TMO – Elektromekanik Ekipman Teknik Şartnamesi (Depo ve Silo Yapımı İçin)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından mevcut arazi ve tesislerinin bulunduğu yerlerde veya yeni alınan arazilerde değişik kapasitelerde, bu teknik şartnamede belirtilen esaslara göre çelik silo ve yatay depolama tesislerini yaptıracaktır.

Read moreTMO – Elektromekanik Ekipman Teknik Şartnamesi (Depo ve Silo Yapımı İçin)

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Yayımlandı

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği; 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olup, 15 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girecektir:

Madde 1 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)de yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi oluşturulmuştur. Bu listede altyapı işleri, üstyapı (bina) işleri, sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri, elektrik işleri ve elektronik ve iletişim işleri Olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

Read moreYapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Yayımlandı

Özel Dağıtım Şirketlerinin yaptığı Projelerin TEDAŞ Tarafından Onaylanması ile ilgili Yönetmelik

TEDAŞ’ in özelleştirme kapsamı ve program çalışmaları sonucu işletmekte olduğu dağıtım bölgelerinin 3096 sayılı Kanuna dayalı sözleşmeler ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca dağıtım faaliyetleri özel sektöre devredilmiştir.

Bu durumda; Daha önceden ilgi (a)ve ilgi (b) Makam olurları ile verilen yetkilere dayanılarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge teşkilatları tarafından ifa edilen proje onayı ile geçici ve kesin kabullerine ilişkin yeni düzenlemenin yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Read moreÖzel Dağıtım Şirketlerinin yaptığı Projelerin TEDAŞ Tarafından Onaylanması ile ilgili Yönetmelik

ASO – Elektrik Dağıtım Scada Teknik Şartname

SCADA sistemi, Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhalesi kapsamında tesis edilecek dağıtım ve trafo merkezlerini kapsamaktadır,

Teklif edilecek SCADA sistemi, kurulacak ve mevcut şebekenin tamamının iki katı büyüklüğündeki bir şebekeyi donanım ve yazılım olarak sorunsuz çalıştırabilecek kapasitede olacaktır. Bu nedenle istekliler, tekliflerini hazırlamadan önce mevcut şebekeyi inceleyip yeterli bilgi sahibi olacaklardır.

Read moreASO – Elektrik Dağıtım Scada Teknik Şartname

Şeker Fabrikaları Güneş Enerjisi Kolektörü ve Boyler

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası MüdürlüğüNet ışınım alanı en az 69 m² olan yeterli sayıda güneş kolektörü ve 1 adet 5,5 tonluk boyler ihalesi Ereğli Şeker Fabrikası’nda bulunan; Memur ve İşçi Misafirhaneleri ve Memur Lokantası için Güneş Enerjisi Sistemi yapılması işidir. Adres: Ereğli Şeker Fabrikası İhale tarihi: 16.06.2011 İhale saati: 14:00 GÜNEŞ ENERJİSİ … Read more