380/154/33 kV Bursa Sanayi Trafo Merkezi

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Bursa
Proje No: 08.D03.0040
Yapım Süresi: 270 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 1.000.000 -TL

  • Ana bara + transfer bara düzeninde 7 beyli 154kV Şalt-A’ da 1 adet 154kV Bursa-1 (Merinos) kablo fideri tesis edilecek, ancak fidere ait parafudr ve kablo başlığı TKABY.19A referanslı sözleşmenin yüklenicisi tarafından tesis edilecektir.
  • 380/154kV Bank-A fiderine ait mevcut 154kV gerilim trafoları demonte edilerek kablo başlığından 9m. ileriye taşınacaktır.
  • 380/154kV Bank-A’ yı Bursa Sanayi TM Şalt-A’ ya bağlayan iletkende bulunan 3’ lük akım bölücü izolatörler 12’ lik akım bölücü izolatörler ile değiştirilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

  • 154kV Bursa-1 (Merinos) kablo fideri için 1 adet kumanda panosu yapılacak, aynı panoya 1 adet yedek fider donatılacaktır.
  • 154kV Bursa-1 (Merinos) kablo fideri için röle panosu bu ihale kapsamında yapılmayacak olup, TKABY.19A referanslı sözleşmenin yüklenicisi tarafından tesis edilecektir.
  • 1 adet SDK yapılacaktır.
  • Yeni yapılacak kumanda panosunda en az 16 girişli 3 adet sinyal cihazı tesis edilecektir.
  • Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.
  • Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.