154/31.5 kV Keçiborlu Trafo Merkezi (Isparta)

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Isparta
Proje No: 06.D03.0530
Yapım Süresi: 270 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 2.000 -TL

 • Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet trafo (TR.B) fideri ile Afyon-2 hat fideri yapılacaktır.
 • Ana bara + transfer bara düzenindeki mevcut OG şaltta 1 adet 36kV trafo fideri donatılacaktır. Mevcut OG trafo fiderinin akım trafosu değiştirilecek, mevcut ölçü hücresinin 36kV tüm teçhizatı (ayırıcı, sigorta ve gerilim trafosu) yenilenecektir.
 • Yeni tesis edilecek trafo fideri için bir adet nötr direnci konulacaktır.
 • İstimlâk fensi ve TM giriş yolu aydınlatması yenilenecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

 • 154kV trafo fideri mevcut 5 nolu kumanda panosuna işlenecek, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 • 154kV Afyon-2 fideri için mevcut 4 nolu boş kumanda panosu, 2 adet hat fideri (Afyon-2, Yedek) olacak şekilde donatılacaktır.
 • 154kV Afyon-2 fideri için bir adet kapalı tip röle panosu yapılacaktır.
 • 36kV trafo fideri için mevcut 6 nolu kumanda panosu kullanılacak, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 • 154kV ve 33kV trafo B fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 154kV sistem için 2 adet SDK yapılacaktır.
 • Yeni trafo fideri için temin edilecek 2 adet sayaç mevcut sayaç panosuna konulacaktır.
 • 154kV yeni donatılacak kumanda panosuna en az 16 girişli 3 adet sinyal cihazı tesis edilecektir.
 • Değiştirilen OG bara gerilim trafosu ve TR-A OG akım trafoları için gerekli sekonder tadilatlar yüklenici tarafından yapılacaktır.

Yeni tesis edilecek trafo fideri için 3 adet ampermetre ile 1 adet enerji analizörü konulacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.