Trafo İzleme Sistemi (TİS) Teknik Şartnamesi

Trafo, işletilmesi esnasında kullanıcının trafonun durumunu anlamasına yardımcı olmak ve trafonun durumunun kaydedilmesini sağlamak üzere uzaktan izleme sistemiyle teçhiz edilecektir. Bu sistem; trafoda istenmeyen durumların başlaması halinde kullanıcı ve işletmeciye yardımcı olmak için gerekli bilgileri sağlamalıdır.

Read moreTrafo İzleme Sistemi (TİS) Teknik Şartnamesi

380 kV / 33.25 kV anma değerli 90/125 MVA Güç Transformatörü Özel Şartnamesi

Bu şartname aynı zamanda 380 /158 kV, 250 MVA anma değerlerine sahip, üç fazlı oto transformatör için de bazı değer farklılıkları olmakla beraber geçerlidir.

Tip testleri

 İstekliler; teklifleri ile birlikte 380 / 33.25 kV, 90 / 125 MVA anma değerlerine sahip, üç fazlı güç transformatörü üzerinde akredite bir laboratuarda, 07.02.2006 tarihinden sonra yapılmış, kısa devre tip test sertifikasını vereceklerdir.

Read more380 kV / 33.25 kV anma değerli 90/125 MVA Güç Transformatörü Özel Şartnamesi

TMO – Elektromekanik Ekipman Teknik Şartnamesi (Depo ve Silo Yapımı İçin)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından mevcut arazi ve tesislerinin bulunduğu yerlerde veya yeni alınan arazilerde değişik kapasitelerde, bu teknik şartnamede belirtilen esaslara göre çelik silo ve yatay depolama tesislerini yaptıracaktır.

Read moreTMO – Elektromekanik Ekipman Teknik Şartnamesi (Depo ve Silo Yapımı İçin)

ASO – Elektrik Dağıtım Scada Teknik Şartname

SCADA sistemi, Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhalesi kapsamında tesis edilecek dağıtım ve trafo merkezlerini kapsamaktadır,

Teklif edilecek SCADA sistemi, kurulacak ve mevcut şebekenin tamamının iki katı büyüklüğündeki bir şebekeyi donanım ve yazılım olarak sorunsuz çalıştırabilecek kapasitede olacaktır. Bu nedenle istekliler, tekliflerini hazırlamadan önce mevcut şebekeyi inceleyip yeterli bilgi sahibi olacaklardır.

Read moreASO – Elektrik Dağıtım Scada Teknik Şartname

DHMİ-5-Yüksek Gerilim Kablo Başlık ve Ekleri

Bu Şartname, beyan gerilimi 3,6/6 kV (Um:7,2 kV)’dan 19/33 kV (Um: 36 kV) a kadar olan ekstrüzyonla yalıtılmış kablolar için üretilen “Yardımcı Donanımların tiplerini,  performans özelliklerini ve tip deneylerini kapsar. Yardımcı Donanımların Tipleri Bu şartname kapsamında yer alan yardımcı donanımlar aşağıda verilmiştir: Bina içi ve bina dışı kullanıma uygun olarak tasarlanan Bağlantı Uç Düzenleri (Kablo … Read more

DHMİ-4-Yüksek Gerilim XLPE Enerji Kabloları

Bu şartname, en yüksek sistem gerilimi 42 kV ve daha aşağı olan Yüksek gerilim şebekelerinde kullanılmak üzere satın alınacak çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtkanlı enerji kablolarının teknik özelliklerini ve temin koşullarını kapsar. Enerji kablolarının tipleri ve teknik özellikleri projede belirtilmiştir. Standartlar Bu şartname kapsamındaki enerji kablolarının tasarım, yapım ve deneyleri aşağıdaki standartların en son baskılarına … Read more