2011 Yılı Elektrik Satış Tarifeleri ve Fiyatları

Fiyatlara ve Tarifelere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

2011_Elektrik-Satış-Tarifeleri-Fiyatları

Özeti ise şu şekilde

2011 Yılı Tek Terimli Elektrik Satış Tarifesi

Aktif Enerji
Tek Zamanlı Gündüz Puant Gece
kuruş/kWh kr/kWh kr/kWh kr/kWh
Sanayi
Orta Gerilim 18,434 18,336 29,439 10,351
Alçak Gerilim 19,522 19,424 30,527 11,438
Ticarethane ve Diğer
Ticarethane 25,238 23,793 35,476 15,391
Diğer 1 (Kurumlar, Okullar vs) 20,316 18,862 30,619 10,408
Diğer 2 (İçme Suyu, Tarım vs) 20,941 19,488 31,233 11,042

Mesken (Normal Ev Kullanıcıları)

21,659

20,385

32,133

11,936

Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler 13,872
K.Ö.İ. Mesken 20,078 18,798 30,600 10,310
Tarımsal Sulama 18,620 17,746 28,890 9,733
Aydınlatma 19,904

Notlar:

  • Dağıtım sistemine bağlı üreticilere tercih etmeleri halinde TEİAŞ tarafından belirlenen iletim bölgeleri bazındaki üretici fiyatları uygulanır.
  • Diğer-1: Hayır Kurumları, Dernekler, Vakıflar, Müzeler, Resmi Okullar,Resmi Yurtlar, Resmi Kurslar, Spor Tesisleri, Resmi Üniversite, Resmi Yüksek Okullar, Resmi Sağlık Kuruluşları, Kültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği
  • Diğer-2: İçme ve kullanma suyu ve tarımsal amaçlı soğuk hava depoları
  • Çok zamanlı tarife uygulamasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasıdır.
  • Emreamade kapasite bedeli tüketicinin kurulu gücü dikkate alınarak uygulanır.
  • Uygulanacak tarifeler her tüketici ve kullanıcı için ilgili bileşenlerden oluşan toplam tarifelerdir.
  • Reaktif enerji tarifesi ilgili usul ve esaslarda belirtilen şartlar dahilinde uygulanır.