380/154/33 kV Cizre Trafo Merkezi

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Şırnak
Proje No: 09.D03.0210
Yapım Süresi: 510 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 2.000 -TL

İnşa edilecek binalar;

 • 380kV ve 154kV hat fiderleri için bağımsız röle binaları yapılmayacak olup, hat fiderlerinin röle panoları kumanda binasına konulacaktır.
 • Mevcut 154kV şaltın yanına iki ana bara + transfer bara düzeninde 7 beyli 380kV şalt komple yeni yapılacak olup, tek hat şemasına göre;
 • 4 adet 380kV hat fideri (Ilısu HES, Şırnak TES, Silopi TES ve Musul),
 • 1 adet 380kV transfer +kuplaj fideri,
 • 2 adet 380/154kV ototrafo bank fideri yapılacaktır.
 • Her bir bankta birer adet olmak üzere 2 adet 380/158kV, 125/187.5/250MVA ototrafonun temin ve montajı yapılacaktır.

Mevcut iki ana bara + transfer bara düzeninde olan 154kV şaltta tek hat şemasına göre;

 • 1 adet 154kV hat fideri (PS-3 Hat-II),
 • 2 adet 154kV trafo bank fideri tesis edilecektir.

Mevcut 160kVA yardımcı servis trafosunun değiştirilmesi ile birlikte 2 adet yardımcı servis trafosunun (36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 500kVA) temin ve montajı yapılacaktır.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

 • 380kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 7 fider işlenmek üzere 4 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.
 • 380kV şalt için; 10 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 380/154kV banklar için 2 adet fan ve kademe panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 380kV şalt için transfer + kuplaj fideri hariç 8 fiderlik bara koruma ve kesici arıza sistemi tesis edilecek, bara ve kesici arıza koruma röle imalatçısı tarafından pano şeklinde verilecektir.
 • 380kV şalt için 12 adet SDK temin ve tesis edilecektir (hat fiderleri için 2’şer adet; bank fiderleri, kuplaj ve bara gerilim trafoları + bara toprak bıçağı için 1’er adet).
 • 380kV sistem için 1 adet scada panosu yapılacaktır.

154kV şaltta;

 • Yeni tesis edilecek 1 adet hat fideri (PS-3 Hat-II) için mevcut donanımlı kumanda panosu kullanılacaktır, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 • 380/154kV bankların 154kV tarafları için 1 adet yeni kumanda panosu yapılacaktır.
 • 154kV yeni 1 adet hat fideri ve 2 adet bank fideri için 3 adet kapalı tip yeni röle panosu yapılacaktır.
 • 154kV sistem için 3 adet SDK yapılacaktır.
 • 154kV mevcut kesici arıza bara koruma sistemi kullanılacak, eksik malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Mevcut olay kaydedici iptal edilecek, yerine 1000 girişli olay kaydedici tesis edilecektir.

380kV şalt uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.