede açılan delikler, … Read more

DHMİ-2.2-Dahili elektrik tesisatı malzemeleri

PVC Borular Elektrik iç tesisatının, PVC borularla yapılacağı belirtilen bölümlerde TS 2846 standardına uygun imal edilmiş vidasız (A) veya vidalı (AV) sert PVC borular ve ek parçaları kullanılacaktır. Boru ve ek parçalarının iç ve dış yüzeyleri düzgün olacak, bu yüzeylerde pürüz, çapak, çatlak ve kablo yalıtımına zarar verebilen kusurlar bulunmayacaktır. Boru ve ek parçalarının uçları, … Read more

DHMİ-2.1-Dahili elektrik tesisatı yöntemleri

Sıvalı Hacimler Projede başkaca belirtilmedikçe, tavan ve/veya duvarları sıvalı olan hacimlerde elektrik iç tesisatı, sert PVC borular içinde sıva altı olarak yapılacaktır. Geçilmesi veya dönülmesi zor olan yerlerde, olabildiğince kaçınmak ve hiçbir durumda 50 cm’yi aşmamak koşuluyla, bükülgen PVC borular kullanılabilecektir. Brüt Beton Yüzeyli Hacimler Projede başkaca belirtilmedikçe brüt veya ince bir dekoratif malzeme tabakası … Read more

DHMİ-1-Elektrik Genel Şartnamesi

1. KAPSAM Bu şartname, Elektrik İşleri Genel ve Özel Teknik Şartnamelerinin adı geçen şartnamelerde belirtilsin veya belirtilmesin, tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilecektir. 2. YÖNETMELİK, PROJE VE ŞARTNAMELER 2.1 Uygulanabilir Yönetmelikler Elektrik işleri ile ilgili olarak uygulanacak sistemler plan ve projelerde gösterilmiştir. Aksi proje ve teknik şartnamelerde belirtilmedikçe, söz konusu işler: a. Enerji ve Tabii … Read more

Elektrik Tesislerinin Özelleştirilmesi ve Elektrik Piyasası Mevzuatı Kapsamında Yeniden Lisanslandırılması

EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı Grup Başkanı Sayın Rıza GÜNGÖR tarafından EIF 2010 ‘da yapılan sunumu aşağıda bulabilirsiniz. Sunumda Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) mülkiyetindeki elektrik üretim tesislerinin 4046 sayılı “ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN” kapsamında özelleştirilmesine ilişkin değerlendirmeler ve Özelleştirilme yöntemlerine göre; özelleştirilen elektrik üretim tesislerinin, elektrik piyasası mevzuatı kapsamında yeniden lisanslandırılması konularında detaylı bilgiler … Read more