154 kv çift devre 1272 MCM iletkenli Arslanbey-Ford-Karamürsel Enerji Nakil Hatlarının yenilenmesi

154 kV’luk (~38 km) Çift Devre 1272 MCM iletkenli ARSLANBEY-FORD. KARAMÜRSEL Elektrik İletim Hattı’nın Yenilenmesi  ile birlikte mevcut 154 kv’luk 2×1272 MCM iletkenli (~3 km ) KÖSEKÖY (İZMİT II) TM-ARSLANBEY OSB TM E.İ. Hattının (Direk No: 1-11 arası) bölüme ait 70 mm2 çelik toprak teli demonte edilerek yerine 12 fiberli G-652 D standardında OPGW tesis işi ve mevcut 154 kv’luk 2×1272 MCM iletkenli (~3 km ) KÖSEKÖY (İZMİT II) TM-ARSLANBEY OSB TM E.İ. Hattının 11 No.lu Branşman direğinden itibaren (Direk No: 1-11 arası) bölümde (Tek Devre) 3 faz iletken temini ve tel çekim yapılacak aynı zamanda bu hattın mevcut 70 mm2 çelik toprak teli demonte edilerek yerine 12 fiberli G-652 D standardında OPGW tesis işi bu iş kapsamında yapılacaktır.

Read more154 kv çift devre 1272 MCM iletkenli Arslanbey-Ford-Karamürsel Enerji Nakil Hatlarının yenilenmesi

Türkiye Elektrik İletim 154/33 kV Bismil-2 Trafo Merkezi

Bütün inşaat ve tesisat işleri projelerindeki şartlara uygun ve en az Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olan teknik şartnamelere, birim fiyat tariflerine ve varsa özel şartnamelerine ve aşağıda tespit edilen şartlara uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

Read moreTürkiye Elektrik İletim 154/33 kV Bismil-2 Trafo Merkezi

154 kV 57 km çift devre 1272 MCM iletkenli Antakya – Reyhanlı Elektrik İletim Hattı

Yapılacak Enerji Nakil Hatları ihalesinde Galvanizli demir direklerinin temini ve montajı, 1272 MCM PHEASANT iletkenlerinin temini ve tel çekimi, 12 fiberli G-652 D standardında OPGW koruma iletkeni temini ve tel çekimi, İzolatörlerin temini ve montajı, İletken ve OPGW koruma teli hırdavatlarının temini ve montajı, İkaz kürelerinin temini ve montajı, Direk yerlerinde zemin etüdü yapılması, Direk temellerinin yapımı, Yüksekliği 30 m.nin üstünde olan direklerin, toprak kulelerinin boyanması, Yüksekliği 30 m.nin üstünde olan koruma teline ikaz küresi takılması işleri yaptırılacaktır.

Read more154 kV 57 km çift devre 1272 MCM iletkenli Antakya – Reyhanlı Elektrik İletim Hattı

154 kV Samsun II Trafo Merkezi Trafo Temeli, Trafo Ray Yolu ve Trafo İndirme Platformu Yapılması

02.11.2011 tarihinde SAMSUN’da TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak. Bütün inşaat ve tesisat işleri projelerindeki şartlara uygun en az Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olan teknik şartnamelere, birim fiyat tariflerine ve varsa özel şartnamelerine ve aşağıda tespit edilen şartlara uygun evsaf ve kalitede yapılacaktır.

Read more154 kV Samsun II Trafo Merkezi Trafo Temeli, Trafo Ray Yolu ve Trafo İndirme Platformu Yapılması

Trafo İzleme Sistemi (TİS) Teknik Şartnamesi

Trafo, işletilmesi esnasında kullanıcının trafonun durumunu anlamasına yardımcı olmak ve trafonun durumunun kaydedilmesini sağlamak üzere uzaktan izleme sistemiyle teçhiz edilecektir. Bu sistem; trafoda istenmeyen durumların başlaması halinde kullanıcı ve işletmeciye yardımcı olmak için gerekli bilgileri sağlamalıdır.

Read moreTrafo İzleme Sistemi (TİS) Teknik Şartnamesi

380 kV / 33.25 kV anma değerli 90/125 MVA Güç Transformatörü Özel Şartnamesi

Bu şartname aynı zamanda 380 /158 kV, 250 MVA anma değerlerine sahip, üç fazlı oto transformatör için de bazı değer farklılıkları olmakla beraber geçerlidir.

Tip testleri

 İstekliler; teklifleri ile birlikte 380 / 33.25 kV, 90 / 125 MVA anma değerlerine sahip, üç fazlı güç transformatörü üzerinde akredite bir laboratuarda, 07.02.2006 tarihinden sonra yapılmış, kısa devre tip test sertifikasını vereceklerdir.

Read more380 kV / 33.25 kV anma değerli 90/125 MVA Güç Transformatörü Özel Şartnamesi