Özel Dağıtım Şirketlerinin yaptığı Projelerin TEDAŞ Tarafından Onaylanması ile ilgili Yönetmelik

TEDAŞ’ in özelleştirme kapsamı ve program çalışmaları sonucu işletmekte olduğu dağıtım bölgelerinin 3096 sayılı Kanuna dayalı sözleşmeler ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca dağıtım faaliyetleri özel sektöre devredilmiştir.

Bu durumda; Daha önceden ilgi (a)ve ilgi (b) Makam olurları ile verilen yetkilere dayanılarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge teşkilatları tarafından ifa edilen proje onayı ile geçici ve kesin kabullerine ilişkin yeni düzenlemenin yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Read moreÖzel Dağıtım Şirketlerinin yaptığı Projelerin TEDAŞ Tarafından Onaylanması ile ilgili Yönetmelik

Elektronik Sayaçlarda Tedaş Tarafından İstenen Asgari Şartlar

1-      IEC Standartlarına uygunluk veya varsa karşılığı olan TSEN standartlarına uygunluk(  IEC 61036, IEC 61268, IEC 61107, IEC 687, IEC 1038 ve diğer standartları) sağlayacaktır. 2-      Konu ile ilgili tüm TSE  standartlarına  uygunluk. 3-      Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek olan Tip ve Sistem onay belgesi. 4-      Tek fazlı ve 3 fazlı aktif sayaçlarda azami ölçme … Read more