380/154/31.5kV Borçka Trafo merkezi (Artvin)

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Artvin
Proje No: 11.D03.0100
Yapım Süresi: 330 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği        : 150.000 -TL

 • İki ana bara + transfer bara düzenindeki 380kV şaltta 2 adet hat (Arkun HES, Akhaltsikhe/Gürcistan) fideri ile 1 adet 380kV Ototrafo-2 fideri tesis edilecektir.
 • İki ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta bir adet TR.B trafo fideri ile 1 adet Ototrafo-2 fideri tesis edilecektir.
 • Mevcut metal clad holünde tek hat şemasına uygun olarak; 5 adet çıkış fideri, 1 adet trafo giriş fideri,1 adet ölçü, 1 adet yardımcı servis trafosu fideri ile 1 adet bara yükseltme hücresi (çekmeceli tip) donatılacaktır.
 • Mevcut OG şaltta mevcut H.11(F9) yardımcı servis trafosu fideri olarak kullanılacak, 500kVA’ lık yeni bir yardımcı servis trafosu temin edilerek bu fidere bağlanacaktır.
 • Yeni tesis edilecek metal clad bara ile mevcut OG bara arası irtibat mevcut H.12(F10) üzerinden yapılacak ve bu amaçla söz konusu fiderin akım trafoları sökülecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

 • 380kV 2 adet hat fideri (Arkun HES, Akhaltsikhe/Gürcistan) ile 1 adet 380kV Ototrafo-2 fideri için 3 adet röle panosu ve 3 adet SDK tesis edilecektir.
 • 380kV mevcut bara koruma ve kesici arıza sisteminde yer olmadığı için, transfer + kuplaj fideri hariç 8 fiderlik yeni bara koruma ve kesici arıza sistemi tesis edilecek, bara ve kesici arıza koruma röle imalatçısı tarafından pano şeklinde verilecektir.
 • 380kV Akhaltsikhe (Gürcistan) hat fideri için 1 adet sayaç panosu tesis edilecektir.
 • 154kV ve 33kV trafo B fideri için 1 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 154kV trafo B fideri için 1 adet sayaç panosu temin edilerek 2 adet kombine sayaç tesis edilecektir.
 • 154kV mevcut bara koruma ve kesici arıza sisteminde yer olmadığı için, transfer + kuplaj fideri hariç 9 fiderlik yeni bara koruma ve kesici arıza sistemi tesis edilecektir.
 • 154kV şaltta tesis edilecek bir adet TR.B trafo fideri ile bir adet Ototrafo fideri için 2 adet SDK tesis edilecektir.
 • Kumanda ve kontrol sistemi için mevcut SAT kumanda yazılımı ilave gelecek fiderleri de kapsayacak şekilde güncelleştirilecektir.

SANTRAL İŞLETME’ NİN UYGUN GÖRMEDİĞİ HİÇBİR SEKONDER MALZEME TEİAŞ’ IN ONAYINA SUNULMAYACAKTIR. ÇALIŞAN SİSTEMDE YAPILACAK REVİZYONLARIN, SANTRALDE UZUN SÜRELİ ENERJİ KESİNTİSİNE NEDEN OLMAMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE, KUMANDA-KORUMA-KONTROL DÜZENEĞİ İÇİN SANTRALDEKİ MEVCUT FİDERLERİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE YAPILACAK KOMPLE SİSTEM YENİLENMESİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.