154/33 kV Derinkuyu Trafo Merkezi (Nevşehir)

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Nevşehir
Proje No: 09.D03.0770
Yapım Süresi: 270 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 100.000 -TL

  • Ana bara + transfer bara düzeninde 4 beyli 154kV şaltta 1 adet 154kV hat (Tümosan) fideri tesis edilecektir.
  • İstimlâk fensi ve TM giriş yolu aydınlatması yenilenecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

  • 154kV Tümosan hat fideri mevcut 1 nolu donanımlı kumanda panosuna işlenilecek, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
  • 154kV Tümosan hat fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu yapılacaktır.
  • 1 adet SDK yapılacaktır.