154/33 kV DATÇA TM (MUĞLA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet hat (Marmaris-2) fideri tesis edilecektir. Yeni tesis edilecek fidere mevcut Marmaris-1 (Datça RES) hattı irtibatlandırılacak, bu fiderden boşalan yere ise Marmaris-2 hattı bağlanacaktır. Eski Marmaris-1 fiderinin B ve C fazlarındaki hat tıkaçları yeni … Read more

154/33 kV ÇAĞLAYAN HAVZA Trafo Merkezi (KAHRAMANMARAŞ)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi İnşa edilecek binalar; Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 3 trafoluk olacaktır. İleride iki ana baraya dönüştürülebilir, ana bara … Read more

154/33 kV BULANIK Trafo Merkezi (MUŞ)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi İnşa edilecek binalar; Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır. Ana bara + transfer bara düzeninde 4 … Read more

154/33 kV BOZÜYÜK OSB Trafo Merkezi (BİLECİK)

Ana İhale ; 29 Adet 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezi’nin tesisi veya yenilenmesi İnşa edilecek binalar; Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda Sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 3 trafoluk olacaktır. İki ana bara düzeninde … Read more

380/154/33 kV BATMAN-2 Trafo Merkezi

Ana İhale İşin Kapsamı İki ana bara + transfer bara düzenindeki 380kV şaltta 1 adet hat (Van) fideri tesis edilecektir. Bunun  için  380kV  baralar  iki  bey  uzatılacak,  uzatılan  kısma  (eski  Kızıltepe  fiderinin  yanına) mevcut  380kV  Kızıltepe  fideri  taşınacak,  Kızıltepe  fiderinden  boşalacak  yere  ise  Van  hattı irtibatlandırılacaktır. Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak; Yeni  tesis  … Read more

380/154 kV AĞRI Trafo Merkezi

Ana İhale İşin Kapsamı İki ana bara + transfer bara düzenindeki 380kV şaltta 1 adet hat (Van) fideri tesis edilecektir. Bu hatta ve/veya baraya bağlanabilecek şekilde reaktör fideri de tesis edilecektir. Mevcut  iki  adet  ototrafo  banka  380kV  bank  akım  trafoları  konulacak  ve  bank  diferansiyel koruma yapılacaktır. İki ana  bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta; … Read more